Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u de ingediende amendementen. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit zoals opgenomen in een raadsvoorstel. Als een amendement wordt aangenomen, dan wordt het ontwerpbesluit gewijzigd.

Hier vindt u de vastgestelde besluitenlijsten van de gehouden raadsvergaderingen.

Hier vindt u de in de raadsvergaderingen genomen raadsbesluiten.

Hier vindt u de interpellatieverzoeken. Het recht op interpellatie is een instrument van de gemeenteraad om vragen te stellen over een niet geagendeerd onderwerp. Het is een zwaar instrument, geschikt om relatief zware, urgente of complexe inlichtingen te verkrijgen.

Hier vindt u de ingediende moties. Een motie is een korte verklaring of uitspraak van de gemeenteraad; hiermee wordt een oordeel, wens of verzoek uitgesproken. Zo’n motie kan betrekking hebben op een geagendeerd voorstel, maar kan ook gaan over een ander thema, een motie vreemd aan de orde. Een motie kan aangeven dat een bepaald thema belangrijk is of het college aanzetten tot handeling(en). Het is een politieke uitspraak van de gemeenteraad en is dan ook geen bindend instrument.

Hier vindt u de politieke vragen. Dat zijn schriftelijke vragen die gesteld worden door raadsleden en deze worden openbaar gepubliceerd.

Hier vindt u de (lopende) toezeggingen die gedaan zijn door het college tijdens een raadsvergadering.

Hier vindt u de stukken die betrekking hebben op de Rekenkamer(commissie).