Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

woensdag 13 september 2023

19:45 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Mark Kalse
Toelichting

Deze bijeenkomst begint om 19.45 uur met een informatiemarkt die niet wordt uitgezonden.


Om 21.00 uur begint het plenaire deel van de bijeenkomst. Dat wordt wel uitgezonden.


In de bijeenkomst vindt beeldvorming plaats over voorliggende raadsvoorstellen. Ook wordt het proces bepaald voor de verdere behandeling van deze raadsvoorstellen. Er is nog geen politieke discussie.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  INFORMATIEMARKT (wordt niet uitgezonden)
 2. 1.a

  Tijdens deze informatiemarkt is er gelegenheid (ambtelijk) adviseurs technische vragen te stellen over de geagendeerde raadsvoorstellen.

 3. 1.b
  20.45 - 21.00 uur: Pauze en gelegenheid voor ontmoeting
 4. 2
  PLENAIRE BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST (wordt uitgezonden)
 5. 2.a
  21.00 uur: Opening
 6. 3

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over niet-geagendeerde onderwerpen of hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 7. 3.a

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Hiervoor is maximaal drie kwartier beschikbaar; een kwartier per persoon.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 8. 3.b

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 9. 4

  De aanwezige raadsleden en fractieondersteuners krijgen de mogelijkheid om de portefeuillehouder(s) beeldvormend te bevragen op de voorliggende raadsvoorstellen.

 10. 4.d

 11. 4.e

 12. 4.f

 13. 4.h

 14. 5

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald. De keuzemogelijkheden zijn:
  - nogmaals beeldvormend behandelen (gemotiveerd)
  - agenderen voor het oordeelsvormende gedeelte van de raadsvergadering
  - agenderen voor het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering

 15. 5.a
  Vervolgproces raadsvoorstel Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 16. 5.b
  Vervolgproces raadsvoorstel Gedragscodes en handelingsprotocol
 17. 5.c
  Vervolgproces raadsvoorstel Woo implementeren - passieve openbaarmaking
 18. 5.d
  Vervolgproces raadsvoorstel Herontwikkeling De Garst
 19. 5.e
  Vervolgproces raadsvoorstel Lening zwembad De Ringberg Scheemda
 20. 5.f
  Vervolgproces raadsvoorstel Startnotitie cultuur
 21. 5.g
  Vervolgproces raadsvoorstel Opleggen Wet voorkeursrecht gemeenten op kadastraal perceel Winschoten sectie G 1241
 22. 5.h
  Vervolgproces raadsvoorstel Mandaat griffier in bezwarenprocedures raad
 23. 6

  Wilt u “bij de raad aan tafel”, dan kunt u zich tot één dag voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp of agendapunt dat u wilt bespreken. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.


  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.