Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

woensdag 7 juni 2023

19:45 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Fred Greven
Toelichting

Deze bijeenkomst begint om 19.45 uur met een informatiemarkt die niet wordt uitgezonden.
Om 21.00 uur begint het plenaire deel van de bijeenkomst. Dat wordt wel uitgezonden.
In de bijeenkomst vindt beeldvorming plaats over voorliggende raadsvoorstellen. Ook wordt het proces bepaald voor de verdere behandeling van deze raadsvoorstellen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:09 - 00:09:22 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 2. 1.a

  Tijdens deze informatiemarkt is er gelegenheid (ambtelijk) adviseurs technische vragen te stellen over de geagendeerde raadsvoorstellen.

 3. 1.b
  20.45 - 21.00 uur: Pauze en gelegenheid voor ontmoeting
 4. 2
  PLENAIRE BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST (wordt uitgezonden)
 5. 2.a

  00:02:22 - 00:09:22 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:09:22 - 00:10:37 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:10:37 - 00:11:29 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:11:29 - 00:12:56 - Jurrie Nieboer
  00:12:57 - 00:13:41 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:13:41 - 00:13:57 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:13:57 - 00:14:05 - Jurrie Nieboer
  00:14:12 - 00:14:13 - Aart Jan Langbroek
  00:14:22 - 00:14:38 - Tim van Bostelen
  00:15:12 - 00:20:10 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:20:10 - 00:20:46 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:20:56 - 00:21:11 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:21:29 - 00:21:58 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 6. 3

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over niet-geagendeerde onderwerpen of hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 7. 3.a

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Hiervoor is maximaal drie kwartier beschikbaar; een kwartier per persoon.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 8. 3.b

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 9. 4

  De aanwezige raadsleden en fractieondersteuners krijgen de mogelijkheid om de portefeuillehouder(s) beeldvormend te bevragen op de voorliggende raadsvoorstellen.

 10. 4.c

  00:23:28 - 00:24:00 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:24:00 - 00:24:21 - Karl Sluiter
  00:24:22 - 00:24:32 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:24:33 - 00:24:34 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:24:34 - 00:24:50 - Henriëtte Davelaar
  00:24:51 - 00:24:54 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:24:55 - 00:25:01 - Lucas Bolt
  00:25:02 - 00:25:04 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:25:07 - 00:25:08 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:25:08 - 00:25:09 - Aart Jan Langbroek
  00:25:15 - 00:25:21 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:25:21 - 00:25:53 - Erich Wünker
  00:25:53 - 00:25:57 - Jurrie Nieboer
  00:25:57 - 00:26:04 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:26:04 - 00:26:29 - Jurrie Nieboer
  00:26:30 - 00:26:40 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:26:43 - 00:26:48 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:26:48 - 00:26:55 - Henriëtte Davelaar
  00:26:57 - 00:27:04 - Karl Sluiter
  00:27:10 - 00:27:26 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 11. 4.d

  00:27:17 - 00:27:26 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:27:26 - 00:27:31 - Aart Jan Langbroek
  00:27:31 - 00:27:34 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:27:34 - 00:27:35 - Aart Jan Langbroek
  00:27:35 - 00:27:37 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:27:37 - 00:28:55 - Aart Jan Langbroek
  00:28:56 - 00:29:03 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:29:03 - 00:29:58 - Erich Wünker
  00:29:59 - 00:30:00 - Aart Jan Langbroek
  00:30:03 - 00:30:20 - Aart Jan Langbroek
  00:30:20 - 00:30:21 - Erich Wünker
  00:30:28 - 00:30:57 - Henk Venema
  00:31:00 - 00:31:03 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:31:03 - 00:31:43 - Erich Wünker
  00:31:46 - 00:31:47 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:31:47 - 00:32:04 - Henk Venema
  00:32:05 - 00:32:24 - Erich Wünker
  00:32:28 - 00:33:38 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 12. 4.e

 13. 4.f

  00:33:12 - 00:33:38 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:33:38 - 00:34:17 - Karl Sluiter
  00:34:17 - 00:34:25 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:34:25 - 00:34:49 - Erich Wünker
  00:34:50 - 00:34:52 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:34:52 - 00:35:08 - Karl Sluiter
  00:35:08 - 00:35:32 - Erich Wünker
  00:35:34 - 00:37:31 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 14. 4.g

 15. 4.i

 16. 4.j

 17. 5

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald. De keuzemogelijkheden zijn:
  - nogmaals beeldvormend behandelen (gemotiveerd)
  - agenderen voor het oordeelsvormende gedeelte van de raadsvergadering
  - agenderen voor het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering

 18. 5.a
  Vervolgproces raadsvoorstel Centrumregeling Governance Veilig Thuis Groningen
 19. 5.b
  Vervolgproces raadsvoorstel Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) welzijnswerk Oldambt
 20. 5.c
  Vervolgproces raadsvoorstel Herontwikkeling De Garst
 21. 5.d
  Vervolgproces raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen tbv de aanvraag omgevingsvergunning voor 'camping Winschoterzijl'
 22. 5.e
  Vervolgproces raadsvoorstel Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Volkskredietbank
 23. 5.f
  Vervolgproces raadsvoorstel Jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 GGD Groningen
 24. 5.g
  Vervolgproces raadsvoorstel Jaarrekening 2022 en concept-begroting 2024 Afeer
 25. 5.h
  Vervolgproces raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024, wijziging begroting 2023 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen (ODG)
 26. 5.i
  Vervolgproces raadsvoorstel Jaarrekening en jaarverslag 2022
 27. 5.j
  Vervolgproces raadsvoorstel 1e Besluitvormende Bestuurs Rapportage 2023 (1e BBR)
 28. 6

  Wilt u “bij de raad aan tafel”, dan kunt u zich tot één dag voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp of agendapunt dat u wilt bespreken. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.


  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.