Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

woensdag 19 juni 2024

19:45 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Jan Kenter
Toelichting

Er waren deze keer twee beeldvormende raadsbijeenkomsten: op dinsdag 18 juni en op woensdag 19 juni. Dit is de agenda van 19 juni. 


In de beeldvormende raadsbijeenkomst (BBR) vindt beeldvorming plaats over voorliggende raadsvoorstellen. Ook wordt het proces bepaald voor de verdere behandeling van deze raadsvoorstellen. Er is nog geen politieke discussie.


De BRB begint om 19.45 uur met de insprekers. Dit wordt live uitgezonden en is later terug te kijken. 
Na de insprekers volgt de informatiemarkt. Deze wordt niet uitgezonden, omdat de informatiemarkt op diverse locaties in Halte Democratie plaatsvindt.
Na de informatiemarkt gaat de uitzending verder en kunnen raadsleden en fractieondersteuners plenair vragen stellen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder (wethouder of burgemeester). Vervolgens wordt bij elk voorstel bekeken of er genoeg beeldvorming heeft plaatsgevonden om het in de eerstvolgende raadsvergadering te behandelen.


Inwoners zijn van harte welkom en kunnen ook inspreken en/of informerende vragen stellen tijdens de informatiemarkt.


Aanmelden voor het bijwonen van de BRB is niet nodig, maar insprekers moeten zich ten minste 24 uur voor het begin van de bijeenkomst melden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:34 - 00:08:11 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:08:11 - 00:08:13 - Inspreker raad
  00:08:13 - 00:08:14 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:08:14 - 00:11:16 - Inspreker raad
 2. 2

  Inwoners kunnen hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.


  Aanmelden om in te spreken is verplicht. Dit kan tot 24 uur voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst bij de raadsadviseur Jeroen Bottema. Graag mailen naar griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp of agendapunt dat u wilt bespreken. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.

  00:08:30 - 00:11:16 - Inspreker raad
  00:11:16 - 00:11:23 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:11:23 - 00:11:51 - Inspreker raad
  00:11:51 - 00:11:59 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:12:11 - 00:18:59 - Inspreker raad
  00:18:59 - 00:19:00 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:19:08 - 00:19:36 - Willie de Boer-Barten
  00:19:39 - 00:19:43 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:19:50 - 00:20:03 - Nick van Leeuwen
  00:20:03 - 00:20:15 - Inspreker raad
  00:20:17 - 00:20:21 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:20:21 - 00:21:19 - Aart Jan Langbroek
  00:21:19 - 00:21:47 - Inspreker raad
  00:21:49 - 00:21:51 - Aart Jan Langbroek
  00:21:52 - 00:22:03 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:22:03 - 00:25:22 - Inspreker raad
  00:25:24 - 00:25:29 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:25:30 - 00:26:25 - Willie de Boer-Barten
  00:26:25 - 00:26:27 - Inspreker raad
  00:26:27 - 00:26:29 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:26:29 - 00:27:22 - Inspreker raad
  00:27:22 - 00:27:23 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:27:23 - 00:27:44 - Inspreker raad
  00:27:44 - 00:27:48 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:27:48 - 00:28:18 - Inspreker raad
  00:28:18 - 00:28:19 - Aart Jan Langbroek
  00:28:20 - 00:28:37 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:28:37 - 00:34:13 - Inspreker raad
  00:34:13 - 00:34:15 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:34:15 - 00:34:19 - Inspreker raad
  00:34:19 - 00:34:26 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:34:26 - 00:35:17 - Inspreker raad
  00:35:17 - 00:35:19 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:35:19 - 00:35:43 - Inspreker raad
  00:35:43 - 00:35:45 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:35:45 - 00:36:37 - Inspreker raad
  00:36:37 - 00:36:40 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:36:40 - 00:37:34 - Inspreker raad
  00:37:34 - 00:37:39 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 3. 2.a

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 2 voor meer informatie.

 4. 3

  Tijdens de informatiemarkt is er gelegenheid (ambtelijke) adviseurs technische vragen te stellen over de geagendeerde raadsvoorstellen. Ook inwoners kunnen hier informerende vragen stellen.


  Dit punt wordt niet uitgezonden, omdat de informatiemarkt op diverse locaties in Halte Democratie plaatsvindt.

  01:37:24 - 01:37:25 - Nico Postmus
  01:40:26 - 01:40:31 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:40:57 - 01:41:57 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 5. 4

  De aanwezige raadsleden en fractieondersteuners krijgen de mogelijkheid om de portefeuillehouder(s) beeldvormend te bevragen op de voorliggende raadsvoorstellen.

  01:41:51 - 01:41:57 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:41:58 - 01:42:07 - Gerard de Groot
 6. 4.a

  01:42:01 - 01:42:07 - Gerard de Groot
  01:42:07 - 01:42:09 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:42:09 - 01:42:55 - Gerard de Groot
  01:42:55 - 01:42:57 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:42:57 - 01:43:04 - Gerard de Groot
  01:43:04 - 01:45:03 - Jurrie Nieboer
  01:45:03 - 01:45:07 - Gerard de Groot
 7. 4.c

  01:45:31 - 01:46:26 - Willie de Boer-Barten
  01:46:27 - 01:47:54 - Jurrie Nieboer
  01:47:55 - 01:48:00 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:48:01 - 01:48:02 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:48:02 - 01:48:14 - Willie de Boer-Barten
  01:48:16 - 01:48:19 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:48:19 - 01:48:32 - Aart Jan Langbroek
  01:48:40 - 01:48:43 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:48:43 - 01:48:46 - Jurrie Nieboer
  01:48:49 - 01:48:56 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:48:56 - 01:49:14 - Jurrie Nieboer
  01:49:15 - 01:49:46 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 8. 4.d

  01:49:37 - 01:49:46 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:49:46 - 01:50:24 - Mandy Meertens
  01:50:25 - 01:50:47 - Jurrie Nieboer
  01:50:49 - 01:50:51 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:50:51 - 01:51:42 - Gert Jan Bolt
  01:51:42 - 01:51:43 - Jurrie Nieboer
  01:51:43 - 01:51:44 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:51:44 - 01:53:16 - Jurrie Nieboer
  01:53:17 - 01:53:18 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:53:18 - 01:54:57 - Gert Jan Bolt
  01:54:58 - 01:54:59 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:54:59 - 01:55:28 - Jurrie Nieboer
  01:55:31 - 01:55:39 - Gert Jan Bolt
  01:55:40 - 01:57:12 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 9. 4.e

 10. 5

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald. De keuzemogelijkheden zijn:
  - nogmaals beeldvormend behandelen (gemotiveerd)
  - agenderen voor het oordeelsvormende gedeelte van de raadsvergadering
  - agenderen voor het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering

  01:56:52 - 01:57:12 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 11. 5.a

  01:56:57 - 01:57:12 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 12. 5.b

  01:57:10 - 01:57:12 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:57:12 - 01:57:18 - Tim van Bostelen
 13. 5.c
  Vervolgproces raadsvoorstel Beleidskader Onderwijskansen gemeente Oldambt 2024-2026
 14. 5.d
  Vervolgproces raadsvoorstel Programma cultuur 2024-2030
 15. 5.e

  01:58:30 - 01:58:42 - Tim van Bostelen
  01:58:43 - 01:58:55 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 16. 6

  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.

  01:58:51 - 01:58:55 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:58:55 - 01:59:10 - Jurrie Nieboer
  01:59:11 - 01:59:21 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  01:59:21 - 01:59:22 - Tim van Bostelen
  02:00:00 - 02:00:03 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst