Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

dinsdag 18 juni 2024

19:45 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Mark Kalse
Toelichting

Helaas is er vanwege technische problemen geen video-opname beschikbaar voor deze bijeenkomst. Er is wel een audio-opname, deze wordt binnenkort toegevoegd. Er waren deze keer twee beeldvormende raadsbijeenkomsten: op dinsdag 18 juni en op woensdag 19 juni. Dit is de agenda van 18 juni.


In de beeldvormende raadsbijeenkomst (BBR) vindt beeldvorming plaats over voorliggende raadsvoorstellen. Ook wordt het proces bepaald voor de verdere behandeling van deze raadsvoorstellen. Er is nog geen politieke discussie.De BRB begint om 19.45 uur met de insprekers. Dit wordt live uitgezonden en is later terug te kijken.Na de insprekers volgt de informatiemarkt. Deze wordt niet uitgezonden, omdat de informatiemarkt op diverse locaties in Halte Democratie plaatsvindt. Na de informatiemarkt gaat de uitzending verder en kunnen raadsleden en fractieondersteuners plenair vragen stellen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder (wethouder of burgemeester). Vervolgens wordt bij elk voorstel bekeken of er genoeg beeldvorming heeft plaatsgevonden om het in de eerstvolgende raadsvergadering te behandelen.


Inwoners zijn van harte welkom en kunnen ook inspreken en/of informerende vragen stellen tijdens de informatiemarkt.Aanmelden voor het bijwonen van de BRB is niet nodig, maar insprekers moeten zich ten minste 24 uur voor het begin van de bijeenkomst melden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  OPENING
 2. 2

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden en fractieondersteuners in gesprek over niet-geagendeerde onderwerpen of hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.


  Aanmelden om in te spreken is verplicht. Dit kan tot 24 uur voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst bij de raadsadviseur Jeroen Bottema. Graag mailen naar griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp of agendapunt dat u wilt bespreken. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.

 3. 2.a

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden en fractieondersteuners in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Hiervoor is maximaal drie kwartier beschikbaar; een kwartier per persoon.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 2 voor meer informatie.

 4. 2.b

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 2 voor meer informatie.

 5. 3

  Tijdens de informatiemarkt is er gelegenheid (ambtelijke) adviseurs technische vragen te stellen over de geagendeerde raadsvoorstellen. Ook inwoners kunnen hier informerende vragen stellen.


  Dit punt wordt niet uitgezonden, omdat de informatiemarkt op diverse locaties in Halte Democratie plaatsvindt.

 6. 4

  De aanwezige raadsleden en fractieondersteuners krijgen de mogelijkheid om de portefeuillehouder(s) beeldvormend te bevragen op de voorliggende raadsvoorstellen.

 7. 4.h

 8. 4.i

 9. 5

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald. De keuzemogelijkheden zijn:
  - nogmaals beeldvormend behandelen (gemotiveerd)
  - agenderen voor het oordeelsvormende gedeelte van de raadsvergadering
  - agenderen voor het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering

 10. 5.a
  Vervolgproces raadsvoorstel Concept jaarrekening 2023, gewijzigde begroting 2024 en concept-begroting 2025 GR Afeer
 11. 5.b
  Vervolgproces raadsvoorstel Concept jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen
 12. 5.c
  Vervolgproces raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025, jaarrekening & verslag 2023, eerste begrotingswijziging 2024 van de GR PG&Z
 13. 5.d
  Vervolgproces raadsvoorstel Publiek Vervoer, GR wijziging en begroting/jaarrekening
 14. 5.e
  Vervolgproces raadsvoorstel SOZOG jaarrekening 2023 en begroting 2025
 15. 5.f
  Vervolgproces raadsvoorstel Opleggen voorkeursrecht op de kadastrale percelen Scheemda sectie M 1043 en 1045
 16. 5.g
  Vervolgproces Raadsbrief NIj Begun - Doelen Sociale Agenda
 17. 5.h
  Vervolgproces raadsvoorstel Jaarrekening 2023 en jaarverslag 2023
 18. 5.i
  Vervolgproces raadsvoorstel 1e Besluitvormende Bestuursrapportage 2024
 19. 5.j
  Vervolgproces raadsvoorstel Kadernota 2025 - 2028
 20. 6

  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.