Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

woensdag 7 december 2022

19:45 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Mark Kalse
Toelichting

Deze bijeenkomst begint om 19.45 uur met een informatiemarkt die niet wordt uitgezonden.


Om 21.00 uur begint het plenaire deel van de bijeenkomst. Dat wordt wel uitgezonden.
In de bijeenkomst vindt beeldvorming plaats over voorliggende raadsvoorstellen. Ook wordt het proces bepaald voor de verdere behandeling van deze raadsvoorstellen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  INFORMATIEMARKT (wordt niet uitgezonden)
 2. 1.a

  Tijdens deze informatiemarkt is er gelegenheid (ambtelijk) adviseurs technische vragen te stellen over de geagendeerde raadsvoorstellen.

 3. 1.b
  20.45 - 21.00 uur: Pauze en gelegenheid voor ontmoeting
 4. 2

  00:00:31 - 00:01:47 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 5. 2.a

  00:00:38 - 00:01:47 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:07:34 - 00:08:30 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:08:30 - 00:10:45 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:10:45 - 00:12:51 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:12:51 - 00:14:52 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:14:52 - 00:16:56 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 6. 3

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over niet-geagendeerde onderwerpen of hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 7. 3.a

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Hiervoor is maximaal drie kwartier beschikbaar; een kwartier per persoon.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 8. 3.b

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 6 voor meer informatie.

 9. 4

  De aanwezige raadsleden en fractieondersteuners krijgen de mogelijkheid om de portefeuillehouder(s) beeldvormend te bevragen op de voorliggende raadsvoorstellen.

 10. 4.a

 11. 4.b

 12. 5

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald. De keuzemogelijkheden zijn:
  - nogmaals beeldvormend behandelen (gemotiveerd)
  - agenderen voor het oordeelsvormende gedeelte van de raadsvergadering
  - agenderen voor het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering

 13. 5.a
  Vervolgproces raadsvoorstel Uitwerking amendement sportvoorzieningen raad 28 september 2022
 14. 5.b
  Vervolgproces raadsvoorstel Plan van Aanpak Versterking Oldambt 2023
 15. 5.c
  Vervolgproces raadsvoorstel Vaststellen belastingverordeningen 2023
 16. 5.d
  Vervolgproces raadsvoorstel Vaststelling van de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldambt 2023
 17. 6

  Wilt u “bij de raad aan tafel”, dan kunt u zich tot één dag voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp of agendapunt dat u wilt bespreken. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.


  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.