Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

donderdag 12 mei 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Mark Kalse
Toelichting

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: inspreekrecht en een informatiemarkt over de voorliggende raadsvoorstellen.

De raadsvoorstellen kunnen vervolgens worden geagendeerd voor een raadsvergadering waar oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt.

Alleen agendapunten 1, 2 en 3 worden  uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:25 - 00:02:24 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 2. 2

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over niet-geagendeerde onderwerpen of hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 5 voor meer informatie.

  00:01:19 - 00:02:24 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:02:25 - 00:03:36 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:03:37 - 00:03:50 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:03:50 - 00:04:12 - Albert Kuiper
  00:04:13 - 00:04:15 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:04:15 - 00:04:26 - Simeon Naaijer
  00:04:28 - 00:04:55 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:04:56 - 00:05:04 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:05:04 - 00:06:34 - Jurrie Nieboer
  00:06:35 - 00:07:06 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 3. 2.a

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Hiervoor is maximaal drie kwartier beschikbaar; een kwartier per persoon.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 5 voor meer informatie.

 4. 2.b

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 5 voor meer informatie.

 5. 3

  00:27:07 - 00:27:45 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:27:45 - 00:27:59 - Albert Kuiper
  00:27:59 - 00:28:05 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:28:05 - 00:31:20 - Albert Kuiper
  00:31:20 - 00:31:37 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
  00:31:37 - 00:32:07 - Gert Jan Bolt
  00:32:07 - 00:33:28 - Gert Jan Bolt
  00:33:28 - 00:36:01 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 6. 4

  De aanwezigen krijgen de gelegenheid aan de betreffende tafels technische vragen te stellen en beantwoord te krijgen over de geagendeerde raadsvoorstellen. Ook inwoners kunnen meepraten.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

  00:34:09 - 00:36:01 - Voorzitter beeldvormende raadsbijeenkomst
 7. 4.b

 8. 5

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald.

 9. 5.a
  Vervolgproces raadsvoorstel Transitievisie Warmte: Oldambt Verwarmt (2021)
 10. 5.b
  Vervolgproces raadsvoorstel onttrekken van enkele wegen op industrieterrein Hoogebrug te Winschoten aan het openbaar verkeer
 11. 5.c
  Vervolgproces raadsvoorstel Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2023
 12. 5.d
  Vervolgproces raadsvoorstel Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 en Jaarstukken 2021 Publiek Vervoer
 13. 6

  Wilt u “bij de raad aan tafel”, dan kunt u zich tot één dag voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken.

  Ook voor deelname aan de behandeling van de geagendeerde raadsvoorstellen kunt u zich (tot 1 dag voor de vergadering) aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.

  Ook als u deze bijeenkomst wilt bijwonen als publiek, dan vragen wij u zich (tot 1 dag voor de vergadering) aan te melden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl.

  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.