Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsbijeenkomst

donderdag 16 juni 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Jan Kenter
Toelichting

Er hebben zich geen insprekers gemeld. Daarom wordt deze bijeenkomst niet uitgezonden.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: inspreekrecht en een informatiemarkt over de voorliggende raadsvoorstellen.

De raadsvoorstellen kunnen vervolgens worden geagendeerd voor een raadsvergadering waar oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt.

Zodra de stukken voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst bekend zijn, zullen deze hier worden geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over niet-geagendeerde onderwerpen of hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 5 voor meer informatie.

 3. 2.a

  Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Hiervoor is maximaal drie kwartier beschikbaar; een kwartier per persoon.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 5 voor meer informatie.

 4. 2.b

  Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie punt 5 voor meer informatie.

 5. 3

  De aanwezigen krijgen de gelegenheid aan de betreffende tafels technische vragen te stellen en beantwoord te krijgen over de geagendeerde raadsvoorstellen. Ook inwoners kunnen meepraten.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

 6. 3.a

 7. 3.d

 8. 3.f

 9. 3.g

 10. 3.h

 11. 4

  Per raadsvoorstel wordt het vervolgproces bepaald.

 12. 4.a
  Vervolgproces raadsvoorstel inzake Aanbieding jaarstukken 2021 en de Ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (31329-2022)
 13. 4.b
  Vervolgproces raadsvoorstel inzake Begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023 Afeer (41252-2022)
 14. 4.c
  Vervolgproces raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2021 Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG) (44021-2022)
 15. 4.d
  Vervolgproces raadsvoorstel inzake Herziening grondexploitaties 2021 (45386-2022)
 16. 4.e
  Vervolgproces raadsvoorstel Jaarstukken GR PG&Z 2021 - Ontwerpbegroting GR PG&Z 2023 (42524-2022)
 17. 4.f
  Vervolgproces raadsvoorstel inzake Jaarrekening (48380-2022)
 18. 4.g
  Vervolgproces inzake 1e Besluitvormende Bestuurs Rapportage (1e BBR 2022) (46669-2022)
 19. 4.h
  Vervolgproces raadsvoorstel inzake Investeringen 2022 (47962-2022)
 20. 5

  Wilt u “bij de raad aan tafel”, dan kunt u zich tot één dag voor deze beeldvormende raadsbijeenkomst aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken.

  Ook voor deelname aan de behandeling van de geagendeerde raadsvoorstellen kunt u zich (tot 1 dag voor de vergadering) aanmelden bij de raadsadviseur Jeroen Bottema: griffie@gemeente-oldambt.nl. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over de werkwijze.

  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.