Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

BOB - Raadsvergadering

maandag 31 januari 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:02:27 - 00:03:24 - Engel Modderman
  00:03:24 - 00:03:28 - Cora-Yfke Sikkema
  00:03:50 - 00:04:15 - Ger Klein
  00:04:16 - 00:04:37 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:37 - 00:04:38 - Engel Modderman
  00:04:39 - 00:05:07 - Hilbert Flokstra
  00:05:09 - 00:05:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:05:11 - 00:05:19 - Tim van Bostelen
  00:05:21 - 00:06:15 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:15 - 00:06:30 - Engel Modderman
  00:06:30 - 00:06:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:44 - 00:06:55 - Engel Modderman
  00:06:55 - 00:07:01 - Cora-Yfke Sikkema
 2. Besluit

  de besluitenlijst conform vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2021-12-13
 3. Besluit

  de toezeggingenlijst conform te actualiseren.

  00:07:34 - 00:08:04 - Jan Kenter
  00:08:04 - 00:08:05 - Cora-Yfke Sikkema
  00:08:05 - 00:08:06 - Jan Kenter
  00:08:07 - 00:08:16 - Jurrie Nieboer
  00:08:16 - 00:08:23 - Jan Kenter
  00:08:23 - 00:08:24 - Cora-Yfke Sikkema
  00:08:24 - 00:08:42 - Jurrie Nieboer
  00:08:42 - 00:08:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:08:44 - 00:08:45 - Jan Kenter
  00:08:46 - 00:08:56 - Cora-Yfke Sikkema
  00:08:56 - 00:11:52 - Gert Engelkens
  00:11:56 - 00:12:12 - Ger Klein
  00:12:12 - 00:12:28 - Cora-Yfke Sikkema
 4. Inwoners kunnen hun mening geven over zowel onderwerpen die zijn geagendeerd als over niet-geagendeerde onderwerpen. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

 5. 00:12:28 - 00:13:09 - Jurrie Nieboer
  00:13:09 - 00:13:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:12 - 00:13:49 - Gert Engelkens
  00:13:50 - 00:15:05 - Cora-Yfke Sikkema
 6. Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

 7. Voorgesteld besluit

  1. De heer J. (John) Walters toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Besluit

  1. De heer J. (John) Walters toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  8 Raadsbesluit inzake tussentijdse vervanging raadslid Bos-Perdok
  00:24:44 - 00:25:03 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:16 - 00:25:19 - Alida Michels
  00:25:19 - 00:25:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:21 - 00:25:35 - Alida Michels
  00:25:35 - 00:26:13 - Cora-Yfke Sikkema
 8. De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 9. Voorgesteld besluit

  Raadsleden H.T.E. Nobbe (SP) en S. Leuning (VVD) te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.

  Besluit

  Raadsleden H.T.E. Nobbe (SP) en S. Leuning (VVD) te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.

  00:26:50 - 00:28:44 - Cora-Yfke Sikkema
 10. Voorgesteld besluit

  Het bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 29 juni 2021 om de Regionale Energie Strategie Groningen (RES 1.0) vast te stellen; en de in het aangenomen amendement (F) opgenomen wensen en bedenkingen daaraan toe te voegen, niet-ontvankelijk te verklaren.

  Besluit

  Het bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 29 juni 2021 om de Regionale Energie Strategie Groningen (RES 1.0) vast te stellen; en de in het aangenomen amendement (F) opgenomen wensen en bedenkingen daaraan toe te voegen, niet-ontvankelijk te verklaren.

  00:35:34 - 00:36:28 - Ger Klein
  00:36:31 - 00:36:57 - Johannes Wesselink
  00:36:57 - 00:37:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:37:00 - 00:37:54 - Alida Michels
  00:37:55 - 00:38:08 - Cora-Yfke Sikkema
  00:38:25 - 00:39:23 - Jurrie Nieboer
  00:39:23 - 00:40:26 - Cora-Yfke Sikkema
 11. Voorgesteld besluit

  de regiovisie jeugd van regio Groningen vast te stellen

  Besluit

  de regiovisie jeugd van regio Groningen vast te stellen

  00:40:30 - 00:41:45 - Janet de Wal-Vieregge
  00:41:48 - 00:44:39 - Jan Kenter
  00:44:39 - 00:44:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:44:42 - 00:45:43 - Harma Nobbe
  00:45:44 - 00:45:47 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:47 - 00:46:24 - Grietje Musch-Dijkhuis
  00:46:25 - 00:46:28 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:29 - 00:47:27 - Job Steijnis
  00:47:40 - 00:47:48 - Jan Kenter
  00:47:49 - 00:47:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:51 - 00:47:52 - Job Steijnis
  00:47:53 - 00:47:59 - Jan Kenter
  00:48:00 - 00:48:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:02 - 00:48:03 - Jan Kenter
  00:48:05 - 00:48:12 - Job Steijnis
  00:48:12 - 00:48:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:30 - 00:52:58 - Jurrie Nieboer
  00:52:58 - 00:53:01 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:01 - 00:53:26 - Jurrie Nieboer
  00:53:26 - 00:53:33 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:33 - 00:54:00 - Jurrie Nieboer
  00:54:00 - 00:54:18 - Jan Kenter
  00:54:18 - 00:54:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:54:19 - 00:55:00 - Jurrie Nieboer
  00:55:00 - 00:55:01 - Jan Kenter
  00:55:01 - 00:55:05 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:05 - 00:55:26 - Jan Kenter
  00:55:26 - 00:55:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:27 - 00:55:52 - Jurrie Nieboer
  00:55:53 - 00:55:54 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:55 - 00:56:17 - Rikus Brader
  00:56:17 - 00:56:55 - Jurrie Nieboer
  00:56:56 - 00:57:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:57:12 - 00:57:45 - Jurrie Nieboer
  00:57:45 - 00:57:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:57:53 - 00:58:21 - Harma Nobbe
 12. Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met onttrekking van de onderstaande wegen of weggedeelten aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 van de Wegenwet:
   - Wegnr. 41I uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Scheemda van de zuidgrens van het perceel Nieuwolda, sectie H. nr. 161 in noordelijke richting over een lengte van 148 m.
   - Wegnr. 4, 41, 4b, 5 en 6 van het plan van wegen en waterlopen uit de ruilverkaveling Beerta.
   - Schoolstraat te Beerta gelegen naast Hoofdstraat 121. In gebruik als en te herkennen als uitweg van dit perceel. Kadestraal bekend onder nummer BTA00K 622.
   - Wegnr. 14 uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Winschoten van het Oostereinde in noordelijke richting tot het Oldambtmeer.
   - Wegnr. 59 uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Scheemda van de Dollardweg in oostelijke richting over een lengte van 189 m.;
   - Wegnr. 60 uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Scheemda van de Oudlandseweg in noordelijke richting over een lengte van 51 m.
  2. In te stemmen met het bestemmen van de onderstaande wegen of weggedeelten voor het openbaar verkeer op basis van artikel 4 lid 1 sub III en artikel 5 van de Wegenwet:
   - Fietspad van de Hoofdweg in de bebouwde kom van ’t waar tot het fietspad Hondshalterpad;
   - Weg (later overgaand in fietspad) van Oude Zijl in de bebouwde kom van Bad Nieuweschans in noordelijke richting tot de Reiderwolderpolder;
   - Fietspad langs de Pekel-Aa vanaf de Winschoterweg in noordoostelijke en noordwestelijke richting tot de Winschoterzijl;
   - Pieter Smitbrug; nieuwe verbinding tussen Blauwestad en Winschoten, inclusief de verbinding via de trap naar Noordereinde;
   - Oudlandseweg; nieuwe tracé vanaf de Oudlandseweg nabij de aansluiting met de Nieuwlandseweg tot de aansluiting aan het bestaande tracé langs de noordzijde van de watergang.
  3. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het besluit.
  4. Gedeputeerde Staten van Groningen op basis van artikel 9, lid 2 op de hoogte te brengen van het onttrekkingsbesluit.

  Besluit

  1. In te stemmen met onttrekking van de onderstaande wegen of weggedeelten aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 van de Wegenwet:
   - Wegnr. 41I uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Scheemda van de zuidgrens van het perceel Nieuwolda, sectie H. nr. 161 in noordelijke richting over een lengte van 148 m.
   - Wegnr. 4, 41, 4b, 5 en 6 van het plan van wegen en waterlopen uit de ruilverkaveling Beerta.
   - Schoolstraat te Beerta gelegen naast Hoofdstraat 121. In gebruik als en te herkennen als uitweg van dit perceel. Kadestraal bekend onder nummer BTA00K 622.
   - Wegnr. 14 uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Winschoten van het Oostereinde in noordelijke richting tot het Oldambtmeer.
   - Wegnr. 59 uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Scheemda van de Dollardweg in oostelijke richting over een lengte van 189 m.;
   - Wegnr. 60 uit de wegenlegger van de voormalige gemeente Scheemda van de Oudlandseweg in noordelijke richting over een lengte van 51 m.
  2. In te stemmen met het bestemmen van de onderstaande wegen of weggedeelten voor het openbaar verkeer op basis van artikel 4 lid 1 sub III en artikel 5 van de Wegenwet:
   - Fietspad van de Hoofdweg in de bebouwde kom van ’t waar tot het fietspad Hondshalterpad;
   - Weg (later overgaand in fietspad) van Oude Zijl in de bebouwde kom van Bad Nieuweschans in noordelijke richting tot de Reiderwolderpolder;
   - Fietspad langs de Pekel-Aa vanaf de Winschoterweg in noordoostelijke en noordwestelijke richting tot de Winschoterzijl;
   - Pieter Smitbrug; nieuwe verbinding tussen Blauwestad en Winschoten, inclusief de verbinding via de trap naar Noordereinde;
   - Oudlandseweg; nieuwe tracé vanaf de Oudlandseweg nabij de aansluiting met de Nieuwlandseweg tot de aansluiting aan het bestaande tracé langs de noordzijde van de watergang.
  3. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het besluit.
  4. Gedeputeerde Staten van Groningen op basis van artikel 9, lid 2 op de hoogte te brengen van het onttrekkingsbesluit.
  00:59:07 - 00:59:32 - Johannes Wesselink
  00:59:32 - 00:59:34 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:50 - 01:00:01 - Jurrie Nieboer
  01:00:02 - 01:00:03 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:03 - 01:00:39 - Jan Kenter
  01:00:39 - 01:00:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:40 - 01:00:41 - Jan Kenter
  01:00:41 - 01:00:50 - Jurrie Nieboer
  01:00:51 - 01:01:59 - Cora-Yfke Sikkema
 13. Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen; 
  2. Het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans’ gewijzigd vast te stellen. Het  bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.24BP001-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans’

  Besluit

  1. In te stemmen met de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen; 
  2. Het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans’ gewijzigd vast te stellen. Het  bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.24BP001-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans’
  01:01:59 - 01:02:16 - Engel Modderman
  01:02:16 - 01:02:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:42 - 01:03:32 - Rikus Brader
  01:03:32 - 01:03:39 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:48 - 01:04:25 - Jurrie Nieboer
  01:04:26 - 01:05:09 - Cora-Yfke Sikkema
 14. Voorgesteld besluit

  De eerste wijziging op de Verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen.

  Besluit

  het raadsvoorstel door te leiden naar het besluitvormende deel van de raadsvergadering van maandag 28 februari 2022.

  01:05:10 - 01:06:51 - Rikus Brader
  01:06:51 - 01:07:06 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:06 - 01:07:10 - Rikus Brader
  01:07:10 - 01:07:25 - Alida Michels
  01:07:25 - 01:07:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:58 - 01:09:18 - Alida Michels
  01:09:18 - 01:09:20 - Cora-Yfke Sikkema
  01:09:20 - 01:10:10 - Rikus Brader
  01:10:10 - 01:11:02 - Alida Michels
  01:11:02 - 01:11:12 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:21 - 01:12:31 - Rikus Brader
  01:12:31 - 01:12:47 - Alida Michels
  01:12:48 - 01:12:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:49 - 01:13:01 - Rikus Brader
  01:13:06 - 01:13:42 - Tim van Bostelen
  01:13:44 - 01:14:07 - Rikus Brader
  01:14:09 - 01:14:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:10 - 01:14:30 - Tim van Bostelen
  01:14:31 - 01:14:34 - Rikus Brader
  01:14:35 - 01:14:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:37 - 01:14:47 - Jan Kenter
  01:14:47 - 01:14:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:38 - 01:19:40 - Alida Michels
  01:19:40 - 01:19:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:48 - 01:20:31 - Ger Klein
  01:20:31 - 01:20:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:53 - 01:21:16 - Rikus Brader
  01:21:16 - 01:21:29 - Cora-Yfke Sikkema
 15. Voorgesteld besluit

  1. De Notitie ‘Adviesrecht gemeenteraad gemeente Oldambt’ vast te stellen met daarin de gevallen waarvoor een advies van de gemeenteraad bij een aanvraag om omgevingsvergunning ingevolge art. 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet nodig is. 
  2. Het besluit treedt in werking gelijk met de Wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Besluit

  het raadsvoorstel door te leiden naar het besluitvormende deel van de raadsvergadering van maandag 28 februari 2022.

  01:23:00 - 01:24:21 - Engel Modderman
  01:24:21 - 01:24:22 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:29 - 01:26:38 - Ger Klein
  01:27:17 - 01:28:20 - Sander Leuning
  01:28:21 - 01:28:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:30 - 01:28:35 - Jan Kenter
  01:28:35 - 01:28:44 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:44 - 01:29:29 - Jan Kenter
  01:29:29 - 01:29:30 - Sander Leuning
  01:29:30 - 01:29:31 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:31 - 01:30:06 - Sander Leuning
  01:30:08 - 01:30:09 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:09 - 01:30:11 - Jan Kenter
  01:30:12 - 01:30:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:16 - 01:32:32 - Tim van Bostelen
  01:32:32 - 01:32:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:35 - 01:33:22 - Sander Leuning
  01:33:23 - 01:33:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:26 - 01:34:31 - Jan Kenter
  01:34:33 - 01:34:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:34:34 - 01:36:04 - Tim van Bostelen
  01:36:05 - 01:36:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:36:21 - 01:36:33 - Gert Engelkens
  01:36:33 - 01:36:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:16 - 01:48:19 - Gert Engelkens
  01:48:19 - 01:48:21 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:21 - 01:52:02 - Gert Engelkens
  01:52:02 - 01:52:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:41 - 01:53:03 - Gert Engelkens
  01:53:03 - 01:53:24 - Ger Klein
  01:53:24 - 01:53:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:53:28 - 01:54:20 - Tim van Bostelen
  01:54:21 - 01:54:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:54:23 - 01:55:05 - Ger Klein
  01:55:05 - 01:55:06 - Cora-Yfke Sikkema
  01:55:15 - 01:55:36 - Tim van Bostelen
  01:55:39 - 01:56:21 - Sander Leuning
  01:56:23 - 01:56:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:56:24 - 01:56:46 - Jan Kenter
  01:56:46 - 01:56:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:56:53 - 01:57:55 - Gert Engelkens
  01:57:55 - 01:57:59 - Cora-Yfke Sikkema
  01:58:04 - 01:59:10 - Sander Leuning
  01:59:11 - 01:59:22 - Cora-Yfke Sikkema
  01:59:22 - 01:59:38 - Ger Klein
  01:59:38 - 01:59:42 - Cora-Yfke Sikkema
  02:00:04 - 02:00:35 - Jan Kenter
  02:00:35 - 02:00:37 - Cora-Yfke Sikkema
 16. Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022

  Besluit

  Vast te stellen de Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022

 17. Voorgesteld besluit

  I. De bevoegdheid tot het vaststellen van (delen van) het omgevingsplan in de volgende gevallen te delegeren aan het college:
  a. noodzakelijke wijzigingen als gevolg van gewijzigde hogere wet- en regelgeving waarbij er geen beleidsvrijheid is;
  b. het aanpassen van het omgevingsplan conform een verleende onherroepelijke omgevingsvergunning (art.4.17 Omgevingswet);
  c. het aanpassen van het omgevingsplan voor zover dat onder de wet ruimtelijke ordening als wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan
  opgenomen was.
  d. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van de in het Omgevingsplan te stellen regels.
  II. Dit besluit treedt in werking gelijk met de Wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Besluit

  het raadsvoorstel door te leiden naar het besluitvormende deel van de raadsvergadering van maandag 28 februari 2022.

 18. Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de notitie “Participatiebeleid onder de Omgevingswet” en de bijbehorende bijlagen, met daarin participatiebeleid onder de Omgevingswet en de aanwijzing van gevallen waarin sprake is van verplichte participatie.

  Besluit

  het raadsvoorstel door te leiden naar het besluitvormende deel van de raadsvergadering van maandag 28 februari 2022.

 19. Voorgesteld besluit

  Te kiezen voor het heffen van leges op de activiteiten zoals genoemd in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en de uitwerking hiervan op te nemen in een
  nog vast te stellen wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt 2022.

  Besluit

  Te kiezen voor het heffen van leges op de activiteiten zoals genoemd in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en de uitwerking hiervan op te nemen in een
  nog vast te stellen wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt 2022.

 20. Voorgesteld besluit

  1. Tot instellen van een geïntegreerde adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (horizontaal overgaan), en; 
  2. De benoemingsbesluiten van de individuele leden van de adviescommissie te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders door opname hiervan in de vast te stellen “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit”

  Besluit

  1. Tot instellen van een geïntegreerde adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (horizontaal overgaan), en; 
  2. De benoemingsbesluiten van de individuele leden van de adviescommissie te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders door opname hiervan in de vast te stellen “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit”
 21. Voorgesteld besluit

  1. de verordening op de heffing en de invordering van de Onroerende-zaakbelastingen en de verordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon-en bedrijfsruimten te wijzigen en voor het belastingjaar 2022 de volgende tarieven te hanteren :
  Voor woningen (eigenaren) = 0,1940%
  Voor niet-woningen (eigenaren) = 0,5694%
  Voor niet-woningen (gebruikers) = 0,4473%

  Besluit

  1. de verordening op de heffing en de invordering van de Onroerende-zaakbelastingen en de verordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon-en bedrijfsruimten te wijzigen en voor het belastingjaar 2022 de volgende tarieven te hanteren :
  Voor woningen (eigenaren) = 0,1940%
  Voor niet-woningen (eigenaren) = 0,5694%
  Voor niet-woningen (gebruikers) = 0,4473%

 22. De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 23. Voorgesteld besluit

  Het Programma Zon en Wind 1.0 vast te stellen.

  Besluit

  Het programma Zon en Wind 1.0 vast te stellen, met inachtneming van de aangenomen amendementen.

  In het genomen raadsbesluit vindt u de teksten van de aangenomen amendementen.

  Amendementen

  Omschrijving
  A Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement A - PvhN-PvdA-VVD-CDA-D66 - ingediend in de raad 2021-12-13 - Ingetrokken
  B Vaststelling Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-013-31 - Punt 10a - Amendement B - D66-CU - ingediend in de raad 2021-12-13 - Verworpen
  C Opruimfonds - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement C - VCP - ingediend in de raad 2021-12-13 - Ingetrokken
  D Energievoorziening van en voor allen - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement D - SP - Verworpen
  E Programma Zon en Wind - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement E - GBO - Verworpen
  F Programma Zon en Wind - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement F - PvhN-PvdA-VVD-CDA-GBO - Aangenomen
  G Opruimfonds - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement G - VCP-GBO - Verworpen
  H Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement H - GBO - Aangenomen
  I Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement I - GBO - Aangenomen
  J Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement J - GBO - Aangenomen
  K Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement K - GBO - Aangenomen
  L Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement L - GBO - Aangenomen
  M Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement M - GBO - Aangenomen
  N Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement N - GBO - Verworpen
  O Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement O - GBO - Aangenomen
  P Programma Zon en Wind 1.0 - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Amendement P - GBO - Aangenomen

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  10a Raadsbesluit inzake Programma zon en wind 1.0 - Raad 2022-01-31

  Moties

  Omschrijving
  1 Programma alternatieve energieopwekking - Raad 2022-01-31 - Punt 10a - Motie 1 - Oldambt Aktief - Verworpen
  02:04:05 - 02:04:16 - Engel Modderman
  02:04:16 - 02:04:25 - Cora-Yfke Sikkema
  02:05:11 - 02:05:25 - Alida Michels
  02:05:25 - 02:05:26 - Cora-Yfke Sikkema
  02:05:38 - 02:06:04 - Mark Kalse
  02:06:04 - 02:06:05 - Cora-Yfke Sikkema
  02:06:05 - 02:06:22 - Mark Kalse
  02:06:22 - 02:06:24 - Cora-Yfke Sikkema
  02:06:30 - 02:07:02 - Rikus Brader
  02:07:05 - 02:07:55 - Alida Michels
  02:07:55 - 02:08:02 - Cora-Yfke Sikkema
  02:08:03 - 02:08:38 - Job Steijnis
  02:08:38 - 02:08:40 - Cora-Yfke Sikkema
  02:08:41 - 02:09:06 - Tim van Bostelen
  02:09:06 - 02:09:08 - Cora-Yfke Sikkema
  02:09:13 - 02:10:27 - Rikus Brader
  02:10:27 - 02:10:36 - Cora-Yfke Sikkema
  02:10:39 - 02:12:06 - Alida Michels
  02:12:08 - 02:12:14 - Cora-Yfke Sikkema
  02:12:14 - 02:12:32 - Job Steijnis
  02:12:32 - 02:12:35 - Cora-Yfke Sikkema
  02:12:35 - 02:12:36 - Job Steijnis
  02:12:56 - 02:13:26 - Rikus Brader
  02:13:26 - 02:13:29 - Cora-Yfke Sikkema
  02:13:29 - 02:13:33 - Rikus Brader
  02:13:45 - 02:14:41 - Ger Klein
  02:14:41 - 02:14:51 - Cora-Yfke Sikkema
  02:14:51 - 02:15:06 - Ger Klein
  02:15:06 - 02:15:10 - Cora-Yfke Sikkema
  02:15:10 - 02:15:18 - Ger Klein
  02:15:18 - 02:15:57 - Alida Michels
  02:15:57 - 02:15:59 - Cora-Yfke Sikkema
  02:15:59 - 02:16:35 - Ger Klein
  02:16:35 - 02:16:41 - Cora-Yfke Sikkema
  02:16:41 - 02:16:48 - Alida Michels
  02:16:48 - 02:16:50 - Cora-Yfke Sikkema
  02:16:50 - 02:17:05 - Ger Klein
  02:17:05 - 02:17:07 - Cora-Yfke Sikkema
  02:17:10 - 02:17:12 - Alida Michels
  02:17:35 - 02:17:37 - Cora-Yfke Sikkema
  02:17:37 - 02:18:09 - Ger Klein
  02:18:09 - 02:18:11 - Cora-Yfke Sikkema
  02:18:11 - 02:18:20 - Ger Klein
  02:18:20 - 02:18:21 - Cora-Yfke Sikkema
  02:18:30 - 02:19:18 - Rikus Brader
  02:19:18 - 02:19:19 - Cora-Yfke Sikkema
  02:19:22 - 02:19:48 - Jan Kenter
  02:19:48 - 02:19:49 - Cora-Yfke Sikkema
  02:20:20 - 02:20:46 - Ger Klein
  02:20:46 - 02:20:52 - Cora-Yfke Sikkema
  02:20:52 - 02:21:28 - Ger Klein
  02:21:28 - 02:21:36 - Cora-Yfke Sikkema
  02:21:36 - 02:21:47 - Ger Klein
  02:21:47 - 02:21:54 - Cora-Yfke Sikkema
  02:21:54 - 02:22:18 - Ger Klein
  02:22:18 - 02:22:21 - Cora-Yfke Sikkema
  02:22:21 - 02:23:09 - Ger Klein
  02:23:09 - 02:23:11 - Cora-Yfke Sikkema
  02:23:11 - 02:23:12 - Ger Klein
  02:23:12 - 02:23:25 - Tim van Bostelen
  02:23:26 - 02:23:42 - Ger Klein
  02:23:42 - 02:23:43 - Cora-Yfke Sikkema
  02:23:54 - 02:24:24 - Ger Klein
  02:24:24 - 02:24:34 - Cora-Yfke Sikkema
  02:24:34 - 02:24:54 - Ger Klein
  02:24:54 - 02:25:06 - Cora-Yfke Sikkema
  02:25:06 - 02:25:07 - Ger Klein
  02:25:07 - 02:25:12 - Cora-Yfke Sikkema
  02:25:12 - 02:26:10 - Ger Klein
  02:26:10 - 02:26:16 - Cora-Yfke Sikkema
  02:26:16 - 02:26:54 - Ger Klein
  02:27:25 - 02:27:27 - Cora-Yfke Sikkema
  02:27:27 - 02:27:29 - Ger Klein
  02:27:29 - 02:27:30 - Cora-Yfke Sikkema
  02:27:30 - 02:28:27 - Ger Klein
  02:28:27 - 02:28:29 - Cora-Yfke Sikkema
  02:28:29 - 02:28:59 - Ger Klein
  02:29:07 - 02:29:16 - Cora-Yfke Sikkema
  02:29:16 - 02:29:46 - Ger Klein
  02:29:46 - 02:29:50 - Alida Michels
  02:30:03 - 02:30:04 - Cora-Yfke Sikkema
  02:30:06 - 02:30:21 - Ger Klein
  02:30:21 - 02:30:25 - Cora-Yfke Sikkema
  02:30:25 - 02:31:15 - Ger Klein
  02:31:15 - 02:31:41 - Cora-Yfke Sikkema
  02:31:41 - 02:32:30 - Ger Klein
  02:32:41 - 02:32:49 - Cora-Yfke Sikkema
  02:32:49 - 02:32:57 - Ger Klein
  02:32:57 - 02:33:01 - Cora-Yfke Sikkema
  02:33:01 - 02:33:05 - Ger Klein
  02:33:05 - 02:33:07 - Cora-Yfke Sikkema
  02:33:07 - 02:33:18 - Ger Klein
  02:33:24 - 02:34:25 - Nico Postmus
  02:34:25 - 02:34:43 - Cora-Yfke Sikkema
  02:34:48 - 02:34:58 - Jurrie Nieboer
  02:34:58 - 02:35:05 - Cora-Yfke Sikkema
  02:35:05 - 02:36:26 - Jurrie Nieboer
  02:36:26 - 02:36:28 - Cora-Yfke Sikkema
  02:36:28 - 02:37:20 - Jurrie Nieboer
  02:37:20 - 02:37:24 - Cora-Yfke Sikkema
  02:37:24 - 02:37:33 - Jurrie Nieboer
  02:37:33 - 02:37:45 - Rikus Brader
  02:37:45 - 02:37:51 - Cora-Yfke Sikkema
  02:37:51 - 02:38:06 - Rikus Brader
  02:38:06 - 02:38:07 - Cora-Yfke Sikkema
  02:38:07 - 02:38:22 - Rikus Brader
  02:38:22 - 02:38:24 - Cora-Yfke Sikkema
  02:38:24 - 02:38:25 - Rikus Brader
  02:38:25 - 02:38:27 - Cora-Yfke Sikkema
  02:38:27 - 02:41:35 - Jurrie Nieboer
  02:41:35 - 02:41:36 - Cora-Yfke Sikkema
  02:41:36 - 02:41:45 - Jurrie Nieboer
  02:41:45 - 02:41:48 - Cora-Yfke Sikkema
  02:41:48 - 02:42:56 - Jurrie Nieboer
  02:42:56 - 02:43:13 - Cora-Yfke Sikkema
  02:43:13 - 02:44:58 - Jurrie Nieboer
  02:44:58 - 02:44:59 - Cora-Yfke Sikkema
  02:44:59 - 02:45:03 - Jurrie Nieboer
  02:45:03 - 02:45:23 - Cora-Yfke Sikkema
  02:45:23 - 02:45:24 - Jurrie Nieboer
  02:45:24 - 02:45:29 - Jan Kenter
  02:45:29 - 02:45:31 - Jurrie Nieboer
  02:45:31 - 02:45:33 - Cora-Yfke Sikkema
  02:45:33 - 02:45:36 - Jurrie Nieboer
  02:45:36 - 02:45:39 - Cora-Yfke Sikkema
  02:45:46 - 02:47:11 - Jan Kenter
  02:47:13 - 02:47:29 - Cora-Yfke Sikkema
  02:47:30 - 02:48:27 - Alida Michels
  02:48:28 - 02:48:42 - Cora-Yfke Sikkema
  02:48:43 - 02:48:46 - Nico Postmus
  02:48:46 - 02:48:48 - Cora-Yfke Sikkema
  02:48:48 - 02:49:34 - Nico Postmus
  02:49:34 - 02:49:41 - Cora-Yfke Sikkema
  02:49:41 - 02:49:48 - Nico Postmus
  02:49:48 - 02:49:57 - Jan Kenter
  02:49:57 - 02:50:11 - Cora-Yfke Sikkema
  02:50:11 - 02:51:14 - Mark Kalse
  02:51:14 - 02:52:08 - Jan Kenter
  02:52:08 - 02:52:10 - Cora-Yfke Sikkema
  02:52:10 - 02:52:41 - Jan Kenter
  02:52:41 - 02:52:43 - Mark Kalse
  02:52:43 - 02:52:51 - Cora-Yfke Sikkema
  02:53:00 - 02:53:40 - Jurrie Nieboer
  02:53:44 - 02:53:48 - Ger Klein
  02:53:48 - 02:53:49 - Cora-Yfke Sikkema
  02:53:49 - 02:53:59 - Ger Klein
  02:53:59 - 02:54:00 - Jurrie Nieboer
  02:54:00 - 02:54:03 - Cora-Yfke Sikkema
  02:54:03 - 02:54:17 - Jurrie Nieboer
  02:54:19 - 02:54:28 - Cora-Yfke Sikkema
  02:54:28 - 02:54:32 - Rikus Brader
  02:54:32 - 02:54:42 - Cora-Yfke Sikkema
  02:54:42 - 02:54:43 - Rikus Brader
  03:05:00 - 03:09:05 - Cora-Yfke Sikkema
 24. Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  10b1 (9a) Raadsbesluit inzake Benoeming tot lid van de vertrouwenscommissie
  10b2 (9b) Raadsbesluit inzake Bezwaar raadsbesluit RES 1.0
  10b3 (9c) Raadsbesluit inzake Regiovisie Jeugdhulp Regio Groningen
  10b4 (9d) Raadsbesluit inzake ontrekken van enkele wegen aan het openbaar verkeer-bestemmen van enkele wegen tot het openbaar verkeer
  10b5 (9e) Raadsbesluit inzake Vaststellen facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans
  10b6 (9h) Raadsbesluit inzake Nadeelcompensatie
  10b7 (9k) Raadsbesluit inzake Leges onder de Omgevingswet
  10b8 (9l) Raadsbesluit inzake instellen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
  10b9 (9m) Raadsbesluit inzake Vaststellen 1ste wijziging belastingverordening 2022
  03:09:05 - 03:09:34 - Engel Modderman
  03:09:42 - 03:10:06 - Mark Kalse
  03:10:06 - 03:10:07 - Cora-Yfke Sikkema
  03:10:07 - 03:10:26 - Mark Kalse
  03:10:34 - 03:11:10 - Alida Michels
  03:11:11 - 03:11:48 - Cora-Yfke Sikkema
  03:11:48 - 03:12:03 - Rikus Brader
  03:12:32 - 03:12:44 - Job Steijnis
  03:14:28 - 03:14:48 - Alida Michels
  03:14:49 - 03:14:50 - Cora-Yfke Sikkema
  03:14:51 - 03:15:09 - Rikus Brader
  03:15:10 - 03:16:18 - Cora-Yfke Sikkema
  03:16:19 - 03:16:31 - Alida Michels
  03:16:33 - 03:20:32 - Cora-Yfke Sikkema
  03:20:32 - 03:20:46 - Jan Kenter