Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

BOB - Raadsvergadering

maandag 28 februari 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  de besluitenlijsten conform vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2022-01-26
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2022-01-31
 2. Besluit

  de toezeggingenlijst conform te actualiseren.

  00:05:45 - 00:06:08 - Sander Leuning
  00:06:11 - 00:07:22 - Jan Kenter
  00:07:26 - 00:07:57 - Jurrie Nieboer
  00:07:58 - 00:08:32 - Cora-Yfke Sikkema
 3. Hier is geen gebruik van gemaakt.

 4. 00:08:46 - 00:09:41 - Gert Engelkens
  00:09:42 - 00:09:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:09:48 - 00:10:29 - Engel Modderman
  00:10:29 - 00:10:30 - Cora-Yfke Sikkema
  00:10:36 - 00:11:16 - Gert Engelkens
  00:11:16 - 00:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 5. Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  00:11:47 - 00:12:29 - Job Steijnis
  00:12:45 - 00:13:45 - Jurrie Nieboer
  00:13:45 - 00:13:46 - Job Steijnis
  00:13:46 - 00:14:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:13 - 00:14:19 - Job Steijnis
  00:14:19 - 00:14:32 - Jurrie Nieboer
  00:14:32 - 00:14:33 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:33 - 00:14:50 - Job Steijnis
  00:14:50 - 00:15:01 - Jurrie Nieboer
  00:15:01 - 00:15:02 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 00:15:18 - 00:15:42 - Sander Leuning
  00:15:42 - 00:15:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:15:45 - 00:16:20 - Jurrie Nieboer
  00:16:20 - 00:17:05 - Cora-Yfke Sikkema
 7. De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 8. Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw I. de Haan, de heer T.J. de Zee en de heer E. de Haan per 1 maart 2022 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie voor de duur van twee jaar; 
  2. De heer E. de Haan per 1 maart 2022 te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie voor de duur van twee jaar.

  Besluit

  1. Mevrouw I. de Haan, de heer T.J. de Zee en de heer E. de Haan per 1 maart 2022 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie voor de duur van twee jaar; 
  2. De heer E. de Haan per 1 maart 2022 te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie voor de duur van twee jaar.
  00:17:05 - 00:17:12 - Job Steijnis
  00:17:12 - 00:17:17 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:25 - 00:24:39 - Harma Nobbe
  00:24:39 - 00:24:47 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:05 - 00:26:44 - Inspreker raad
  00:27:16 - 00:28:37 - Cora-Yfke Sikkema
 9. Voorgesteld besluit

  tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022.

  Besluit

  tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022.

  Moties

  Omschrijving
  1 Helder & Veilig - Uitgaan in Oldambt - Raad 2022-02-28 - Motie 1 PvhN-D66-SP-PvdA-CU-Factor2020-CDA-GBO-VCP-Oldambt Aktief - Aangenomen
  00:29:19 - 00:29:42 - Waarnemend voorzitter
  00:29:42 - 00:31:44 - Mark Kalse
  00:31:44 - 00:31:50 - Waarnemend voorzitter
  00:31:50 - 00:32:53 - Jan Kenter
  00:32:53 - 00:32:54 - Waarnemend voorzitter
  00:32:54 - 00:34:00 - Mark Kalse
  00:34:00 - 00:34:05 - Waarnemend voorzitter
  00:34:05 - 00:34:20 - Mark Kalse
  00:34:20 - 00:34:22 - Waarnemend voorzitter
  00:34:22 - 00:34:32 - Mark Kalse
  00:34:32 - 00:34:34 - Waarnemend voorzitter
  00:34:34 - 00:37:00 - Mark Kalse
  00:37:00 - 00:37:02 - Waarnemend voorzitter
  00:37:04 - 00:37:08 - Mark Kalse
  00:37:08 - 00:37:11 - Waarnemend voorzitter
  00:37:11 - 00:38:44 - Mark Kalse
  00:38:44 - 00:38:45 - Waarnemend voorzitter
  00:38:45 - 00:39:02 - Mark Kalse
  00:39:02 - 00:39:07 - Waarnemend voorzitter
  00:39:07 - 00:39:17 - Mark Kalse
  00:39:17 - 00:40:15 - Luit Engelage
  00:40:15 - 00:40:16 - Waarnemend voorzitter
  00:40:21 - 00:41:44 - Jan Kenter
  00:41:45 - 00:41:51 - Waarnemend voorzitter
  00:41:51 - 00:43:02 - Gert Jan Bolt
  00:43:02 - 00:43:05 - Waarnemend voorzitter
  00:43:05 - 00:45:14 - Sander Leuning
  00:45:16 - 00:47:51 - Mark Kalse
  00:47:51 - 00:47:54 - Sander Leuning
  00:47:54 - 00:47:55 - Waarnemend voorzitter
  00:47:56 - 00:48:21 - Sander Leuning
  00:48:22 - 00:48:23 - Waarnemend voorzitter
  00:48:23 - 00:48:56 - Mark Kalse
  00:48:56 - 00:48:57 - Waarnemend voorzitter
  00:48:57 - 00:49:24 - Sander Leuning
  00:49:24 - 00:49:25 - Jan Kenter
  00:49:25 - 00:49:26 - Waarnemend voorzitter
  00:49:31 - 00:50:12 - Tim van Bostelen
  00:50:12 - 00:50:17 - Waarnemend voorzitter
  00:50:17 - 00:50:39 - Jan Kenter
  00:50:40 - 00:50:41 - Sander Leuning
  00:50:41 - 00:50:44 - Waarnemend voorzitter
  00:50:44 - 00:51:06 - Sander Leuning
  00:51:06 - 00:51:08 - Waarnemend voorzitter
  00:51:10 - 00:51:12 - Jan Kenter
  00:51:22 - 00:54:50 - Inspreker raad
  00:54:50 - 00:54:55 - Waarnemend voorzitter
  00:54:57 - 00:55:03 - Inspreker raad
  00:55:05 - 00:55:17 - Jurrie Nieboer
  00:55:17 - 00:55:20 - Waarnemend voorzitter
  00:55:20 - 00:55:35 - Jan Kenter
  00:55:35 - 00:56:07 - Inspreker raad
  00:56:11 - 00:56:15 - Waarnemend voorzitter
  00:56:15 - 00:57:08 - Jurrie Nieboer
  00:57:10 - 00:57:33 - Waarnemend voorzitter
  00:57:33 - 00:57:54 - Sander Leuning
  00:57:55 - 00:58:36 - Waarnemend voorzitter
 10. Voorgesteld besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 85.000,- voor het realiseren van een aantal (technische) bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen voor de brandweer. 
  2. De jaarlijkse structurele kapitaallasten van deze investering ad € 5610,- ten laste te brengen van de stelpost lasten investeringsfonds en hierbij af te wijken van de Oldambtster begrotingsnorm;

  Besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 85.000,- voor het realiseren van een aantal (technische) bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen voor de brandweer. 
  2. De jaarlijkse structurele kapitaallasten van deze investering ad € 5610,- ten laste te brengen van de stelpost lasten investeringsfonds en hierbij af te wijken van de Oldambtster begrotingsnorm;
  01:46:12 - 01:46:49 - Job Steijnis
  01:46:52 - 01:47:26 - Gert Jan Bolt
  01:47:29 - 01:48:00 - Jan Kenter
  01:48:02 - 01:48:05 - Waarnemend voorzitter
  01:48:05 - 01:48:08 - Mark Kalse
  01:48:16 - 01:48:18 - Waarnemend voorzitter
  01:48:18 - 01:49:27 - Mark Kalse
  01:49:27 - 01:49:30 - Waarnemend voorzitter
  01:49:30 - 01:49:31 - Mark Kalse
  01:49:31 - 01:49:36 - Grietje Musch-Dijkhuis
  01:49:36 - 01:49:38 - Waarnemend voorzitter
  01:49:38 - 01:49:52 - Mark Kalse
  01:49:54 - 01:50:11 - Grietje Musch-Dijkhuis
  01:50:12 - 01:50:19 - Waarnemend voorzitter
  01:50:20 - 01:50:58 - Inspreker raad
  01:50:59 - 01:51:14 - Waarnemend voorzitter
  01:52:12 - 01:55:43 - Gert Jan Bolt
 11. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de LHBT-nota 2017-2020;
  2. De regenboognota 2021-2025 vast te stellen

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de LHBT-nota 2017-2020;
  2. De regenboognota 2021-2025 vast te stellen
  00:58:37 - 00:58:38 - Waarnemend voorzitter
  00:58:39 - 01:02:23 - Hilbert Flokstra
  01:02:31 - 01:04:22 - Gert Jan Bolt
  01:04:23 - 01:04:35 - Waarnemend voorzitter
  01:04:42 - 01:08:29 - Gert Engelkens
  01:08:29 - 01:08:41 - Waarnemend voorzitter
  01:08:41 - 01:09:00 - Job Steijnis
  01:09:00 - 01:09:01 - Waarnemend voorzitter
 12. Voorgesteld besluit

  1. Tot het bestemmen en toevoegen aan het raadsbudget van 4% van het door de gemeente Oldambt ontvangen bedrag uit het organisatiebudget behorende bij de Bestuurlijke Afspraken Versterking Groningen (BAVG) voor de periode 2021 – 2024;
  2. Deze middelen aan te wenden ten behoeve van het herstel van vertrouwen in de lokale democratie en versterking van de positie van de raad;
  3. Het fractievoorzittersoverleg te verzoeken in 2022 de besteding van deze middelen nader uit te werken in een bestedingsplan met concrete voorstellen en dit aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

  Besluit

  1. Tot het bestemmen en toevoegen aan het raadsbudget van 4% van het door de gemeente Oldambt ontvangen bedrag uit het organisatiebudget behorende bij de Bestuurlijke Afspraken Versterking Groningen (BAVG) voor de periode 2021 – 2024;
  2. Deze middelen aan te wenden ten behoeve van het herstel van vertrouwen in de lokale democratie en versterking van de positie van de raad;
  3. Het fractievoorzittersoverleg te verzoeken in 2022 de besteding van deze middelen nader uit te werken in een bestedingsplan met concrete voorstellen en dit aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.
  01:10:26 - 01:11:51 - John Walters
  01:11:52 - 01:11:55 - Waarnemend voorzitter
  01:11:55 - 01:12:47 - Gert Jan Bolt
  01:12:50 - 01:13:00 - Waarnemend voorzitter
  01:13:00 - 01:14:13 - Tim van Bostelen
  01:14:13 - 01:14:18 - Waarnemend voorzitter
  01:14:18 - 01:15:10 - Jan Kenter
  01:15:11 - 01:15:18 - Waarnemend voorzitter
  01:15:36 - 01:16:04 - Jurrie Nieboer
  01:16:05 - 01:16:06 - Waarnemend voorzitter
  01:16:06 - 01:16:43 - Jan Kenter
  01:16:45 - 01:16:50 - Waarnemend voorzitter
  01:16:50 - 01:17:31 - Jurrie Nieboer
  01:17:32 - 01:17:35 - Waarnemend voorzitter
  01:17:35 - 01:18:00 - Engel Modderman
  01:18:00 - 01:18:01 - Waarnemend voorzitter
  01:18:01 - 01:18:13 - Engel Modderman
  01:18:31 - 01:18:41 - Waarnemend voorzitter
 13. 01:55:44 - 01:55:52 - Waarnemend voorzitter
  01:55:53 - 01:56:24 - Grietje Musch-Dijkhuis
  01:56:25 - 01:56:27 - Waarnemend voorzitter
  01:56:28 - 01:56:53 - Gert Jan Bolt
  01:56:53 - 01:56:56 - Waarnemend voorzitter
  01:57:00 - 01:57:05 - Grietje Musch-Dijkhuis
  01:57:05 - 01:57:06 - Gert Jan Bolt
  01:57:08 - 01:57:09 - Waarnemend voorzitter
  01:57:13 - 01:57:58 - Engel Modderman
  01:58:03 - 01:58:27 - Grietje Musch-Dijkhuis
  01:58:29 - 02:00:26 - Gert Jan Bolt
  02:00:27 - 02:00:37 - Waarnemend voorzitter
  02:00:41 - 02:03:12 - Inspreker raad
  02:03:12 - 02:03:13 - Waarnemend voorzitter
  02:03:15 - 02:04:28 - Rikus Brader
  02:04:28 - 02:04:30 - Waarnemend voorzitter
  02:04:37 - 02:05:25 - Gert Jan Bolt
  02:05:26 - 02:05:27 - Waarnemend voorzitter
  02:05:27 - 02:06:04 - Inspreker raad
  02:06:05 - 02:06:07 - Waarnemend voorzitter
  02:06:08 - 02:06:23 - Grietje Musch-Dijkhuis
  02:06:23 - 02:06:41 - Inspreker raad
  02:06:42 - 02:06:48 - Grietje Musch-Dijkhuis
  02:06:52 - 02:06:58 - Inspreker raad
  02:06:58 - 02:07:21 - Waarnemend voorzitter
  02:07:21 - 02:10:10 - Hilbert Flokstra
  02:10:17 - 02:10:52 - Jan Kenter
  02:10:53 - 02:11:19 - Hilbert Flokstra
  02:11:19 - 02:11:38 - Jan Kenter
  02:11:39 - 02:12:28 - Hilbert Flokstra
  02:12:29 - 02:12:32 - Waarnemend voorzitter
  02:12:33 - 02:14:07 - Job Steijnis
  02:14:09 - 02:14:10 - Waarnemend voorzitter
  02:14:10 - 02:15:26 - Hilbert Flokstra
  02:15:27 - 02:15:29 - Waarnemend voorzitter
  02:15:29 - 02:15:52 - Job Steijnis
  02:15:53 - 02:16:35 - Hilbert Flokstra
  02:16:36 - 02:16:39 - Waarnemend voorzitter
  02:16:39 - 02:16:47 - Rikus Brader
  02:16:48 - 02:16:53 - Waarnemend voorzitter
  02:16:54 - 02:17:15 - Grietje Musch-Dijkhuis
  02:17:17 - 02:18:02 - Hilbert Flokstra
  02:18:04 - 02:18:05 - Waarnemend voorzitter
  02:18:05 - 02:18:40 - Grietje Musch-Dijkhuis
  02:18:40 - 02:18:41 - Waarnemend voorzitter
  02:18:43 - 02:19:06 - Hilbert Flokstra
  02:19:07 - 02:19:11 - Waarnemend voorzitter
  02:19:11 - 02:21:03 - Tim van Bostelen
  02:21:03 - 02:21:04 - Waarnemend voorzitter
  02:21:07 - 02:21:53 - Hilbert Flokstra
  02:21:53 - 02:21:54 - Waarnemend voorzitter
  02:21:55 - 02:21:58 - Tim van Bostelen
  02:22:01 - 02:22:22 - Hilbert Flokstra
  02:22:23 - 02:22:30 - Waarnemend voorzitter
  02:22:36 - 02:25:50 - Inspreker raad
  02:25:50 - 02:25:53 - Waarnemend voorzitter
  02:25:55 - 02:26:21 - Jan Kenter
  02:26:21 - 02:26:22 - Inspreker raad
  02:26:22 - 02:26:24 - Waarnemend voorzitter
  02:26:24 - 02:26:36 - Inspreker raad
  02:26:36 - 02:26:38 - Jan Kenter
  02:26:38 - 02:26:41 - Inspreker raad
  02:27:09 - 02:27:10 - Waarnemend voorzitter
  02:27:10 - 02:27:21 - Jan Kenter
  02:27:21 - 02:28:55 - Inspreker raad
  02:28:55 - 02:28:56 - Waarnemend voorzitter
  02:29:07 - 02:29:50 - Hilbert Flokstra
  02:29:50 - 02:29:53 - Waarnemend voorzitter
  02:30:10 - 02:30:35 - Job Steijnis
  02:30:36 - 02:30:41 - Waarnemend voorzitter
  02:30:42 - 02:31:01 - Grietje Musch-Dijkhuis
  02:31:02 - 02:31:04 - Waarnemend voorzitter
  02:31:04 - 02:31:54 - Rikus Brader
  02:31:59 - 02:33:28 - Gert Jan Bolt
  02:33:30 - 02:33:31 - Waarnemend voorzitter
  02:33:31 - 02:34:32 - Tim van Bostelen
  02:34:35 - 02:35:03 - Engel Modderman
  02:35:04 - 02:35:09 - Waarnemend voorzitter
  02:35:10 - 02:35:37 - Mark Kalse
  02:35:40 - 02:36:06 - Hilbert Flokstra
  02:36:14 - 02:37:38 - Inspreker raad
  02:37:43 - 02:38:34 - Hilbert Flokstra
  02:38:34 - 02:38:35 - Waarnemend voorzitter
  02:38:35 - 02:38:39 - Hilbert Flokstra
  02:38:39 - 02:38:44 - Waarnemend voorzitter
  02:38:56 - 02:39:00 - Hilbert Flokstra
  02:39:00 - 02:39:01 - Waarnemend voorzitter
  02:40:02 - 02:40:47 - Cora-Yfke Sikkema
 14. De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 15. Voorgesteld besluit

  De eerste wijziging op de Verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen.

  Besluit

  De eerste wijziging op de Verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen, met inachtneming van het aangenomen amendement.

  In het genomen raadsbesluit vindt u de tekst van het aangenomen amendement.

  Amendementen

  Omschrijving
  A Wijzigingsbesluit Verordening op de vertrouwenscommissie - Raad 2022-02-28 - Punt 9a - Amendement A SP-VVD-VCP-PvdA-D66 - Aangenomen
  02:40:47 - 02:41:23 - Rikus Brader
 16. Voorgesteld besluit

  1. De Notitie ‘Adviesrecht gemeenteraad gemeente Oldambt’ vast te stellen met daarin de gevallen waarvoor een advies van de gemeenteraad bij een aanvraag om omgevingsvergunning ingevolge art. 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet nodig is. 
  2. Het besluit treedt in werking gelijk met de Wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Besluit

  1. De Notitie ‘Adviesrecht gemeenteraad gemeente Oldambt’ vast te stellen met daarin de gevallen waarvoor een advies van de gemeenteraad bij een aanvraag om omgevingsvergunning ingevolge art. 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet nodig is. 
  2. Het besluit treedt in werking gelijk met de Wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake Adviesrecht in het kader van de Omgevingswet
  02:42:58 - 02:43:00 - Gert Jan Bolt
 17. Voorgesteld besluit

  I. De bevoegdheid tot het vaststellen van (delen van) het omgevingsplan in de volgende gevallen te delegeren aan het college:
  a. noodzakelijke wijzigingen als gevolg van gewijzigde hogere wet- en regelgeving waarbij er geen beleidsvrijheid is;
  b. het aanpassen van het omgevingsplan conform een verleende onherroepelijke omgevingsvergunning (art.4.17 Omgevingswet);
  c. het aanpassen van het omgevingsplan voor zover dat onder de wet ruimtelijke ordening als wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan
  opgenomen was.
  d. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van de in het Omgevingsplan te stellen regels.
  II. Dit besluit treedt in werking gelijk met de Wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Besluit

  I. De bevoegdheid tot het vaststellen van (delen van) het omgevingsplan in de volgende gevallen te delegeren aan het college:
  a. noodzakelijke wijzigingen als gevolg van gewijzigde hogere wet- en regelgeving waarbij er geen beleidsvrijheid is;
  b. het aanpassen van het omgevingsplan conform een verleende onherroepelijke omgevingsvergunning (art.4.17 Omgevingswet);
  c. het aanpassen van het omgevingsplan voor zover dat onder de wet ruimtelijke ordening als wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan
  opgenomen was.
  d. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van de in het Omgevingsplan te stellen regels.
  e. het wijzigen van het omgevingsplan voor de bouw van woningen en daarbij behorende bouwwerken, mits dit naar het oordeel van het college past in het Programma Wonen.
  II. Dit besluit treedt in werking gelijk met de Wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Amendementen

  Omschrijving
  Delegatie bevoegdheden op grond van de Omgevingswet - Raad 2022-02-28 - Punt 9b - Amendement B GBO - Aangenomen

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake Delegatie bevoegdheden op grond van de Omgevingswet
  02:43:24 - 02:44:23 - Ger Klein
  02:44:23 - 02:44:24 - Cora-Yfke Sikkema
  02:44:32 - 02:44:33 - Tim van Bostelen
  02:44:46 - 02:44:47 - Cora-Yfke Sikkema
  02:44:48 - 02:45:32 - Gert Engelkens
  02:45:33 - 02:47:12 - Cora-Yfke Sikkema
 18. Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de notitie “Participatiebeleid onder de Omgevingswet” en de bijbehorende bijlagen, met daarin participatiebeleid onder de Omgevingswet en de aanwijzing van gevallen waarin sprake is van verplichte participatie.

  Besluit

  1. Vast te stellen de notitie “Participatiebeleid onder de Omgevingswet” en de bijbehorende bijlagen, met daarin participatiebeleid onder de Omgevingswet en de aanwijzing van gevallen waarin sprake is van verplichte participatie.
  02:47:12 - 02:47:22 - Gert Engelkens
  02:47:23 - 02:47:33 - Jan Kenter
  02:47:33 - 02:47:41 - Cora-Yfke Sikkema
 19. Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9e1 (8a) Raadsbesluit inzake benoemingen rekenkamercommissie
  9e2 (8b) Raadsbesluit inzake Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022
  9e3 (8c) Raadsbesluit inzake Financiering objecten zonder extern bluswater
  9e4 (8d) Raadsbesluit inzake Regenboognota gemeente Oldambt 2021-2025
  9e5 (8e) Raadsbesluit inzake Middelen ten behoeve van versterken lokale democratie

  Moties

  Omschrijving
  2 We zijn het zat dat er fietsen worden gejat - Raad 2022-02-28 - Motie 2 PvdA-Factor2020-CU-PvhN-D66-SP-OldambtAktief-VCP - Aangehouden
  3 Oldambt gastvrij voor vluchtelingen - Raad 2022-02-28 - Motie 3 CU-D66-CDA-PvdA-SP-PvhN-Oldambt Aktief - Aangenomen
  02:47:41 - 02:47:42 - Nico Postmus
  02:51:00 - 02:51:05 - Cora-Yfke Sikkema
  02:51:05 - 02:51:32 - Nico Postmus
  02:51:32 - 02:51:33 - Cora-Yfke Sikkema
 20. Als u gebruik wilt maken van agendapunt 4, inspreekrecht inwoners, dan kunt u zich tot één dag voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier Jelte van der Meer: jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken.