Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 juni 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Oordeelsvorming en besluitvorming zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:54 - 00:03:38 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:01:57 - 00:03:38 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3

  00:03:25 - 00:03:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:03:38 - 00:04:04 - Jan Kenter
  00:04:04 - 00:04:05 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:05 - 00:04:07 - Jan Kenter
  00:04:27 - 00:04:45 - Gert Jan Bolt
  00:04:45 - 00:04:47 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:47 - 00:04:48 - Gert Jan Bolt
 4. 3.a

  Resultaat stemming

  Besluit

  de besluitenlijsten conform vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2022-05-31
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2022-06-02
 5. 3.b

  Resultaat stemming

  Besluit

  de toezeggingenlijsten conform te actualiseren.

 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over zowel onderwerpen die zijn geagendeerd als over niet-geagendeerde onderwerpen. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.

 7. 5

  00:07:25 - 00:07:39 - Mark Kalse
  00:07:45 - 00:09:52 - Cora-Yfke Sikkema
 8. 6

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  00:08:42 - 00:09:52 - Cora-Yfke Sikkema
 9. 7

  00:08:55 - 00:09:52 - Cora-Yfke Sikkema
 10. 8.a

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  mevrouw A. (Anneke) Suurling toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Besluit

  mevrouw A. (Anneke) Suurling toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  8a Raadsbesluit inzake Tussentijdse vervanging raadslid
  00:09:20 - 00:09:52 - Cora-Yfke Sikkema
  00:15:02 - 00:15:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:15:15 - 00:15:29 - Inspreker raad
  00:15:29 - 00:15:56 - Henriëtte Davelaar
  00:15:56 - 00:16:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:16:19 - 00:17:39 - Inspreker raad
  00:18:06 - 00:18:48 - Cora-Yfke Sikkema
 11. 9

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:18:24 - 00:18:48 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 9.a

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord Oost Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

  Besluit

  1. De jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord Oost Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

  Amendementen

  Omschrijving
  A Maatschappelijke kosten VKB - Raad 2022-06-30 - Punt 9a - Amendement A - ChristenUnie - Ingetrokken
  00:18:29 - 00:18:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:18:48 - 00:18:52 - Gert Jan Bolt
  00:18:52 - 00:18:58 - Cora-Yfke Sikkema
  00:18:58 - 00:21:48 - Gert Jan Bolt
  00:21:48 - 00:21:49 - Cora-Yfke Sikkema
  00:21:54 - 00:22:02 - Fred Greven
  00:22:02 - 00:22:03 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:21 - 00:26:06 - Gert Engelkens
  00:26:06 - 00:26:07 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:21 - 00:27:36 - Gert Jan Bolt
  00:27:37 - 00:27:39 - Cora-Yfke Sikkema
  00:27:39 - 00:28:53 - Tim van Bostelen
  00:28:55 - 00:29:20 - Albert Kuiper
  00:29:26 - 00:31:22 - Gert Engelkens
  00:31:22 - 00:31:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:26 - 00:32:08 - Tim van Bostelen
  00:32:24 - 00:32:32 - Gert Jan Bolt
  00:32:33 - 00:33:24 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 9.b

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De gewijzigde begroting 2022 van de GR Afeer voor kennisgeving  aan te nemen.
  2. De concept begroting 2023 van de GR Afeer voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De financiële consequenties te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2022, de begroting 2023 en de daarbij  behorende meerjarenraming 2024-2025-2026.
  4. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de gewijzigde begroting 2022 en de concept begroting 2023 van Afeer.

  Besluit

  1. De gewijzigde begroting 2022 van de GR Afeer voor kennisgeving  aan te nemen.
  2. De concept begroting 2023 van de GR Afeer voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De financiële consequenties te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2022, de begroting 2023 en de daarbij  behorende meerjarenraming 2024-2025-2026.
  4. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de gewijzigde begroting 2022 en de concept begroting 2023 van Afeer.
  00:32:47 - 00:33:24 - Cora-Yfke Sikkema
 14. 9.c

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening VRG 2021en akkoord te gaan met de toevoeging van het gehele positieve  resultaat van € 1,758 miljoen aan de diverse reserves; 
  2. Kennis te nemen van de actualisatie begroting VRG 2022 en geen zienswijze te uiten. De geactualiseerde begroting VRG heeft een voordelig effect voor de gemeente Oldambt van € 29.728;
  3. Kennis te nemen van de concept begroting VRG 2023 inclusief de meerjarige doorkijk naar 2026 en geen zienswijze te uiten. Deze begroting VRG 2023 heeft totale uitzetting van € 1,049 miljoen per jaar, maar heeft nog een voordelig begrotingseffect voor de gemeente Oldambt van ca € 6.600.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening VRG 2021en akkoord te gaan met de toevoeging van het gehele positieve  resultaat van € 1,758 miljoen aan de diverse reserves; 
  2. Kennis te nemen van de actualisatie begroting VRG 2022 en geen zienswijze te uiten. De geactualiseerde begroting VRG heeft een voordelig effect voor de gemeente Oldambt van € 29.728;
  3. Kennis te nemen van de concept begroting VRG 2023 inclusief de meerjarige doorkijk naar 2026 en geen zienswijze te uiten. Deze begroting VRG 2023 heeft totale uitzetting van € 1,049 miljoen per jaar, maar heeft nog een voordelig begrotingseffect voor de gemeente Oldambt van ca € 6.600.

  Moties

  Omschrijving
  1 VRG en Kosten - Raad 2022-06-30 - Motie 1 - GroenLinks - Ingetrokken
  00:32:51 - 00:33:24 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:55 - 00:34:11 - Inspreker raad
  00:34:11 - 00:34:12 - Waarnemend voorzitter
  00:34:12 - 00:38:28 - Inspreker raad
  00:38:28 - 00:38:39 - Waarnemend voorzitter
  00:38:39 - 00:38:44 - Inspreker raad
  00:38:44 - 00:39:04 - Aart Jan Langbroek
  00:39:04 - 00:39:56 - Inspreker raad
  00:39:56 - 00:40:10 - Waarnemend voorzitter
  00:40:10 - 00:40:11 - Inspreker raad
  00:40:13 - 00:41:54 - Aart Jan Langbroek
  00:41:54 - 00:42:28 - Waarnemend voorzitter
  00:42:28 - 00:42:30 - Aart Jan Langbroek
  00:42:30 - 00:43:03 - Sander Leuning
  00:43:03 - 00:44:03 - Aart Jan Langbroek
  00:44:03 - 00:44:08 - Aart Jan Langbroek
  00:44:08 - 00:44:20 - Sander Leuning
  00:44:20 - 00:44:21 - Aart Jan Langbroek
  00:44:21 - 00:44:25 - Waarnemend voorzitter
  00:44:25 - 00:44:27 - Aart Jan Langbroek
  00:44:27 - 00:44:44 - Fred Greven
  00:44:47 - 00:46:37 - Gert Jan Bolt
  00:46:43 - 00:47:11 - Mark Kalse
  00:47:12 - 00:47:19 - Waarnemend voorzitter
  00:47:20 - 00:47:32 - Inspreker raad
  00:47:32 - 00:53:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:44 - 00:54:02 - Waarnemend voorzitter
  00:54:02 - 00:54:03 - Inspreker raad
  00:54:03 - 00:55:04 - Tim van Bostelen
  00:55:05 - 00:55:09 - Waarnemend voorzitter
  00:55:09 - 00:55:47 - Gert Jan Bolt
  00:55:47 - 00:55:48 - Aart Jan Langbroek
  00:55:48 - 00:55:55 - Waarnemend voorzitter
  00:55:55 - 00:56:30 - Aart Jan Langbroek
  00:56:30 - 00:56:31 - Waarnemend voorzitter
  00:56:31 - 00:56:37 - Aart Jan Langbroek
  00:56:37 - 00:57:07 - Gert Jan Bolt
  00:57:08 - 00:57:09 - Aart Jan Langbroek
  00:57:09 - 00:57:12 - Waarnemend voorzitter
  00:57:12 - 00:57:19 - Aart Jan Langbroek
  00:57:19 - 00:57:30 - Waarnemend voorzitter
  00:57:30 - 00:57:42 - Inspreker raad
  00:57:42 - 00:59:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:03 - 00:59:11 - Waarnemend voorzitter
  00:59:11 - 00:59:17 - Aart Jan Langbroek
  00:59:17 - 00:59:20 - Waarnemend voorzitter
  01:04:02 - 01:04:18 - Waarnemend voorzitter
  01:04:18 - 01:05:09 - Aart Jan Langbroek
  01:06:19 - 01:06:47 - Cora-Yfke Sikkema
 15. 9.d

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen;
  2. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen;
  3. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen;
  4. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen;
  5. de mutaties van de voorzieningen te verwerken in de jaarrekening 2021.

  Besluit

  1. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen;
  2. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen;
  3. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen;
  4. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen;
  5. de mutaties van de voorzieningen te verwerken in de jaarrekening 2021.
  01:06:25 - 01:06:47 - Cora-Yfke Sikkema
 16. 9.e

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 GR PG&Z
  2. Geen zienswijze op de (ontwerp)begroting 2023 van de GR PG&Z in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 GR PG&Z
  2. Geen zienswijze op de (ontwerp)begroting 2023 van de GR PG&Z in te dienen.
  00:45:44 - 00:46:37 - Gert Jan Bolt
  00:46:43 - 00:47:11 - Mark Kalse
  00:47:12 - 00:47:19 - Waarnemend voorzitter
  00:47:20 - 00:47:32 - Inspreker raad
  00:47:32 - 00:53:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:44 - 00:54:02 - Waarnemend voorzitter
  00:54:02 - 00:54:03 - Inspreker raad
  00:54:03 - 00:55:04 - Tim van Bostelen
  00:55:05 - 00:55:09 - Waarnemend voorzitter
  00:55:09 - 00:55:47 - Gert Jan Bolt
  00:55:47 - 00:55:48 - Aart Jan Langbroek
  00:55:48 - 00:55:55 - Waarnemend voorzitter
  00:55:55 - 00:56:30 - Aart Jan Langbroek
  00:56:30 - 00:56:31 - Waarnemend voorzitter
  00:56:31 - 00:56:37 - Aart Jan Langbroek
  00:56:37 - 00:57:07 - Gert Jan Bolt
  00:57:08 - 00:57:09 - Aart Jan Langbroek
  00:57:09 - 00:57:12 - Waarnemend voorzitter
  00:57:12 - 00:57:19 - Aart Jan Langbroek
  00:57:19 - 00:57:30 - Waarnemend voorzitter
  00:57:30 - 00:57:42 - Inspreker raad
  00:57:42 - 00:59:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:03 - 00:59:11 - Waarnemend voorzitter
  00:59:11 - 00:59:17 - Aart Jan Langbroek
  00:59:17 - 00:59:20 - Waarnemend voorzitter
  01:04:02 - 01:04:18 - Waarnemend voorzitter
  01:04:18 - 01:05:09 - Aart Jan Langbroek
  01:06:19 - 01:06:47 - Cora-Yfke Sikkema
 17. 9.f

  01:06:39 - 01:06:47 - Cora-Yfke Sikkema
  01:06:48 - 01:09:20 - Gea Geerdes
  01:09:53 - 01:10:26 - Nico Postmus
  01:10:28 - 01:10:45 - Aart Jan Langbroek
  01:10:48 - 01:11:15 - Simeon Naaijer
  01:11:15 - 01:11:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:24 - 01:11:42 - Johannes Wesselink
  01:11:42 - 01:11:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:44 - 01:12:35 - Gea Geerdes
  01:12:35 - 01:12:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:38 - 01:12:54 - Johannes Wesselink
  01:12:54 - 01:12:55 - Gea Geerdes
  01:12:55 - 01:12:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:58 - 01:13:36 - Gea Geerdes
  01:13:37 - 01:13:44 - Johannes Wesselink
  01:13:45 - 01:13:46 - Gea Geerdes
  01:13:47 - 01:14:04 - Simeon Naaijer
  01:14:06 - 01:14:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:07 - 01:14:20 - Nico Postmus
  01:14:28 - 01:14:35 - Johannes Wesselink
  01:14:35 - 01:15:08 - Gea Geerdes
  01:15:19 - 01:15:53 - Mark Kalse
  01:15:53 - 01:15:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:09 - 01:16:51 - Mark Kalse
  01:17:02 - 01:18:26 - Gert Jan Bolt
  01:18:27 - 01:18:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:31 - 01:20:11 - Mandy Meertens
  01:20:12 - 01:20:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:14 - 01:20:47 - Henriëtte Davelaar
  01:20:47 - 01:20:48 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:50 - 01:21:28 - Grietje Musch-Dijkhuis
  01:21:31 - 01:21:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:21:37 - 01:21:41 - Engel Modderman
  01:21:57 - 01:22:58 - Engel Modderman
  01:22:58 - 01:23:39 - Engel Modderman
  01:23:49 - 01:23:57 - Simeon Naaijer
  01:23:57 - 01:24:05 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:05 - 01:24:09 - Fred Greven
  01:24:22 - 01:25:04 - Henriëtte Davelaar
  01:25:04 - 01:25:05 - Cora-Yfke Sikkema
  01:25:05 - 01:25:06 - Henriëtte Davelaar
  01:25:06 - 01:25:34 - Fred Greven
  01:25:34 - 01:25:36 - Fred Greven
  01:25:39 - 01:25:48 - Albert Kuiper
  01:25:48 - 01:25:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:25:49 - 01:25:50 - Mark Kalse
  01:26:11 - 01:30:45 - Gert Engelkens
  01:30:51 - 01:31:19 - Gert Jan Bolt
  01:31:20 - 01:31:21 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:21 - 01:31:24 - Jan Kenter
  01:31:28 - 01:31:51 - Gert Engelkens
  01:31:51 - 01:31:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:27 - 01:32:31 - Gert Engelkens
  01:32:34 - 01:32:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:37 - 01:33:05 - Jan Kenter
  01:33:05 - 01:33:06 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:06 - 01:33:16 - Jan Kenter
  01:33:16 - 01:33:17 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:21 - 01:33:26 - Jan Kenter
  01:38:22 - 01:38:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:38:29 - 01:38:59 - Jan Kenter
  01:38:59 - 01:39:00 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:06 - 01:39:16 - Jan Kenter
  01:39:22 - 01:39:41 - Albert Kuiper
  01:39:42 - 01:40:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:40:29 - 01:42:27 - Jan Kenter
  01:42:27 - 01:42:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:42 - 01:42:55 - Jan Kenter
  01:42:55 - 01:42:56 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:56 - 01:43:22 - Jan Kenter
  01:43:22 - 01:43:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:43:43 - 01:44:20 - Gert Jan Bolt
  01:44:21 - 01:44:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:44:25 - 01:45:19 - Mandy Meertens
  01:45:19 - 01:45:20 - Mandy Meertens
  01:45:22 - 01:47:37 - Tim van Bostelen
  01:47:38 - 01:47:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:42 - 01:48:01 - Johannes Wesselink
  01:48:01 - 01:48:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:04 - 01:48:12 - Johannes Wesselink
  01:48:12 - 01:48:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:14 - 01:49:02 - Tim van Bostelen
  01:49:02 - 01:49:03 - Cora-Yfke Sikkema
  01:49:04 - 01:50:08 - Mandy Meertens
  01:50:09 - 01:50:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:19 - 01:50:52 - Jan Kenter
  01:50:52 - 01:50:57 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:58 - 01:51:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:51:07 - 01:51:20 - Tim van Bostelen
  01:51:20 - 01:51:21 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 10

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 19. 10.a

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De uitgaven fractieondersteuning 2021 als volgt vast te stellen:
  PvdA     € 1.869,00
  VCP      € 3.120,00
  Partij voor het Noorden      € 218,00
  CDA      € 475,00
  VVD    € 1.880,00
  D66      € 0,00
  Christen Unie    € 1.425,00
  Oldambt Aktief  € 1.796,00
  GBO      € 2.555,00
  Factor 2020      € 740,00

  Besluit

  De uitgaven fractieondersteuning 2021 als volgt vast te stellen:
  PvdA     € 1.869,00
  VCP      € 3.120,00
  Partij voor het Noorden      € 218,00
  CDA      € 475,00
  VVD    € 1.880,00
  D66      € 0,00
  Christen Unie    € 1.425,00
  Oldambt Aktief  € 1.796,00
  GBO      € 2.555,00
  Factor 2020      € 740,00

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  10a Raadsbesluit inzake Verantwoording fractievergoedingen 2021
 20. 10.b

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  10b1 (9a) Raadsbesluit inzake Aanbieding jaarstukken 2021 en de Ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord-Oost Nederland
  10b2 (9b) Raadsbesluit inzake Begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023 Afeer
  10b3 (9c) Raadsbesluit inzake Jaarstukken 2021 Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen
  10b4 (9d) Raadsbesluit inzake herziening grondexploitaties 2021
  10b5 (9e) Raadsbesluit inzake Jaarstukken PG&Z 2021

  Moties

  Omschrijving
  2 De Klinker - Raad 2022-06-30 - Motie 2 - VCP - Aangehouden
  3 Poort van Winschoten-Rekenkamercommissie - Raad 2022-06-30 - Motie 3 - VCP-GBO-PVV - Aangenomen
  01:55:07 - 01:55:27 - Gert Jan Bolt
  01:55:28 - 01:56:27 - Cora-Yfke Sikkema
 21. 11

  01:56:14 - 01:56:27 - Cora-Yfke Sikkema