Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 juli 2022

16:00 - 22:30

Locatie
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

Dit is de vergadering waarin de algemene beschouwingen zijn uitgesproken.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Inwoners kunnen hun mening geven over zowel onderwerpen die zijn geagendeerd als over niet-geagendeerde onderwerpen. Hiervoor is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.

 2. 00:03:42 - 00:21:52 - Inspreker raad
  00:21:52 - 00:22:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:02 - 00:22:11 - Inspreker raad
  00:22:11 - 00:22:25 - Simeon Naaijer
  00:22:25 - 00:23:10 - Inspreker raad
  00:23:10 - 00:23:34 - Simeon Naaijer
  00:23:34 - 00:23:44 - Inspreker raad
  00:23:44 - 00:24:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:10 - 00:24:11 - Inspreker raad
  00:24:11 - 00:24:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:14 - 00:24:16 - Inspreker raad
  00:24:16 - 00:24:46 - Gert Jan Bolt
  00:24:46 - 00:24:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:59 - 00:25:24 - Inspreker raad
  00:25:24 - 00:25:26 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:26 - 00:25:29 - Inspreker raad
  00:25:29 - 00:25:30 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:30 - 00:25:33 - Inspreker raad
  00:25:33 - 00:25:42 - Gert Jan Bolt
  00:25:42 - 00:25:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:43 - 00:26:29 - Inspreker raad
  00:26:29 - 00:26:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:31 - 00:26:33 - Inspreker raad
  00:26:33 - 00:26:41 - Gert Jan Bolt
  00:26:41 - 00:26:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:42 - 00:26:43 - Gert Jan Bolt
  00:26:43 - 00:26:45 - Inspreker raad
  00:26:45 - 00:26:52 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:52 - 00:27:39 - Inspreker raad
  00:27:39 - 00:27:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:27:40 - 00:27:47 - Inspreker raad
  00:27:47 - 00:27:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:27:50 - 00:27:52 - Inspreker raad
  00:27:52 - 00:28:11 - Harma Nobbe
  00:28:11 - 00:28:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:28:23 - 00:28:37 - Harma Nobbe
  00:28:37 - 00:29:06 - Inspreker raad
  00:29:06 - 00:29:07 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:07 - 00:29:33 - Inspreker raad
  00:29:33 - 00:29:35 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:35 - 00:29:40 - Inspreker raad
  00:29:40 - 00:29:53 - Harma Nobbe
  00:29:53 - 00:29:58 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:58 - 00:30:03 - Harma Nobbe
  00:30:03 - 00:30:18 - Inspreker raad
  00:30:18 - 00:30:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:25 - 00:30:31 - Inspreker raad
  00:30:31 - 00:31:03 - Tim van Bostelen
  00:31:03 - 00:31:04 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:04 - 00:32:15 - Inspreker raad
  00:32:15 - 00:32:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:21 - 00:32:26 - Inspreker raad
  00:32:26 - 00:32:47 - Jan Kenter
  00:32:47 - 00:32:48 - Inspreker raad
  00:32:48 - 00:32:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:50 - 00:33:41 - Inspreker raad
  00:33:41 - 00:33:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:42 - 00:33:46 - Inspreker raad
  00:33:46 - 00:33:53 - Jan Kenter
  00:33:53 - 00:33:54 - Inspreker raad
  00:33:54 - 00:33:55 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:55 - 00:34:09 - Inspreker raad
  00:34:09 - 00:35:13 - Cora-Yfke Sikkema
 3. De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 4. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarrekening 2021 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves.
  2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO.
  3. In te stemmen met het resultaat van € 14.010.712 positief.
  4. Een bedrag van € 3.978.162 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten.
  5. Een bedrag van € 7.083.000 toe te voegen aan de reserve regiodeal – RWLP.
  6. Het resterende positieve saldo 2021 van de jaarrekening ad € 2.949.550 te storten in de Algemene Reserve.

  Besluit

  1. De jaarrekening 2021 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves.
  2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO.
  3. In te stemmen met het resultaat van € 14.010.712 positief.
  4. Een bedrag van € 3.978.162 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten.
  5. Een bedrag van € 7.083.000 toe te voegen aan de reserve regiodeal – RWLP.
  6. Een bedrag van € 500.000 te storten in het Investeringsfonds.
  7. Het resterende positieve saldo 2021 van de jaarrekening ad € 2.449.550 te storten in de Algemene Reserve.

  Amendementen

  Omschrijving
  A Jaarrekening 2021 - Raad 2022-07-07 - Punt 5a - Amendement A CDA-CU-GBO-D66-VVD-PVV-PvhN - Aangenomen
  00:35:13 - 00:35:19 - Inspreker raad
  00:35:19 - 00:36:37 - Tim van Bostelen
  00:36:37 - 00:37:04 - Cora-Yfke Sikkema
  00:37:04 - 00:37:07 - Inspreker raad
  00:37:07 - 00:38:41 - Tim van Bostelen
  00:38:41 - 00:38:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:03 - 00:39:35 - Henriëtte Davelaar
  00:39:35 - 00:39:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:47 - 00:40:25 - Tim van Bostelen
  00:40:29 - 00:41:31 - Hilbert Flokstra
  00:41:31 - 00:41:33 - Cora-Yfke Sikkema
  00:41:33 - 00:42:34 - Gert Jan Bolt
  00:42:35 - 00:42:45 - Hilbert Flokstra
  00:42:46 - 00:42:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:42:59 - 00:43:14 - Aart Jan Langbroek
  00:43:14 - 00:43:15 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:28 - 00:43:37 - Jan Kenter
  00:43:37 - 00:43:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:38 - 00:43:59 - Jan Kenter
  00:44:00 - 00:44:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:44:12 - 00:44:26 - Harma Nobbe
  00:44:27 - 00:44:33 - Cora-Yfke Sikkema
  00:44:33 - 00:44:55 - Tim van Bostelen
  00:44:55 - 00:44:58 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:00 - 00:45:24 - Hilbert Flokstra
  00:45:29 - 00:46:17 - Tim van Bostelen
  00:46:19 - 00:47:04 - Henriëtte Davelaar
  00:47:07 - 00:47:26 - Engel Modderman
  00:47:26 - 00:47:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:41 - 00:49:19 - Ger Klein
 5. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e BBR 2022 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
  2. Het positief resultaat 2022 van de 1e BBR ad. € 116.391 te storten in de Algemene reserve. 
  3. De begroting 2022 conform te  wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).

  Besluit

  1. De 1e BBR 2022 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
  2. Het positief resultaat 2022 van de 1e BBR ad. € 116.391 te storten in de Algemene reserve. 
  3. De begroting 2022 conform te  wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).
 6. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Een economisch krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de reconstructie van wegen als gevolg van droogteschade en de structurele kapitaallast van € 2.040 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'. 
  2. Een economisch krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor de 2e fase vervanging bewegwijzering en de structurele kapitaallast van € 34.750 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
  3. Een economisch krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de toegankelijkheid paden begraafplaatsen en de structurele kapitaallast van € 5.280 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
  4. Een structureel budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 'stelpost lasten investeringsfonds' voor buurtsportcoaches.
  5. Een structureel budget van € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 'stelpost lasten investeringsfonds' voor het uitvoeren van Werk-LeerWoontrajecten.

  Besluit

  1. Een economisch krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de reconstructie van wegen als gevolg van droogteschade en de structurele kapitaallast van € 2.040 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'. 
  2. Een economisch krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor de 2e fase vervanging bewegwijzering en de structurele kapitaallast van € 34.750 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
  3. Een economisch krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de toegankelijkheid paden begraafplaatsen en de structurele kapitaallast van € 5.280 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
  4. Een structureel budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 'stelpost lasten investeringsfonds' voor buurtsportcoaches.
  5. Een structureel budget van € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 'stelpost lasten investeringsfonds' voor het uitvoeren van Werk-LeerWoontrajecten.
  00:51:40 - 00:52:21 - Tim van Bostelen
  00:52:24 - 00:53:08 - Ger Klein
  00:53:08 - 00:53:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:10 - 00:53:31 - Tim van Bostelen
  00:53:33 - 00:53:49 - Gert Engelkens
  00:53:50 - 00:53:51 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:52 - 00:54:03 - Tim van Bostelen
  00:54:04 - 00:56:33 - Cora-Yfke Sikkema
 7. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de kadernota 2023 - 2026 en de daarin opgenomen voorstellen en het college opdracht te geven deze als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2023 en de daarbij behorende meerjarenraming. En meer specifiek:

  a. een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het Corona Perspectiefplan

  Besluit

  1. In te stemmen met de kadernota 2023 - 2026 en de daarin opgenomen voorstellen en het college opdracht te geven deze als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2023 en de daarbij behorende meerjarenraming. En meer specifiek:

  a. een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het Corona Perspectiefplan

  Moties

  Omschrijving
  1 De Klinker - Raad 2022-07-07 - Punt 5d - Motie 1 - VCP - Ingetrokken
  2 Zwemveiligheid Oldambt - Raad 2022-07-07 - Punt 5d - Motie 2 - SP - Aangehouden
  3 Gemeenschappelijke bezuinigingen - Raad 2022-07-07 - Punt 5d - Motie 3 - CDA-GBO-CU-D66-VVD-VCP-PvhN - Aangenomen
  4 Kostendelersnorm - Raad 2022-07-07 - Punt 5d - Motie 4 - GroenLinks - Ingetrokken
  00:56:46 - 01:01:55 - Inspreker raad
  01:01:55 - 01:02:20 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:20 - 01:04:22 - Inspreker raad
  01:04:22 - 01:04:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:04:24 - 01:04:55 - Inspreker raad
  01:04:55 - 01:04:56 - Cora-Yfke Sikkema
  01:04:56 - 01:05:09 - Inspreker raad
  01:05:09 - 01:05:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:16 - 01:05:31 - Inspreker raad
  01:05:31 - 01:05:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:52 - 01:11:44 - Inspreker raad
  01:11:44 - 01:11:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:54 - 01:12:01 - Inspreker raad
  01:12:01 - 01:12:05 - Gert Jan Bolt
  01:12:05 - 01:12:21 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:21 - 01:12:42 - Gert Jan Bolt
  01:12:42 - 01:13:07 - Inspreker raad
  01:13:07 - 01:13:12 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:12 - 01:13:22 - Inspreker raad
  01:13:22 - 01:13:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:36 - 01:19:03 - Inspreker raad
  01:19:03 - 01:19:09 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:09 - 01:19:50 - Inspreker raad
  01:19:50 - 01:19:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:52 - 01:20:11 - Inspreker raad
  01:20:11 - 01:20:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:13 - 01:20:37 - Inspreker raad
  01:26:36 - 01:26:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:26:40 - 01:27:37 - Inspreker raad
  01:27:37 - 01:27:57 - Cora-Yfke Sikkema
  01:27:57 - 01:28:00 - Inspreker raad
  01:28:00 - 01:28:06 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:06 - 01:28:08 - Inspreker raad
  01:28:08 - 01:28:55 - Hilbert Flokstra
  01:28:55 - 01:28:57 - Inspreker raad
  01:28:57 - 01:28:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:58 - 01:29:15 - Inspreker raad
  01:29:15 - 01:29:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:16 - 01:29:25 - Inspreker raad
  01:29:25 - 01:29:31 - Hilbert Flokstra
  01:29:31 - 01:29:34 - Inspreker raad
  01:29:34 - 01:29:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:37 - 01:29:41 - Inspreker raad
  01:29:41 - 01:30:12 - Albert Kuiper
  01:30:12 - 01:30:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:13 - 01:30:50 - Inspreker raad
  01:30:50 - 01:30:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:51 - 01:30:52 - Inspreker raad
  01:30:52 - 01:30:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:53 - 01:30:55 - Inspreker raad
  01:30:55 - 01:31:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:07 - 01:31:20 - Inspreker raad
  01:31:20 - 01:31:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:27 - 01:31:37 - Inspreker raad
  01:31:37 - 01:31:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:40 - 01:31:45 - Inspreker raad
  01:31:45 - 01:32:11 - Engel Modderman
  01:32:11 - 01:32:12 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:12 - 01:32:13 - Engel Modderman
  01:32:13 - 01:32:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:14 - 01:32:29 - Engel Modderman
  01:32:29 - 01:32:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:30 - 01:32:40 - Engel Modderman
  01:32:40 - 01:32:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:42 - 01:33:07 - Inspreker raad
  01:33:13 - 01:33:30 - Mark Kalse
  01:33:30 - 01:33:31 - Inspreker raad
  01:33:31 - 01:33:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:35 - 01:33:58 - Inspreker raad
  01:33:58 - 01:33:59 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:59 - 01:34:10 - Inspreker raad
  01:34:10 - 01:34:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:34:23 - 01:34:50 - Inspreker raad
  01:34:57 - 01:35:13 - Simeon Naaijer
  01:35:13 - 01:35:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:35:14 - 01:36:22 - Inspreker raad
  01:36:22 - 01:36:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:36:33 - 01:36:45 - Inspreker raad
  01:36:45 - 01:36:50 - Cora-Yfke Sikkema
  01:36:50 - 01:37:23 - Inspreker raad
  01:37:23 - 01:37:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:37:28 - 01:37:38 - Inspreker raad
  01:37:38 - 01:37:39 - Cora-Yfke Sikkema
  01:37:39 - 01:38:31 - Inspreker raad
  01:38:31 - 01:38:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:38:33 - 01:38:48 - Inspreker raad
  01:38:48 - 01:38:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:38:49 - 01:38:53 - Inspreker raad
  01:38:53 - 01:38:57 - Gert Jan Bolt
  01:38:57 - 01:38:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:38:58 - 01:44:37 - Inspreker raad
  01:44:37 - 01:44:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:44:40 - 01:45:13 - Inspreker raad
  01:45:13 - 01:45:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:23 - 01:45:26 - Inspreker raad
  01:45:26 - 01:45:53 - Jan Kenter
  01:45:53 - 01:45:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:54 - 01:46:14 - Jan Kenter
  01:46:14 - 01:46:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:30 - 01:46:52 - Inspreker raad
  01:46:52 - 01:46:58 - Gert Engelkens
  01:46:58 - 01:46:59 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:59 - 01:47:10 - Inspreker raad
  01:47:10 - 01:47:33 - Henriëtte Davelaar
  01:47:33 - 01:47:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:34 - 01:48:57 - Inspreker raad
  01:48:57 - 01:48:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:58 - 01:49:04 - Inspreker raad
  01:49:04 - 01:49:13 - Henriëtte Davelaar
  01:49:13 - 01:49:14 - Inspreker raad
  01:49:14 - 01:49:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:49:15 - 01:49:21 - Inspreker raad
  01:49:21 - 01:49:41 - Simeon Naaijer
  01:49:41 - 01:49:42 - Inspreker raad
  01:49:42 - 01:49:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:49:43 - 01:49:47 - Inspreker raad
  01:49:47 - 01:49:52 - Henriëtte Davelaar
  01:49:52 - 01:49:59 - Inspreker raad
  01:49:59 - 01:50:20 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:20 - 01:50:28 - Inspreker raad
 8. De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 9. Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  6a1 (5a) Raadsbesluit inzake Jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021
  6a2 (5b) Raadsbesluit inzake 1e Besluitvormende Bestuurs Rapportage 2022 (1e BBR 2022)
  6a3 (5c) Raadsbesluit inzake Investeringen 2022
  6a4 (5d) Raadsbesluit inzake Kadernota 2023-2026

  Moties

  Omschrijving
  test