Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 mei 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:35 - 00:09:08 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:04:41 - 00:09:08 - Cora-Yfke Sikkema
  00:09:12 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:09:32 - 00:10:39 - Techniek Techniek Techniek
  00:11:03 - 00:12:04 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3

  00:11:14 - 00:12:04 - Cora-Yfke Sikkema
 4. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijsten vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2024-04-18
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2024-04-24
  00:11:26 - 00:12:04 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  Toezeggingenlijst raad

  Nr
  24.012
  00:11:38 - 00:12:04 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

  00:11:48 - 00:12:04 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 5

  00:11:55 - 00:12:04 - Cora-Yfke Sikkema
  00:12:07 - 00:12:57 - Jurrie Nieboer
  00:13:11 - 00:13:43 - Aart Jan Langbroek
  00:13:43 - 00:13:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:44 - 00:13:45 - Aart Jan Langbroek
  00:13:47 - 00:14:19 - Erich Wünker
  00:14:20 - 00:14:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:21 - 00:14:24 - Aart Jan Langbroek
  00:14:24 - 00:14:25 - Cora-Yfke Sikkema
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken, met dien verstande dat is besloten brief A7 voor advies in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen.

  00:13:11 - 00:13:43 - Aart Jan Langbroek
  00:13:43 - 00:13:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:44 - 00:13:45 - Aart Jan Langbroek
  00:13:47 - 00:14:19 - Erich Wünker
  00:14:20 - 00:14:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:21 - 00:14:24 - Aart Jan Langbroek
  00:14:24 - 00:14:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:48 - 00:15:07 - Gea Geerdes
  00:15:09 - 00:15:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:15:29 - 00:15:34 - Gea Geerdes
  00:15:53 - 00:16:01 - Gea Geerdes
  00:16:01 - 00:16:15 - Cora-Yfke Sikkema
  00:16:22 - 00:16:52 - Erich Wünker
  00:16:54 - 00:17:15 - Cora-Yfke Sikkema
 9. 7

  00:17:09 - 00:17:15 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:15 - 00:17:23 - Engel Modderman
  00:17:23 - 00:17:46 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:46 - 00:18:46 - Engel Modderman
  00:18:46 - 00:19:22 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:22 - 00:19:26 - Engel Modderman
  00:19:26 - 00:19:35 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:35 - 00:19:40 - Engel Modderman
  00:19:40 - 00:20:09 - Gert Engelkens
  00:20:09 - 00:20:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:20:32 - 00:20:33 - Engel Modderman
  00:20:33 - 00:20:36 - Cora-Yfke Sikkema
  00:20:36 - 00:20:46 - Engel Modderman
  00:20:46 - 00:20:48 - Engel Modderman
  00:21:19 - 00:21:27 - Engel Modderman
  00:21:27 - 00:21:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:21:29 - 00:24:46 - Jurrie Nieboer
  00:24:48 - 00:25:23 - Engel Modderman
  00:25:23 - 00:25:24 - Jurrie Nieboer
  00:25:24 - 00:25:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:25 - 00:25:49 - Jurrie Nieboer
  00:25:50 - 00:26:26 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:27 - 00:27:23 - Engel Modderman
  00:27:23 - 00:28:54 - Tim van Bostelen
  00:28:55 - 00:29:03 - Engel Modderman
  00:29:03 - 00:31:14 - Mandy Meertens
  00:31:16 - 00:31:28 - Engel Modderman
  00:31:28 - 00:32:33 - Lucas Bolt
  00:32:34 - 00:32:40 - Engel Modderman
  00:32:40 - 00:35:45 - Gert Jan Bolt
  00:35:45 - 00:36:00 - Gert Jan Bolt
  00:39:44 - 00:39:52 - Engel Modderman
  00:39:52 - 00:41:20 - Erich Wünker
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:40:21 - 00:41:20 - Erich Wünker
  00:41:22 - 00:41:36 - Engel Modderman
  00:41:37 - 00:42:15 - Mandy Meertens
  00:42:17 - 00:42:21 - Engel Modderman
  00:42:21 - 00:42:41 - Erich Wünker
  00:42:43 - 00:42:57 - Engel Modderman
 11. 8.a

  Voorgesteld besluit

  1. Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2021 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024; 
  2. Toestemming te verlenen voor het beëindigen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021;
 12. 8.b

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het geactualiseerde Lokaal Programma NPG Oldambt 
  2. Akkoord te gaan met het indienen van het geactualiseerde Lokaal Programma NPG Oldambt bij het bestuur NPG voor besluitvorming
 13. 8.c

  Voorgesteld besluit

  De huidige communicatie voort te zetten en meer bekendheid te geven aan de diverse mogelijkheden om geïnformeerd te blijven door wekelijks een standaard advertentie te plaatsen in het Streekblad.

  Besluit

  het raadsvoorstel van de agenda af te voeren.

 14. 8.d

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de Visie versterken bestaanszekerheid in Oldambt

  Toezeggingenlijst raad

  Nr
  24.013
  24.014
  00:44:06 - 00:46:26 - Mandy Meertens
  00:46:26 - 00:46:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:47 - 00:47:28 - Hilbert Flokstra
  00:47:29 - 00:47:30 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:30 - 00:48:18 - Mandy Meertens
  00:48:18 - 00:48:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:19 - 00:48:35 - Hilbert Flokstra
  00:48:35 - 00:48:37 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:37 - 00:50:40 - Mandy Meertens
  00:50:40 - 00:50:46 - Cora-Yfke Sikkema
  00:50:46 - 00:50:54 - Mandy Meertens
  00:50:54 - 00:51:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:51:02 - 00:51:55 - Mandy Meertens
  00:52:07 - 00:55:51 - Gert Jan Bolt
 15. 8.e

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de actualisatie van de begroting 2024, met als zienswijze op de actualisatie: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, de VKB te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VKB en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB.

  00:54:51 - 00:55:51 - Gert Jan Bolt
  00:55:54 - 00:57:25 - Mandy Meertens
  00:57:26 - 00:58:14 - Gert Jan Bolt
  00:58:14 - 00:58:15 - Cora-Yfke Sikkema
  00:58:15 - 00:58:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:58:21 - 01:03:39 - Jan Kenter
  01:03:39 - 01:03:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:41 - 01:03:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:53 - 01:05:09 - Nico Postmus
  01:05:13 - 01:06:21 - Simeon Naaijer
  01:06:27 - 01:11:29 - Hilbert Flokstra
  01:11:29 - 01:11:32 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:32 - 01:12:45 - Mandy Meertens
  01:12:46 - 01:12:47 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:47 - 01:13:24 - Hilbert Flokstra
  01:13:24 - 01:13:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:27 - 01:14:01 - Mandy Meertens
  01:14:02 - 01:14:48 - Hilbert Flokstra
  01:14:59 - 01:18:51 - Gert Engelkens
  01:18:51 - 01:18:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:53 - 01:19:05 - Gert Engelkens
  01:19:05 - 01:19:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:07 - 01:19:18 - Gert Engelkens
  01:19:18 - 01:19:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:24 - 01:21:50 - Gert Engelkens
  01:21:50 - 01:21:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:21:54 - 01:22:19 - Gert Engelkens
  01:22:19 - 01:22:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:27 - 01:24:53 - Gert Engelkens
  01:24:53 - 01:24:55 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:55 - 01:25:24 - Gert Engelkens
  01:25:24 - 01:26:07 - Gert Engelkens
  01:26:07 - 01:26:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:26:10 - 01:26:30 - Gert Engelkens
  01:26:30 - 01:26:38 - Gert Engelkens
  01:26:38 - 01:26:39 - Cora-Yfke Sikkema
  01:26:39 - 01:30:20 - Gert Engelkens
  01:30:20 - 01:30:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:23 - 01:30:32 - Gert Engelkens
  01:30:32 - 01:30:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:50 - 01:32:26 - Mandy Meertens
  01:32:26 - 01:32:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:33 - 01:32:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:35 - 01:34:07 - Gert Jan Bolt
  01:34:07 - 01:34:08 - Cora-Yfke Sikkema
 16. 8.f

 17. 8.g

  Toezeggingenlijst raad

  Nr
  24.015
  01:34:54 - 01:35:15 - Jan Kenter
  01:35:15 - 01:35:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:35:26 - 01:36:07 - Jan Kenter
  01:36:07 - 01:36:09 - Cora-Yfke Sikkema
  01:36:24 - 01:37:00 - Sander Leuning
  01:37:02 - 01:37:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:37:04 - 01:38:13 - Tim van Bostelen
  01:38:14 - 01:38:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:38:16 - 01:39:22 - Gert Jan Bolt
  01:39:22 - 01:39:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:28 - 01:39:45 - Gert Jan Bolt
  01:39:46 - 01:39:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:49 - 01:39:50 - Albert Kuiper
  01:39:50 - 01:39:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:51 - 01:41:37 - Albert Kuiper
  01:41:38 - 01:41:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:41:42 - 01:42:13 - Hilbert Flokstra
  01:42:23 - 01:44:41 - Jan Kenter
  01:44:41 - 01:44:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:44:51 - 01:44:58 - Jan Kenter
  01:44:58 - 01:45:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:02 - 01:45:11 - Jan Kenter
  01:45:11 - 01:45:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:16 - 01:45:18 - Jan Kenter
  01:45:18 - 01:45:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:24 - 01:45:47 - Jan Kenter
  01:45:47 - 01:46:23 - Jan Kenter
  01:46:23 - 01:46:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:25 - 01:46:33 - Jan Kenter
  01:46:33 - 01:46:35 - Jan Kenter
  01:46:35 - 01:46:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:39 - 01:46:52 - Hilbert Flokstra
  01:46:52 - 01:46:55 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:55 - 01:46:59 - Hilbert Flokstra
  01:46:59 - 01:47:00 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:00 - 01:47:08 - Jan Kenter
  01:47:08 - 01:47:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:26 - 01:47:35 - Jan Kenter
  01:47:35 - 01:47:44 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:44 - 01:47:50 - Jan Kenter
  01:47:50 - 01:47:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:51 - 01:48:53 - Jan Kenter
  01:49:09 - 01:49:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:49:10 - 01:49:58 - Gert Jan Bolt
  01:49:59 - 01:50:00 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:01 - 01:50:18 - Hilbert Flokstra
  01:50:18 - 01:50:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:19 - 01:50:39 - Jan Kenter
  01:50:40 - 01:50:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:43 - 01:50:47 - Hilbert Flokstra
  01:50:48 - 01:51:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:51:23 - 01:51:26 - Engel Modderman
  01:51:28 - 01:52:18 - Engel Modderman
  01:52:18 - 01:52:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:40 - 01:55:05 - Albert Kuiper
  01:55:08 - 01:55:44 - Lucas Bolt
  01:55:45 - 01:55:50 - Cora-Yfke Sikkema
  01:55:50 - 01:56:34 - Tim van Bostelen
  01:56:38 - 01:56:39 - Henriëtte Davelaar
  01:56:40 - 01:56:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:56:42 - 01:57:13 - Albert Kuiper
  01:57:14 - 01:57:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:15 - 01:57:47 - Lucas Bolt
  01:57:49 - 01:57:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:51 - 01:58:17 - Tim van Bostelen
  01:58:34 - 01:58:49 - Henriëtte Davelaar
  01:58:50 - 01:58:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:58:53 - 02:01:08 - Gert Engelkens
  02:01:08 - 02:01:19 - Cora-Yfke Sikkema
  02:01:19 - 02:01:53 - Gert Engelkens
  02:01:53 - 02:01:59 - Cora-Yfke Sikkema
  02:01:59 - 02:02:00 - Gert Engelkens
  02:02:00 - 02:02:18 - Engel Modderman
  02:02:18 - 02:02:19 - Cora-Yfke Sikkema
  02:02:19 - 02:02:26 - Engel Modderman
  02:02:26 - 02:02:31 - Cora-Yfke Sikkema
  02:02:46 - 02:03:20 - Gert Jan Bolt
  02:03:23 - 02:03:26 - Cora-Yfke Sikkema
  02:03:26 - 02:04:23 - Albert Kuiper
  02:04:24 - 02:04:29 - Cora-Yfke Sikkema
  02:04:31 - 02:05:20 - Gert Engelkens
  02:05:22 - 02:05:23 - Cora-Yfke Sikkema
  02:05:24 - 02:05:35 - Albert Kuiper
  02:05:37 - 02:05:39 - Cora-Yfke Sikkema
  02:05:40 - 02:06:17 - Gert Engelkens
  02:06:18 - 02:06:26 - Albert Kuiper
  02:06:30 - 02:06:55 - Gert Engelkens
  02:06:55 - 02:06:58 - Cora-Yfke Sikkema
  02:06:58 - 02:06:59 - Gert Engelkens
  02:06:59 - 02:07:00 - Cora-Yfke Sikkema
  02:07:01 - 02:07:35 - Engel Modderman
  02:07:35 - 02:07:37 - Cora-Yfke Sikkema
  02:08:36 - 02:08:59 - Nico Postmus
  02:09:05 - 02:09:40 - Tim van Bostelen
 18. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 19. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023; 
  2. Akkoord te gaan met de actualisatie van de begroting 2024 en geen zienwijze hierop te uiten; 
  3. Akkoord te gaan met de conceptbeleidsbegroting 2025, met als zienswijzen op de conceptbegroting: De gemeente zo snel als mogelijk aanvullend te informeren over de verwachte uitzetting van de begroting van de VRG en de consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRG; Gelet op omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, de VRG verzoeken voorbereidingen te treffen en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB. 
  4. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en de volgende zienswijzen te uiten op het Ontwerp Regionaal Beleidsplan: Gezien financiële toekomst van de gemeenten willen we dat hier strak op wordt gestuurd en niet-wettelijke taken met financiële gevolgen eerst aan colleges en raden worden voorgelegd. We ontvangen graag een overzicht van de wettelijke kerntaken, wat nodig is om dat uit te voeren en onderscheid te maken in wat daar bovenop komt als ‘extra’ ambities. 
  5. Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in kennis te stellen van de betreffende besluiten en zienswijzen van de raad.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023; 
  2. Akkoord te gaan met de actualisatie van de begroting 2024 en geen zienwijze hierop te uiten; 
  3. Akkoord te gaan met de conceptbeleidsbegroting 2025, met als zienswijzen op de conceptbegroting: De gemeente zo snel als mogelijk aanvullend te informeren over de verwachte uitzetting van de begroting van de VRG en de consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRG; Gelet op omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, de VRG verzoeken voorbereidingen te treffen en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB. 
  4. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en de volgende zienswijzen te uiten op het Ontwerp Regionaal Beleidsplan: Gezien financiële toekomst van de gemeenten willen we dat hier strak op wordt gestuurd en niet-wettelijke taken met financiële gevolgen eerst aan colleges en raden worden voorgelegd. We ontvangen graag een overzicht van de wettelijke kerntaken, wat nodig is om dat uit te voeren en onderscheid te maken in wat daar bovenop komt als ‘extra’ ambities. 
  5. Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in kennis te stellen van de betreffende besluiten en zienswijzen van de raad.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake Financiële stukken van de Veiligheidsregio Groningen nen ontwerp Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028 - Raad 2024-05-29
 20. 9.b

  02:15:04 - 02:15:16 - Mandy Meertens
  02:15:17 - 02:15:20 - Cora-Yfke Sikkema
  02:15:20 - 02:15:28 - Tim van Bostelen
  02:15:29 - 02:16:34 - Cora-Yfke Sikkema
  02:16:34 - 02:17:02 - Monique Eijpe
  02:17:39 - 02:18:18 - Mark Kalse
  02:18:18 - 02:18:21 - Cora-Yfke Sikkema
  02:18:21 - 02:18:26 - Mark Kalse
  02:19:16 - 02:19:34 - Gert Jan Bolt
  02:19:35 - 02:19:36 - Cora-Yfke Sikkema
  02:19:37 - 02:19:49 - Sander Leuning
  02:19:50 - 02:19:51 - Cora-Yfke Sikkema
  02:19:51 - 02:19:59 - Lucas Bolt
  02:20:02 - 02:20:10 - Tim van Bostelen
 21. 9.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), VCP (3), VVD (2)

  Besluit

  1. Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2021 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024;
  2. Toestemming te verlenen voor het beëindigen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021;

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b1 (8a) Raadsbesluit inzake Toestemming wijziging gemeenschappelijke centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen 2021 - Raad 2024-05-29
 22. 9.b.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), VCP (3), VVD (2)

  Besluit

  1. In te stemmen met het geactualiseerde Lokaal Programma NPG Oldambt
  2. Akkoord te gaan met het indienen van het geactualiseerde Lokaal Programma NPG Oldambt bij het bestuur NPG voor besluitvorming

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b2 (8b) Raadsbesluit inzake Vaststellen Actualisatie Lokaal Programma NPG Gemeente Oldambt - Raad 2024-05-29
 23. 9.b.3

  Besluit

  .

  het raadsbesluit is bij agendapunt 8c van de agenda afgevoerd.

 24. 9.b.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), VCP (3), VVD (2)

  Besluit

  In te stemmen met de Visie versterken bestaanszekerheid in Oldambt

  Amendementen

  Omschrijving
  Verbetering in Visie versterken bestaanszekerheid in Oldambt - Raad 2024-05-29 - Punt 9b4 (8d) - Amendement A - VVD-GBO - Verworpen

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b4 (8d) Raadsbesluit inzake Visie versterken bestaanszekerheid in Oldambt - Raad 2024-05-29
 25. 9.b.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), VCP (3), VVD (2)

  Besluit

  Akkoord te gaan met de actualisatie van de begroting 2024, met als zienswijze op de actualisatie: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, de VKB te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VKB en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b5 (8e) Raadsbesluit inzake Actualisatie begroting 2024 van de VKB - Raad 2024-05-29
 26. 9.b.6

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PVV (1), VCP (3), VVD (2)
  tegen
  PvdA (4)

  Besluit

  Het wijzigingsbesluit Verordening ambtelijke bijstand en het recht op ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen 2010 vast te stellen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b6 (8f) Raadsbesluit inzake Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en het recht op ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen 2010 - Raad 2024-05-29
 27. 9.b.7

  Moties

  Omschrijving
  Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen - Raad 2024-05-29 - Punt 9b7 (8g) - Motie 1 - VCP-OA - Aangenomen na mondelinge amendering
 28. 9.b.8

  Moties

  Omschrijving
  Leegstand woningen Sint Vitusstraat - Raad 2024-05-29 - Punt 9b8 (8g) - Motie 2 - VCP - Aangenomen na mondelinge amendering
 29. 10
  Sluiting van de vergadering