Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 24 april 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:05 - 00:05:49 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:04:10 - 00:05:49 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3
  BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGENLIJST
 4. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2024-03-27
  00:04:58 - 00:05:49 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:05:13 - 00:05:49 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

  00:05:26 - 00:05:49 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 5

  Besluit

  de per 1 oktober 2024 aflopende overeenkomst met BDO accountants met één jaar te verlengen.

  Raadslid Van Bostelen stelt voor dat de raad instemt met een mondeling voorstel tot verlenging van de overeenkomst met BDO-accountants met één jaar per 1 oktober 2024.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  5 Raadsbesluit inzake Verlenging overeenkomst met BDO-accountant met één jaar per 1 oktober 2024 - Raad 2024-04-24
  00:05:38 - 00:05:49 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:03 - 00:06:41 - Tim van Bostelen
  00:06:41 - 00:06:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:59 - 00:07:09 - Tim van Bostelen
  00:07:14 - 00:09:30 - Harma Nobbe
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken, met uitzondering van brief 6A1: de fractievoorzitters zullen de brief bekijken en namens hun fractie - bij de griffie - aangeven of zij de daarbij gevoegde motie willen ondersteunen.

  00:09:02 - 00:09:30 - Harma Nobbe
  00:09:30 - 00:09:32 - Cora-Yfke Sikkema
  00:10:30 - 00:10:43 - Gert Jan Bolt
  00:10:44 - 00:10:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:10:53 - 00:10:54 - Harma Nobbe
  00:10:56 - 00:11:23 - Erich Wünker
  00:11:24 - 00:11:25 - Erich Wünker
  00:11:26 - 00:11:41 - Erich Wünker
  00:11:43 - 00:12:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:12:20 - 00:12:53 - Jan Kenter
  00:12:53 - 00:12:54 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:17 - 00:13:27 - Jan Kenter
  00:13:34 - 00:13:40 - Jan Kenter
  00:13:47 - 00:14:37 - Cora-Yfke Sikkema
 9. 7

  00:14:27 - 00:14:37 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:39 - 00:14:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:50 - 00:16:22 - Jan Kenter
  00:16:25 - 00:18:40 - Gert Engelkens
  00:18:41 - 00:18:46 - Cora-Yfke Sikkema
  00:18:46 - 00:19:53 - Jan Kenter
  00:19:53 - 00:20:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:20:11 - 00:20:23 - Jan Kenter
  00:20:23 - 00:20:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:20:41 - 00:21:12 - Mandy Meertens
  00:21:12 - 00:21:14 - Mandy Meertens
  00:22:35 - 00:22:58 - Hilbert Flokstra
  00:22:59 - 00:23:29 - Henriëtte Davelaar
  00:24:30 - 00:24:44 - Jan Kenter
  00:24:48 - 00:24:51 - Jan Kenter
  00:24:54 - 00:25:08 - Albert Kuiper
  00:25:08 - 00:25:09 - Cora-Yfke Sikkema
  00:25:51 - 00:26:25 - Gea Geerdes
  00:26:26 - 00:26:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:29 - 00:27:09 - Erich Wünker
  00:27:10 - 00:27:24 - Gea Geerdes
  00:27:24 - 00:27:44 - Erich Wünker
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 11. 8.a

  Voorgesteld besluit

  1. de Re-integratieverordening Participatiewet Oldambt 2024 vast te stellen en met terugwerkende kracht op 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  2. de verordening re-integratie gemeente Oldambt 2017 in te trekken
  00:48:35 - 00:49:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:49:11 - 00:49:22 - Gert Jan Bolt
  00:49:22 - 00:49:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:49:56 - 00:51:50 - Albert Kuiper
  00:51:51 - 00:51:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:51:57 - 00:54:34 - Hilbert Flokstra
  00:54:40 - 00:54:56 - Mandy Meertens
  00:54:56 - 00:54:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:54:57 - 00:54:59 - Mandy Meertens
  00:54:59 - 00:55:24 - Hilbert Flokstra
  00:55:25 - 00:55:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:27 - 00:55:33 - Henriëtte Davelaar
  00:55:34 - 00:55:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:38 - 00:56:02 - Hilbert Flokstra
  00:56:05 - 00:56:09 - Cora-Yfke Sikkema
  00:56:09 - 00:56:18 - Henriëtte Davelaar
  00:56:19 - 00:56:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:56:26 - 00:56:36 - Hilbert Flokstra
  00:56:37 - 00:56:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:56:40 - 00:57:46 - Mandy Meertens
  00:57:46 - 00:57:49 - Cora-Yfke Sikkema
  00:57:49 - 00:57:58 - Hilbert Flokstra
  00:57:59 - 00:58:01 - Cora-Yfke Sikkema
  00:58:01 - 01:00:02 - Mandy Meertens
  01:00:02 - 01:00:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:07 - 01:01:22 - Tim van Bostelen
  01:01:26 - 01:02:01 - Aart Jan Langbroek
  01:02:09 - 01:03:37 - Ger Klein
  01:03:37 - 01:03:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:43 - 01:03:52 - Hilbert Flokstra
  01:03:52 - 01:03:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:54 - 01:05:48 - Ger Klein
  01:05:48 - 01:05:56 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:56 - 01:07:40 - Ger Klein
  01:07:40 - 01:08:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:08:19 - 01:09:16 - Ger Klein
  01:09:16 - 01:09:18 - Cora-Yfke Sikkema
  01:09:18 - 01:09:26 - Ger Klein
  01:09:26 - 01:09:53 - Hilbert Flokstra
  01:09:53 - 01:09:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:09:54 - 01:10:17 - Ger Klein
  01:10:17 - 01:10:18 - Cora-Yfke Sikkema
  01:10:19 - 01:10:31 - Hilbert Flokstra
  01:10:32 - 01:10:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:10:38 - 01:10:52 - Ger Klein
  01:10:52 - 01:10:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:10:53 - 01:10:59 - Hilbert Flokstra
  01:11:00 - 01:11:03 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:03 - 01:11:32 - Ger Klein
  01:11:39 - 01:11:48 - Hilbert Flokstra
  01:11:51 - 01:11:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:52 - 01:12:12 - Ger Klein
  01:12:12 - 01:12:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:38 - 01:12:44 - Ger Klein
  01:12:44 - 01:12:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:51 - 01:12:55 - Ger Klein
  01:13:13 - 01:13:58 - Albert Kuiper
  01:13:58 - 01:14:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:04 - 01:14:38 - Albert Kuiper
  01:14:39 - 01:14:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:52 - 01:15:30 - Mandy Meertens
  01:15:30 - 01:15:31 - Mandy Meertens
  01:15:32 - 01:15:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:15:38 - 01:16:03 - Hilbert Flokstra
  01:16:04 - 01:16:05 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:05 - 01:16:42 - Albert Kuiper
  01:16:45 - 01:17:40 - Jan Kenter
  01:17:41 - 01:18:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:15 - 01:20:07 - Mandy Meertens
  01:20:08 - 01:20:12 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:12 - 01:22:02 - Tim van Bostelen
  01:22:21 - 01:22:35 - Ger Klein
  01:22:35 - 01:22:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:38 - 01:22:39 - Ger Klein
  01:22:39 - 01:23:02 - Albert Kuiper
  01:23:02 - 01:23:05 - Cora-Yfke Sikkema
  01:23:05 - 01:24:04 - Ger Klein
  01:24:04 - 01:24:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:15 - 01:24:54 - Mandy Meertens
  01:24:59 - 01:25:30 - Ger Klein
  01:25:30 - 01:25:46 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:19 - 01:33:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:58 - 01:34:34 - Ger Klein
  01:34:34 - 01:34:35 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 8.b

  Voorgesteld besluit

  1. De “Startnotitie Lokale inclusie agenda Oldambt” vast te stellen. 
  2. Het benodigde budget ad € 50.000,- te financieren uit de reserve doorgeschoven projecten.
  00:29:23 - 00:31:52 - Inspreker raad
  00:31:52 - 00:31:54 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:06 - 00:32:53 - Simeon Naaijer
  00:32:54 - 00:33:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:03 - 00:33:06 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:15 - 00:36:29 - Inspreker raad
  00:36:29 - 00:36:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:31 - 00:36:32 - Inspreker raad
  00:36:34 - 00:36:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:48 - 00:39:34 - Gert Jan Bolt
  00:39:35 - 00:39:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:41 - 00:41:11 - Aart Jan Langbroek
  00:41:11 - 00:41:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:41:16 - 00:43:00 - Henriëtte Davelaar
  00:43:00 - 00:43:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:15 - 00:45:30 - Ger Klein
  00:45:30 - 00:45:31 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 8.c

  01:33:19 - 01:33:58 - Cora-Yfke Sikkema
 14. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

  01:33:33 - 01:33:58 - Cora-Yfke Sikkema
 15. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van college geheimhouding op te leggen op bijlage 1 ‘Overzicht grondexploitaties 2023’ op grond van Wet open overheid (Woo), artikel 5.1, lid 2, sub b, alsmede de Gemeentewet , artikel 89, lid 2. 
  2. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen; 
  3. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen; 
  4. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen; 
  5. de herziene exploitatie Kamperfoeliestraat vast te stellen; 
  6. de herziene exploitatie Garst vast te stellen;
  7. de boekwaarden van de nog niet vastgestelde exploitatie Scheemder Hoogte vast te stellen; 
  8. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen; 
  9. de verliesneming ad € 260.000 voor de grondexploitatie Hoogebrug III te verwerken in de jaarrekening 2023; 
  10. de toevoeging ad € 1.067.000 aan de voorziening voor de exploitatie de Garst te verwerken in de jaarrekening 2023;
  11. de verlaging ad € 115.000 van de voorziening voor de exploitatie Eextahaven III te verwerken in de jaarrekening 2023.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van college geheimhouding op te leggen op bijlage 1 ‘Overzicht grondexploitaties 2023’ op grond van Wet open overheid (Woo), artikel 5.1, lid 2, sub b, alsmede de Gemeentewet , artikel 89, lid 2. 
  2. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen; 
  3. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen; 
  4. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen; 
  5. de herziene exploitatie Kamperfoeliestraat vast te stellen; 
  6. de herziene exploitatie Garst vast te stellen;
  7. de boekwaarden van de nog niet vastgestelde exploitatie Scheemder Hoogte vast te stellen; 
  8. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen; 
  9. de verliesneming ad € 260.000 voor de grondexploitatie Hoogebrug III te verwerken in de jaarrekening 2023; 
  10. de toevoeging ad € 1.067.000 aan de voorziening voor de exploitatie de Garst te verwerken in de jaarrekening 2023;
  11. de verlaging ad € 115.000 van de voorziening voor de exploitatie Eextahaven III te verwerken in de jaarrekening 2023.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake Herziening grondexploitaties 2023 - Raad 2024-04-24
 16. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De tweede wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen

  Besluit

  De tweede wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake Tweede wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie - Raad 2024-04-24
 17. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De uitgaven fractieondersteuning 2023 als volgt vast te stellen:
  PvdA € 2.042,00
  GBO € 1.818,00
  VCP € 2.490,00
  Partij voor het Noorden € 3.610,00
  CDA € 1.163,00
  VVD € 2.051,00
  D66 € 1.164,00
  ChristenUnie € 773,00
  GroenLinks € 1.121,00
  Oldambt Aktief € 1.033,00
  PVV € 1.050,00

  Besluit

  De uitgaven fractieondersteuning 2023 als volgt vast te stellen:
  PvdA € 2.042,00
  GBO € 1.818,00
  VCP € 2.490,00
  Partij voor het Noorden € 3.610,00
  CDA € 1.163,00
  VVD € 2.051,00
  D66 € 1.164,00
  ChristenUnie € 773,00
  GroenLinks € 1.121,00
  Oldambt Aktief € 1.033,00
  PVV € 1.050,00

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake Verantwoording fractievergoedingen 2023 - Raad 2024-04-24
 18. 9.d

  01:37:59 - 01:38:17 - Henriëtte Davelaar
 19. 9.d.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Besluit

  1. de Re-integratieverordening Participatiewet Oldambt 2024 vast te stellen;
  2. de verordening re-integratie gemeente Oldambt 2017 in te trekken

  De voorzitter stelt voor beslispunt 1 van het voorgestelde raadsbesluit te wijzigen. Tevens stelt zij een nieuwe tekst voor voor artikel 22.
  Verder wordt door de fractie van Gemeentebelangen Oldambt voorgesteld (mondeling amendement) artikel 6, lid 4 te wijzigen.

  Amendementen

  Omschrijving
  9b1 (8a) Tekst mondeling amendement raad 2024-04-24

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9d1 (8a) Raadsbesluit inzake Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oldambt 2024 - Raad 2024-04-24
 20. 9.d.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Besluit

  1. De “Startnotitie Lokale inclusie agenda Oldambt” vast te stellen.
  2. Het benodigde budget ad € 50.000,- te financieren uit de reserve doorgeschoven projecten.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9d2 (8b) Raadbesluit inzake Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Oldambt - Raad 2024-04-24
 21. 10
  Sluiting van de vergadering