Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 18 oktober 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:07 - 00:04:17 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 3

  00:03:00 - 00:04:17 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-09-27
  00:03:03 - 00:04:17 - Cora-Yfke Sikkema
 4. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:03:16 - 00:04:17 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

  00:03:36 - 00:04:17 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:37 - 00:06:09 - Inspreker raad
  00:06:09 - 00:06:50 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 5

  00:06:34 - 00:06:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:57 - 00:08:51 - Harma Nobbe
  00:08:51 - 00:09:42 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  00:09:23 - 00:09:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:09:42 - 00:09:43 - Harma Nobbe
 8. 7
  Vragenuurtje raad
 9. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:16:22 - 00:17:05 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:06 - 00:17:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:32 - 00:21:33 - Inspreker raad
  00:22:14 - 00:23:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:23:11 - 00:24:13 - Jan Kenter
  00:24:14 - 00:24:32 - Nico Postmus
  00:24:32 - 00:24:46 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:46 - 00:25:43 - Gert Engelkens
  00:25:58 - 00:26:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:39 - 00:28:34 - Nico Postmus
 10. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en wijziging;
  2. Het bestemmingsplan ‘Opslagloods Hoofdstraat te Nieuwolda’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.Hoofdstraat1719-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en wijziging;
  2. Het bestemmingsplan ‘Opslagloods Hoofdstraat te Nieuwolda’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.Hoofdstraat1719-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 11. 8.b

  00:27:15 - 00:28:34 - Nico Postmus
  00:28:34 - 00:28:35 - Aart Jan Langbroek
  00:28:35 - 00:28:40 - Aart Jan Langbroek
  00:28:40 - 00:29:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:21 - 00:30:29 - Aart Jan Langbroek
  00:30:29 - 00:31:08 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:08 - 00:31:09 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:09 - 00:32:07 - Albert Kuiper
  00:32:47 - 00:33:17 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:18 - 00:33:50 - Tim van Bostelen
  00:33:59 - 00:34:24 - Henriëtte Davelaar
  00:34:24 - 00:34:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:34:25 - 00:35:45 - Aart Jan Langbroek
  00:35:45 - 00:36:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:10 - 00:36:50 - Aart Jan Langbroek
  00:36:50 - 00:37:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:37:13 - 00:37:14 - Aart Jan Langbroek
  00:37:14 - 00:37:49 - Aart Jan Langbroek
  00:38:10 - 00:38:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:38:11 - 00:38:18 - Albert Kuiper
  00:38:38 - 00:39:05 - Aart Jan Langbroek
  00:39:23 - 00:39:57 - Albert Kuiper
  00:39:57 - 00:40:15 - Aart Jan Langbroek
  00:40:15 - 00:40:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:40:29 - 00:40:55 - Tim van Bostelen
  00:40:55 - 00:41:07 - Cora-Yfke Sikkema
  00:41:22 - 00:44:32 - Ger Klein
  00:44:32 - 00:45:22 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:22 - 00:45:44 - Ger Klein
  00:45:44 - 00:45:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:59 - 00:46:35 - Aart Jan Langbroek
  00:46:35 - 00:46:38 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 13. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Voorgesteld besluit

  1. De lijst van activiteiten waarvoor een advies van de gemeenteraad ingevolge art. 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet nodig is zoals vastgesteld in het raadbesluit van 28 februari 2023 aan te passen door het schrappen van nummer 1 van deze lijst, activiteiten gericht op het toevoegen van één of meer woningen in het buitengebied; 
  2. De als bijlage bij dit besluit opgenomen aangepaste lijst vast te stellen en bekend te maken.

  Besluit

  1. De lijst van activiteiten waarvoor een advies van de gemeenteraad ingevolge art. 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet nodig is zoals vastgesteld in het raadbesluit van 28 februari 2023 aan te passen door het schrappen van nummer 1 van deze lijst, activiteiten gericht op het toevoegen van één of meer woningen in het buitengebied; 
  2. De als bijlage bij dit besluit opgenomen aangepaste lijst vast te stellen en bekend te maken.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit Aanpassen Adviesrecht in kader Omgevingswet - Raad 2023-10-18
  00:48:54 - 00:49:28 - Gert Jan Bolt
  00:49:29 - 00:51:19 - Cora-Yfke Sikkema
 14. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Ekamperweg 1 Oostwold’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.18BP0009-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart. 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Ekamperweg 1 Oostwold’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.18BP0009-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart. 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake Vaststellen bestemmingsplan Ekamperweg 1 Oostwold - Raad 2023-10-18
 15. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Voorgesteld besluit

  1. De Erfgoedverordening gemeente Oldambt 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 
  2. Hoofdstuk 5 ‘Vangnet archeologie’ in werking te laten treden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
  3. De Erfgoedverordening gemeente Oldambt in te trekken. 
  4. De verordening op de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Oldambt vast te stellen en deze in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

  Besluit

  1. De Erfgoedverordening gemeente Oldambt 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 
  2. Hoofdstuk 5 ‘Vangnet archeologie’ in werking te laten treden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
  3. De Erfgoedverordening gemeente Oldambt in te trekken. 
  4. De verordening op de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Oldambt vast te stellen en deze in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

  Amendementen

  Omschrijving
  Verordening Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Oldambt - Raad 2023-10-18 - 9c - Amendement A - GroenLinks - verworpen

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake Erfgoedverordening en Verordening op de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit - Raad 2023-10-18
  00:27:02 - 00:28:34 - Nico Postmus
 16. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Voorgesteld besluit

  De heer J.H.J. (Jeroen) Nobbe toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Besluit

  De heer J.H.J. (Jeroen) Nobbe toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  7a (9d) Raadsbesluit inzake Tussentijdse vervanging raadslid J. Wesselink - Raad 2023-10-18
 17. 9.e

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9e1 (8a) Raadsbesluit inzake Vaststellen bestemmingsplan Opslagloods Nieuwolda - Raad 2023-10-18
 18. 10

  00:50:42 - 00:51:19 - Cora-Yfke Sikkema