Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 15 november 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden  over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening van de vergadering
 2. 2

 3. 3
  BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGENLIJST
 4. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-10-18
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-10-18
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

 7. 5

  00:01:36 - 00:02:21 - Jurrie Nieboer
  00:02:38 - 00:02:43 - Erich Wünker
  00:02:48 - 00:02:53 - Jan Kenter
  00:02:53 - 00:03:36 - Erich Wünker
  00:03:36 - 00:03:53 - Cora-Yfke Sikkema
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  00:03:44 - 00:03:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:03:53 - 00:04:22 - Gert Jan Bolt
  00:04:22 - 00:04:24 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:28 - 00:04:34 - Gert Jan Bolt
  00:04:34 - 00:04:35 - Cora-Yfke Sikkema
 9. 7
  Vragenuurtje raad
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (22)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2023- 2027; 
  2. De volgende zienswijze in te dienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland: “De gemeenteraad van Oldambt heeft in vergadering van 15 november 2023 besloten bij het kennisnemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024 – 2027 van de politie-eenheid Noord-Nederland een zienswijze over het stuk af te geven. Wij zien dat de aanwezigheid van het aanmeldcentrum in Ter Apel in toenemende mate een weerslag heeft op de beschikbare politiecapaciteit in de brede regio. Het aantal incidenten is fors toegenomen, terwijl de beschikbare politiecapaciteit relatief én absoluut is afgenomen. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van een voorziening die het landelijk belang dient, in dit geval het aanmeldcentrum in Ter Apel, niet langer de reden kan zijn dat de politie-inzet in de brede regio knelt. Wij roepen u op zich actief in te zetten op uitbreiding van de capaciteit in de regio en vragen u het nodige te doen de politie-inzet in de brede regio blijvend en passend bij de situatie in te vullen. Wij hebben onze burgemeester in onze vergadering opgeroepen actief mee te denken over het zoeken naar oplossingen die eraan bijdragen dat de beschikbare politiecapaciteit is afgestemd op de aantallen incidenten in de regio en de spreiding daarvan.”; 
  3. De regioburgemeester hiervan in kennis te stellen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2023- 2027; 
  2. De volgende zienswijze in te dienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland: “De gemeenteraad van Oldambt heeft in zijn vergadering van 15 november 2023 besloten bij het kennisnemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024 – 2027 van de politie-eenheid Noord-Nederland een zienswijze over het stuk af te geven. Wij zien dat de aanwezigheid van het aanmeldcentrum in Ter Apel in toenemende mate een weerslag heeft op de beschikbare politiecapaciteit in de brede regio. Het aantal incidenten is fors toegenomen, terwijl de beschikbare politiecapaciteit relatief én absoluut is afgenomen.

  • Wij zijn er van overtuigd dat de aanwezigheid van een voorziening die het landelijk belang dient, in dit geval het aanmeldcentrum in Ter Apel, niet langer de reden kan zijn dat de politie-inzet in de brede regio knelt. 
  • Wij roepen u op zich actief in te zetten op uitbreiding van de capaciteit in de regio. En vragen u het nodige te doen de politie-inzet in de brede regio passend bij de situatie in te vullen. 
  • Wij hebben onze burgemeester in onze vergadering opgeroepen actief bij te dragen aan concrete, passende oplossingen die bijdragen aan een politiecapaciteit die afgestemd is op de aantallen incidenten in de regio en de spreiding daarvan.
  • Wij roepen u op om de concrete, passende oplossingen die aangedragen worden door de burgemeesters in de regio uit te voeren.”

  3. De regioburgemeester hiervan in kennis te stellen.

  Amendementen

  Omschrijving
  Regionaal beleidsplan Veiligheid 2023-2027 - Raad 2023-11-15 - Punt 8a - Amendement A -CU-D66-GBO-PVV-PvhN-CDA-PvdA-VCP-GL-SP - aangenomen
  00:05:22 - 00:06:18 - Engel Modderman
  00:06:18 - 00:10:27 - Gert Jan Bolt
  00:10:28 - 00:10:34 - Engel Modderman
  00:10:34 - 00:11:35 - Tim van Bostelen
  00:11:35 - 00:11:41 - Engel Modderman
  00:11:42 - 00:12:16 - Fred Greven
  00:12:17 - 00:12:22 - Engel Modderman
  00:12:22 - 00:16:15 - Mark Kalse
  00:16:15 - 00:16:19 - Engel Modderman
  00:16:19 - 00:18:41 - Jan Kenter
  00:18:41 - 00:18:43 - Engel Modderman
  00:18:43 - 00:20:16 - Sander Leuning
  00:20:17 - 00:20:28 - Engel Modderman
  00:20:28 - 00:21:26 - Harma Nobbe
  00:21:27 - 00:21:37 - Engel Modderman
  00:26:26 - 00:26:41 - Engel Modderman
  00:26:41 - 00:28:18 - Gert Jan Bolt
  00:28:19 - 00:28:20 - Engel Modderman
  00:28:20 - 00:28:22 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:05 - 00:29:23 - Engel Modderman
  00:29:23 - 00:29:26 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 8.b

  Voorgesteld besluit

  1. Het boerderijenprogramma vast te stellen, inclusief ambitie, visie en de uitvoeringsagenda. 
  2. Eind 2025 een evaluatie uit te voeren op basis waarvan er een voorstel gedaan wordt voor continuering of wijzigingen in de werkwijze van het projectteam en het Boerderijenloket.

  Besluit

  .

  Dit raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de besluitvorming in de raadsvergadering van 13 december 2023.

  00:30:31 - 00:30:32 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:32 - 00:30:37 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:37 - 00:30:39 - Jan Kenter
  00:30:39 - 00:30:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:42 - 00:33:14 - Jan Kenter
  00:33:15 - 00:33:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:19 - 00:33:52 - Lucas Bolt
  00:33:56 - 00:35:59 - Anneke Suurling
  00:35:59 - 00:36:04 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:04 - 00:36:06 - Anneke Suurling
  00:36:06 - 00:38:19 - Mandy Meertens
  00:38:20 - 00:38:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:38:31 - 00:40:51 - Simeon Naaijer
  00:40:53 - 00:40:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:40:57 - 00:41:26 - Jan Kenter
  00:41:26 - 00:41:45 - Cora-Yfke Sikkema
  00:41:46 - 00:41:59 - Simeon Naaijer
  00:42:01 - 00:42:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:42:14 - 00:42:16 - Lucas Bolt
  00:42:16 - 00:42:19 - Aart Jan Langbroek
  00:42:20 - 00:42:42 - Lucas Bolt
  00:42:42 - 00:42:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:42:43 - 00:43:09 - Simeon Naaijer
  00:43:10 - 00:43:11 - Albert Kuiper
  00:43:12 - 00:43:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:14 - 00:43:31 - Albert Kuiper
  00:43:32 - 00:43:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:43 - 00:45:53 - Aart Jan Langbroek
  00:45:57 - 00:46:57 - Gert Jan Bolt
  00:46:58 - 00:47:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:29 - 00:48:19 - Simeon Naaijer
  00:48:23 - 00:48:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:30 - 00:52:54 - Ger Klein
  00:52:54 - 00:52:55 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:23 - 00:53:32 - Jan Kenter
  00:53:50 - 00:55:18 - Jan Kenter
  00:55:19 - 00:55:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:23 - 00:55:39 - Harma Nobbe
  00:55:43 - 00:56:05 - Mandy Meertens
  00:56:05 - 00:56:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:56:11 - 00:56:54 - Simeon Naaijer
  00:56:58 - 00:56:59 - Simeon Naaijer
  00:56:59 - 00:57:04 - Cora-Yfke Sikkema
  00:57:04 - 00:57:20 - Simeon Naaijer
  00:57:26 - 00:58:18 - Henriëtte Davelaar
  00:58:20 - 00:59:00 - Aart Jan Langbroek
  00:59:01 - 00:59:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:25 - 01:02:18 - Ger Klein
  01:02:18 - 01:02:24 - Ger Klein
  01:02:24 - 01:02:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:26 - 01:02:28 - Ger Klein
  01:02:39 - 01:03:16 - Jan Kenter
  01:03:18 - 01:03:20 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:22 - 01:03:40 - Simeon Naaijer
  01:03:41 - 01:03:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:43 - 01:04:25 - Mandy Meertens
  01:04:25 - 01:04:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:04:26 - 01:05:23 - Mandy Meertens
  01:05:24 - 01:05:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:28 - 01:06:37 - Ger Klein
  01:06:37 - 01:07:05 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:05 - 01:07:10 - Ger Klein
  01:07:10 - 01:07:11 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:11 - 01:07:14 - Ger Klein
  01:07:14 - 01:07:17 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:17 - 01:07:23 - Ger Klein
  01:07:23 - 01:07:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:25 - 01:08:06 - Ger Klein
  01:08:19 - 01:08:28 - Mandy Meertens
  01:08:30 - 01:08:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:08:35 - 01:10:49 - Ger Klein
  01:10:53 - 01:11:24 - Simeon Naaijer
  01:11:24 - 01:11:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:08 - 01:12:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:27 - 01:12:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:12:33 - 01:12:54 - Henk Venema
  01:12:55 - 01:13:00 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:02 - 01:13:36 - Ger Klein
  01:13:36 - 01:13:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:41 - 01:13:43 - Ger Klein
  01:13:43 - 01:13:48 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:12 - 01:14:15 - Simeon Naaijer
  01:14:48 - 01:15:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:15:15 - 01:16:01 - Gea Geerdes
  01:16:02 - 01:16:08 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:15 - 01:16:59 - Gert Engelkens
  01:16:59 - 01:17:00 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:00 - 01:17:01 - Gert Engelkens
  01:17:01 - 01:18:01 - Gea Geerdes
  01:18:02 - 01:18:35 - Gert Engelkens
  01:18:36 - 01:18:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:37 - 01:18:52 - Gea Geerdes
  01:18:52 - 01:18:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:53 - 01:18:54 - Gea Geerdes
  01:18:54 - 01:18:57 - Gert Engelkens
  01:18:58 - 01:19:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:36 - 01:22:38 - Albert Kuiper
  01:22:46 - 01:23:00 - Lucas Bolt
  01:23:01 - 01:23:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:23:02 - 01:23:29 - Sander Leuning
  01:23:31 - 01:23:32 - Cora-Yfke Sikkema
  01:23:33 - 01:23:40 - Harma Nobbe
  01:23:41 - 01:23:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:23:43 - 01:23:51 - Mark Kalse
  01:23:53 - 01:24:09 - Tim van Bostelen
  01:24:14 - 01:24:32 - Gert Jan Bolt
  01:24:32 - 01:24:33 - Albert Kuiper
  01:24:33 - 01:24:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:34 - 01:25:06 - Albert Kuiper
  01:25:07 - 01:25:22 - Cora-Yfke Sikkema
  01:25:22 - 01:28:56 - Mark Kalse
  01:28:56 - 01:28:57 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:01 - 01:30:47 - Gert Jan Bolt
  01:30:47 - 01:31:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:02 - 01:32:43 - Erich Wünker
  01:32:44 - 01:32:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:58 - 01:33:23 - Albert Kuiper
  01:33:28 - 01:33:32 - Erich Wünker
  01:33:34 - 01:35:46 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (22)

  Voorgesteld besluit

  1. De Centrumregeling VTG vast te stellen. 
  2. Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de Centrumregeling Veilig Thuis Groningen.

  Besluit

  1. De Centrumregeling VTG vast te stellen. 
  2. Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de Centrumregeling Veilig Thuis Groningen.
 14. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (22)

  Voorgesteld besluit

  • kennis te nemen van het rekenkameronderzoek Bouw Gemeentehuis Oldambt
  • de aanbevelingen 1 tot en met 5 over te nemen.

  Besluit

  • kennis te nemen van het rekenkameronderzoek Bouw Gemeentehuis Oldambt
  • de aanbevelingen 1 tot en met 5 over te nemen.

  Toezeggingenlijst raad

  Nr
  23.012
 15. 8.e
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 16. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 17. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (22)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG).

  Besluit

  In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG).

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake Statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) - Raad 2023-11-15
  01:34:18 - 01:35:46 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (22)

  Voorgesteld besluit

  De verordening gemeentelijke rekenkamer Oldambt 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De verordening gemeentelijke rekenkamer Oldambt 2023 vast te stellen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake Verordening gemeentelijke rekenkamer Oldambt 2023 - Raad 2023-11-15
  01:34:42 - 01:35:46 - Cora-Yfke Sikkema
 19. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (22)

  Voorgesteld besluit

  Ingaande 1 januari 2024 voor de duur van 6 jaar in de rekenkamer te benoemen: - De heer E. de Haan, lid tevens voorzitter - De heer T.J. de Zee, lid - Mevrouw M.A.H.C. Heijnen, lid

  Besluit

  Ingaande 1 januari 2024 voor de duur van 6 jaar in de rekenkamer te benoemen: - De heer E. de Haan, lid tevens voorzitter - De heer T.J. de Zee, lid - Mevrouw M.A.H.C. Heijnen, lid

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake Benoeming leden gemeentelijke Rekenkamer Oldambt - Raad 2023-11-15
  01:35:26 - 01:35:46 - Cora-Yfke Sikkema
  01:35:54 - 01:37:22 - Inspreker raad
  01:37:40 - 01:39:21 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:24 - 01:39:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:27 - 01:39:40 - Tim van Bostelen
  01:39:40 - 01:40:39 - Cora-Yfke Sikkema
 20. 9.d

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9d1 (8a) Raadsbesluit inzake Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 - Raad 2023-11-15
  9d2 (8c) Raadsbesluit inzake Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG) - Raad 2023-11-15
  9d3 (8d) Raadsbesluit inzake Rekenkameronderzoek Bouw Gemeentehuis Oldambt - Raad 2023-11-15
 21. 10

  01:40:19 - 01:40:39 - Cora-Yfke Sikkema