Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 19 april 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming plaats gevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:25 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:03:15 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-03-14
  00:03:47 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
 4. 3.a

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-02-01
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-02-20
  00:03:55 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:04:04 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.


  00:04:15 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 5

  00:04:23 - 00:04:32 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:36 - 00:05:13 - Jurrie Nieboer
  00:05:14 - 00:05:40 - Cora-Yfke Sikkema
 8. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (3), SP (2), VCP (2), VVD (2), PVV (1)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken, met als toevoeging dat de raad een afschrift zal ontvangen van de reactie van het college op de stukken onder C1 en C2.

  00:05:23 - 00:05:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:05:42 - 00:05:49 - Aart Jan Langbroek
  00:05:49 - 00:05:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:05:50 - 00:06:54 - Aart Jan Langbroek
  00:06:54 - 00:07:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:07:12 - 00:07:22 - Aart Jan Langbroek
  00:07:26 - 00:07:42 - Jurrie Nieboer
  00:07:42 - 00:07:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:07:43 - 00:07:49 - Jurrie Nieboer
  00:07:49 - 00:07:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:07:58 - 00:08:26 - Aart Jan Langbroek
  00:08:27 - 00:08:34 - Cora-Yfke Sikkema
  00:08:34 - 00:08:35 - Jurrie Nieboer
  00:08:36 - 00:08:38 - Jurrie Nieboer
  00:08:38 - 00:08:39 - Cora-Yfke Sikkema
  00:08:40 - 00:09:05 - Gert Engelkens
  00:09:06 - 00:09:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:09:13 - 00:09:14 - Aart Jan Langbroek
 9. 7

  00:16:15 - 00:16:20 - Cora-Yfke Sikkema
  00:16:21 - 00:17:05 - Inspreker raad
  00:17:05 - 00:17:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:19 - 00:18:36 - Inspreker raad
  00:19:14 - 00:21:14 - Cora-Yfke Sikkema
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:19:22 - 00:21:14 - Cora-Yfke Sikkema
 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Het programma zon en wind 1.0 tekstueel te wijzigen in die zin dat de tekst in paragraaf 6.5 onder alinea ‘doorlopen fasen’ op de volgende manier wordt aangepast.


  Om te komen tot een voldragen plan wordt een maatschappelijk afwegingsproces doorlopen. Elke fase gaat over in de volgende fase na een politiek besluit van de gemeenteraad het college.

  Besluit

  Het programma zon en wind 1.0 tekstueel te wijzigen in die zin dat de tekst in paragraaf 6.5 onder alinea ‘doorlopen fasen’ op de volgende manier wordt aangepast.


  Om te komen tot een voldragen plan wordt een maatschappelijk afwegingsproces doorlopen. Elke fase gaat over in de volgende fase na een politiek besluit van de gemeenteraad het college.

  00:20:21 - 00:21:14 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van college geheimhouding op te leggen op bijlage ‘Grondexploitatie Kamperfoeliestraat’ op grond van Wet open overheid (Woo), artikel 5.1, lid 2, sub b, alsmede de Gemeentewet , artikel 89, lid 2. 
  2. De grondexploitatie Kamperfoeliestraat vast te stellen. 
  3. Het positieve resultaat van de Kamperfoeliestraat toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. 
  4. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van college geheimhouding op te leggen op bijlage ‘Grondexploitatie Kamperfoeliestraat’ op grond van Wet open overheid (Woo), artikel 5.1, lid 2, sub b, alsmede de Gemeentewet , artikel 89, lid 2. 
  2. De grondexploitatie Kamperfoeliestraat vast te stellen. 
  3. Het positieve resultaat van de Kamperfoeliestraat toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. 
  4. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.
  00:20:31 - 00:21:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:21:14 - 00:21:19 - Jan Kenter
  00:21:19 - 00:21:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:21:40 - 00:21:41 - Jan Kenter
  00:21:42 - 00:21:51 - Cora-Yfke Sikkema
  00:21:53 - 00:21:55 - Jan Kenter
  00:21:55 - 00:22:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:00 - 00:24:40 - Jan Kenter
  00:24:40 - 00:24:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:42 - 00:24:47 - Jan Kenter
  00:24:47 - 00:25:33 - Sander Leuning
  00:25:33 - 00:27:19 - Jan Kenter
  00:27:19 - 00:27:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:27:31 - 00:28:08 - Sander Leuning
  00:28:09 - 00:28:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:28:10 - 00:28:22 - Simeon Naaijer
  00:28:24 - 00:28:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:28:31 - 00:29:08 - Lucas Bolt
  00:29:08 - 00:29:09 - Lucas Bolt
  00:29:10 - 00:29:20 - Jan Kenter
  00:29:20 - 00:29:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:38 - 00:29:39 - Jan Kenter
  00:29:39 - 00:29:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:42 - 00:29:48 - Jan Kenter
  00:29:48 - 00:29:52 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:52 - 00:30:03 - Jan Kenter
  00:30:03 - 00:30:06 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:08 - 00:32:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:12 - 00:32:13 - Jan Kenter
  00:32:14 - 00:32:25 - Jan Kenter
  00:32:25 - 00:32:49 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:51 - 00:32:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:53 - 00:36:14 - Gert Engelkens
  00:36:14 - 00:36:20 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:20 - 00:36:28 - Gert Engelkens
  00:36:28 - 00:37:36 - Jan Kenter
  00:37:38 - 00:38:02 - Gert Engelkens
  00:38:03 - 00:38:48 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Het verzoek tot uitbetaling van een dwangsom niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk te verklaren.

  Besluit

  Het verzoek tot uitbetaling van een dwangsom niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk te verklaren.

  Moties

  Omschrijving
  8c (9f3) Coulancehalve - Raad 2023-04-19 - Punt 8c-9f3 - Motie 1 - VCP-PVV-SP-OA-GL - Verworpen
  00:38:24 - 00:38:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:40:00 - 00:41:23 - Voorzitter raad
  00:41:23 - 00:41:25 - Henk Venema
  00:41:26 - 00:43:49 - Henk Venema
  00:43:49 - 00:44:11 - Voorzitter raad
  00:44:32 - 00:45:43 - Jan Kenter
  00:45:43 - 00:45:46 - Voorzitter raad
  00:45:46 - 00:46:14 - Jan Kenter
  00:46:19 - 00:47:41 - Henriëtte Davelaar
  00:47:42 - 00:47:56 - Voorzitter raad
  00:47:56 - 00:53:49 - Inspreker raad
  00:53:50 - 00:53:54 - Voorzitter raad
  00:53:54 - 00:54:11 - Jan Kenter
  00:54:11 - 00:54:12 - Voorzitter raad
  00:54:12 - 00:54:17 - Jan Kenter
  00:54:17 - 00:54:22 - Voorzitter raad
  00:54:25 - 00:54:27 - Jan Kenter
  00:54:35 - 00:54:37 - Jan Kenter
  00:54:39 - 00:54:44 - Jan Kenter
  00:55:01 - 00:55:38 - Gert Jan Bolt
  00:55:39 - 00:55:43 - Voorzitter raad
  00:55:43 - 00:56:34 - Henk Venema
  00:56:34 - 00:56:38 - Voorzitter raad
  00:56:40 - 00:57:00 - Tim van Bostelen
  00:57:01 - 00:57:35 - Henk Venema
  00:57:36 - 00:57:44 - Voorzitter raad
  00:57:45 - 00:57:49 - Voorzitter raad
  00:57:50 - 00:57:53 - Voorzitter raad
  00:57:53 - 00:59:59 - Tim van Bostelen
  01:00:00 - 01:00:07 - Voorzitter raad
  01:00:07 - 01:00:21 - Henk Venema
  01:00:25 - 01:00:26 - Voorzitter raad
  01:00:26 - 01:00:57 - Tim van Bostelen
  01:00:57 - 01:01:01 - Voorzitter raad
  01:01:01 - 01:01:04 - Jan Kenter
  01:01:12 - 01:02:46 - Jan Kenter
  01:02:47 - 01:02:48 - Voorzitter raad
  01:02:48 - 01:02:53 - Jan Kenter
  01:02:57 - 01:03:48 - Tim van Bostelen
  01:03:49 - 01:03:59 - Voorzitter raad
  01:03:59 - 01:04:54 - Jan Kenter
  01:04:56 - 01:05:06 - Voorzitter raad
  01:05:06 - 01:07:54 - Inspreker raad
  01:07:56 - 01:08:07 - Voorzitter raad
  01:08:07 - 01:09:28 - Jan Kenter
  01:09:28 - 01:09:32 - Voorzitter raad
  01:09:36 - 01:09:42 - Jan Kenter
  01:09:42 - 01:09:43 - Voorzitter raad
  01:10:05 - 01:10:13 - Jan Kenter
  01:11:06 - 01:13:29 - Cora-Yfke Sikkema
 14. 8.d
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 15. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

  01:11:13 - 01:13:29 - Cora-Yfke Sikkema
 16. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw I. de Haan met terugwerkende kracht tot 2 februari 2023 ontslag te verlenen uit haar functie als lid van de rekenkamercommissie.

  Besluit

  Mevrouw I. de Haan met terugwerkende kracht tot 2 februari 2023 ontslag te verlenen uit haar functie als lid van de rekenkamercommissie.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake ontslag lid rekenkamercommissie - Raad 2023-04-19
  01:11:16 - 01:13:29 - Cora-Yfke Sikkema
 17. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  de Eekerweg kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I perceel nummer 8 gedeeltelijk te onttrekken aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 en artikel 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet.

  Besluit

  de Eekerweg kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I perceel nummer 8 gedeeltelijk te onttrekken aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 en artikel 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake De Eekerweg gedeeltelijk te onttrekken aan het openbaar verkeer - Raad 2023-04-19
  01:11:51 - 01:13:29 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van college geheimhouding op te leggen op bijlage 1 ‘Overzicht grondexploitaties 2022’ op grond van Wet open overheid (Woo), artikel 5.1, lid 2, sub b, alsmede de Gemeentewet , artikel 89, lid 2. 
  2. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen; 
  3. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen; 
  4. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen; 
  5. de boekwaarden van de nog niet vastgestelde exploitaties Kamperfoeliestraat, de Garst en Scheemder Hoogte vast te stellen; 
  6. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen; 
  7. de winstneming ad € 75.000 voor exploitatie Hoogebrug II te verwerken in de jaarrekening 2022.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van college geheimhouding op te leggen op bijlage 1 ‘Overzicht grondexploitaties 2022’ op grond van Wet open overheid (Woo), artikel 5.1, lid 2, sub b, alsmede de Gemeentewet , artikel 89, lid 2. 
  2. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen; 
  3. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen; 
  4. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen; 
  5. de boekwaarden van de nog niet vastgestelde exploitaties Kamperfoeliestraat, de Garst en Scheemder Hoogte vast te stellen; 
  6. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen; 
  7. de winstneming ad € 75.000 voor exploitatie Hoogebrug II te verwerken in de jaarrekening 2022.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake herziening grondexploitaties 2022 - Raad 2023-04-19
  01:12:26 - 01:13:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:29 - 01:13:57 - Aart Jan Langbroek
  01:13:57 - 01:14:01 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:01 - 01:14:05 - Aart Jan Langbroek
  01:14:07 - 01:16:38 - Cora-Yfke Sikkema
 19. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het aanpassen van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.
  2. Af te zien van het indienen van een zienswijze betreffende de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.

  Besluit

  1. In te stemmen met het aanpassen van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.
  2. Af te zien van het indienen van een zienswijze betreffende de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9d Raadsbesluit inzake wijzigen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen - Raad 2023-04-19
  01:14:20 - 01:16:38 - Cora-Yfke Sikkema
 20. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  mevrouw M. (Maria) Winkel-Dijkhuis toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt voor een periode van 16 weken tot en met donderdag 27 juli 2023.

  Besluit

  mevrouw M. (Maria) Winkel-Dijkhuis toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt voor een periode van 16 weken tot en met donderdag 27 juli 2023.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  7a (9e) Raadsbesluit inzake Tussentijdse vervanging raadslid H. van der Laan - Raad 2023-04-19
  01:14:47 - 01:16:38 - Cora-Yfke Sikkema
 21. 9.f

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9f1 (8a) Raadsbesluit inzake Tekstuele aanpassing programma zon en wind 1.0 - Raad 2023-04-19
  9f2 (8b) Raadsbesluit inzake Grondexploitatie Kamperfoeliestraat - Raad 2023-04-19
  9f3 (8c) Raadsbesluit inzake Verzoek uitbetaling dwangsom wegens te laat beslissen - Raad 2023-04-19
  01:14:58 - 01:16:38 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:38 - 01:17:02 - Jan Kenter
  01:17:03 - 01:17:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:40 - 01:18:08 - Mandy Meertens
  01:18:09 - 01:18:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:10 - 01:18:28 - Henriëtte Davelaar
  01:18:28 - 01:19:45 - Henriëtte Davelaar
  01:19:49 - 01:19:52 - Jan Kenter
  01:20:16 - 01:21:59 - Jelte van der Meer
 22. 10
  Sluiting van de vergadering