Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 21 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:09 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:02:14 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3

  00:02:15 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
 4. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-05-24
  00:02:39 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:02:42 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

  00:02:51 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 5

  00:02:58 - 00:03:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:03:17 - 00:04:35 - Inspreker raad
  00:04:35 - 00:04:36 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:46 - 00:09:13 - Inspreker raad
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

 9. 7

  00:11:05 - 00:13:31 - Henriëtte Davelaar
  00:13:31 - 00:13:32 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:44 - 00:16:14 - Inspreker raad
  00:16:15 - 00:16:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:16:27 - 00:19:34 - Inspreker raad
  00:19:34 - 00:19:37 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:37 - 00:20:55 - Henriëtte Davelaar
  00:20:55 - 00:20:58 - Cora-Yfke Sikkema
  00:20:59 - 00:22:09 - Inspreker raad
  00:22:09 - 00:22:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:35 - 00:22:42 - Inspreker raad
  00:23:02 - 00:23:09 - Cora-Yfke Sikkema
  00:23:09 - 00:23:24 - Jan Kenter
  00:23:25 - 00:23:30 - Cora-Yfke Sikkema
  00:23:30 - 00:23:40 - Henriëtte Davelaar
  00:23:40 - 00:23:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:23:44 - 00:24:15 - Inspreker raad
  00:26:24 - 00:26:31 - Gea Geerdes
  00:26:32 - 00:26:37 - Gea Geerdes
  00:26:39 - 00:26:41 - Gea Geerdes
  00:31:20 - 00:31:22 - Albert Kuiper
  00:31:49 - 00:31:50 - Albert Kuiper
  00:31:50 - 00:31:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:59 - 00:32:02 - Albert Kuiper
  00:32:03 - 00:32:56 - Henriëtte Davelaar
  00:32:56 - 00:32:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:57 - 00:34:11 - Inspreker raad
  00:34:11 - 00:34:12 - Henriëtte Davelaar
  00:34:12 - 00:34:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:34:14 - 00:34:34 - Henriëtte Davelaar
  00:34:34 - 00:34:35 - Cora-Yfke Sikkema
  00:34:35 - 00:34:42 - Henriëtte Davelaar
  00:34:42 - 00:34:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:34:44 - 00:34:45 - Henriëtte Davelaar
  00:34:45 - 00:35:04 - Inspreker raad
  00:35:04 - 00:35:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:35:11 - 00:35:49 - Inspreker raad
  00:35:49 - 00:35:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:17 - 00:36:19 - Inspreker raad
  00:36:25 - 00:36:27 - Inspreker raad
  00:36:35 - 00:37:08 - Cora-Yfke Sikkema
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:36:42 - 00:37:08 - Cora-Yfke Sikkema
 11. 8.a

  Voorgesteld besluit

  1. Geheimhouding over te nemen ten aanzien van de grondexploitatie Garst 2023. 
  2. De grondexploitatie Garst 2023 vast te stellen. 
  3. De reserve grondexploitaties aan te wenden om het verwachte tekort in 2029 te dekken. 
  4. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.

  Besluit

  dit raadsvoorstel af te voeren van de agenda.

 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het oprichten van camping Winschoterzijl.
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen als afgegeven te verklaren indien blijkt dat er tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend

  Besluit

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het oprichten van camping Winschoterzijl.
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen als afgegeven te verklaren indien blijkt dat er tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend
  00:36:52 - 00:37:08 - Cora-Yfke Sikkema
  00:37:08 - 00:37:12 - Mark Kalse
  00:37:12 - 00:37:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:37:21 - 00:39:41 - Mark Kalse
  00:39:55 - 00:40:18 - Tim van Bostelen
  00:40:27 - 00:40:34 - Henk Venema
  00:40:57 - 00:43:24 - Inspreker raad
  00:43:24 - 00:43:26 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:49 - 00:43:52 - Mark Kalse
  00:44:22 - 00:46:07 - Gert Jan Bolt
  00:46:07 - 00:46:09 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:09 - 00:46:56 - Tim van Bostelen
  00:46:56 - 00:46:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:58 - 00:47:36 - Mandy Meertens
  00:47:37 - 00:47:55 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:55 - 00:48:49 - Inspreker raad
  00:48:49 - 00:48:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:53 - 00:49:16 - Tim van Bostelen
  00:49:16 - 00:49:20 - Inspreker raad
  00:49:28 - 00:49:29 - Inspreker raad
  00:49:29 - 00:49:31 - Tim van Bostelen
  00:49:32 - 00:49:57 - Gert Jan Bolt
  00:49:57 - 00:49:58 - Cora-Yfke Sikkema
  00:49:58 - 00:50:02 - Gert Jan Bolt
  00:50:02 - 00:50:03 - Cora-Yfke Sikkema
  00:50:04 - 00:50:08 - Inspreker raad
  00:50:11 - 00:50:53 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het concept jaarverslag annex jaarrekening 2022 van PG&Z 
  2. a) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 PG&Z en b) niet in te stemmen met de overige noodzakelijke investeringen die beschreven staan in de ontwerpbegroting 2024 PG&Z in verband met onvoldoende onderbouwing van nut en noodzaak alsook het ontbreken van alternatieve dekkingen cq het onderzoek daarvan en dit middels de concept reactie (bijlage 5) kenbaar te maken aan de GGD Groningen 
  3. de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 PG&Z te verwerken in de begroting 2024 ev.

  Besluit

  1. kennis te nemen van het concept jaarverslag annex jaarrekening 2022 van PG&Z 
  2. a) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 PG&Z en b) niet in te stemmen met de overige noodzakelijke investeringen die beschreven staan in de ontwerpbegroting 2024 PG&Z in verband met onvoldoende onderbouwing van nut en noodzaak alsook het ontbreken van alternatieve dekkingen cq het onderzoek daarvan en dit middels de concept reactie (bijlage 5) kenbaar te maken aan de GGD Groningen 
  3. de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 PG&Z te verwerken in de begroting 2024 ev.
 14. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarrekening 2022 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves. 
  2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO. 
  3. In te stemmen met het resultaat van € 9.280.211 positief.
  4. Een bedrag van € 4.487.423 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten. 
  5. Een bedrag van € 1.380.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve Vluchtelingen. 
  6. Een bedrag van € 2.350.000 toe te voegen aan de reserve organisatie ontwikkeling. 
  7. Het resterende positieve saldo 2022 van de jaarrekening ad € 1.062.788 te storten in de Algemene Reserve.

  Besluit

  1. De jaarrekening 2022 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves. 
  2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO. 
  3. In te stemmen met het resultaat van € 9.280.211 positief.
  4. Een bedrag van € 4.487.423 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten. 
  5. Een bedrag van € 1.380.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve Vluchtelingen. 
  6. Een bedrag van € 2.350.000 toe te voegen aan de reserve organisatie ontwikkeling. 
  7. Het resterende positieve saldo 2022 van de jaarrekening ad € 1.062.788 te storten in de Algemene Reserve.
  00:50:22 - 00:50:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:50:53 - 00:53:05 - Tim van Bostelen
  00:53:08 - 00:58:28 - Mandy Meertens
  00:58:28 - 00:58:33 - Cora-Yfke Sikkema
  00:58:33 - 01:02:26 - Mark Kalse
  01:02:26 - 01:02:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:30 - 01:02:47 - Mark Kalse
  01:02:47 - 01:05:01 - Monique Eijpe
  01:05:01 - 01:05:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:08 - 01:07:36 - Albert Kuiper
  01:07:37 - 01:07:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:43 - 01:12:42 - Gert Jan Bolt
  01:12:42 - 01:12:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:11 - 01:13:13 - Inspreker raad
  01:13:13 - 01:21:40 - Ger Klein
  01:21:40 - 01:22:06 - Inspreker raad
  01:22:06 - 01:23:44 - Inspreker raad
  01:23:44 - 01:23:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:23:51 - 01:23:57 - Inspreker raad
  01:23:57 - 01:24:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:02 - 01:24:04 - Inspreker raad
  01:24:04 - 01:24:09 - Cora-Yfke Sikkema
  01:24:09 - 01:24:10 - Inspreker raad
  01:24:10 - 01:24:35 - Monique Eijpe
  01:24:36 - 01:24:46 - Inspreker raad
  01:24:46 - 01:25:06 - Ger Klein
  01:25:06 - 01:25:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:25:07 - 01:25:09 - Inspreker raad
  01:25:09 - 01:25:13 - Monique Eijpe
  01:25:13 - 01:25:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:25:14 - 01:25:29 - Inspreker raad
  01:25:29 - 01:27:21 - Ger Klein
  01:27:21 - 01:27:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:27:26 - 01:27:58 - Inspreker raad
  01:27:58 - 01:28:37 - Inspreker raad
  01:28:37 - 01:28:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:53 - 01:29:19 - Inspreker raad
  01:29:19 - 01:29:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:30 - 01:30:26 - Inspreker raad
  01:30:26 - 01:30:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:27 - 01:30:28 - Inspreker raad
  01:30:28 - 01:30:30 - Gert Engelkens
  01:30:30 - 01:30:33 - Gert Engelkens
  01:30:33 - 01:30:42 - Gert Engelkens
  01:31:04 - 01:31:05 - Inspreker raad
  01:31:05 - 01:31:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:07 - 01:31:38 - Inspreker raad
  01:31:38 - 01:32:21 - Inspreker raad
  01:32:21 - 01:32:22 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:22 - 01:32:26 - Inspreker raad
  01:32:26 - 01:32:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:28 - 01:33:18 - Inspreker raad
  01:33:32 - 01:33:35 - Inspreker raad
  01:33:35 - 01:34:24 - Jurrie Nieboer
  01:34:25 - 01:34:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:34:27 - 01:35:04 - Mandy Meertens
  01:35:05 - 01:35:40 - Inspreker raad
  01:35:42 - 01:35:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:35:51 - 01:35:57 - Inspreker raad
  01:35:57 - 01:36:05 - Erich Wünker
  01:36:05 - 01:38:37 - Erich Wünker
  01:38:57 - 01:39:04 - Inspreker raad
  01:39:04 - 01:40:10 - Erich Wünker
  01:40:27 - 01:40:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:40:31 - 01:41:30 - Tim van Bostelen
  01:41:30 - 01:41:31 - Cora-Yfke Sikkema
  01:41:33 - 01:43:27 - Mandy Meertens
  01:43:27 - 01:43:47 - Cora-Yfke Sikkema
  01:43:47 - 01:45:22 - Gert Jan Bolt
  01:45:22 - 01:45:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:54 - 01:46:13 - Erich Wünker
  01:46:14 - 01:46:16 - Inspreker raad
  01:46:17 - 01:46:20 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:31 - 01:48:56 - Ger Klein
  01:48:56 - 01:48:57 - Cora-Yfke Sikkema
  01:49:09 - 01:49:45 - Inspreker raad
  01:49:45 - 01:49:46 - Inspreker raad
  01:49:46 - 01:50:21 - Gert Jan Bolt
  01:50:22 - 01:50:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:23 - 01:50:26 - Inspreker raad
  01:50:26 - 01:50:27 - Cora-Yfke Sikkema
 15. 8.e

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VVD (2)
  tegen
  Oldambt Aktief (1), VCP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e BBR 2023 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
  2. Het negatief resultaat 2023 van de 1e BBR ad. € 166.910 te onttrekken aan de Algemene reserve. 
  3. De begroting 2023 conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).

  Besluit

  1. De 1e BBR 2023 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
  2. Het negatief resultaat 2023 van de 1e BBR ad. € 166.910 te onttrekken aan de Algemene reserve. 
  3. De begroting 2023 conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).
  01:51:01 - 01:52:21 - Gert Jan Bolt
  01:52:21 - 01:52:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:24 - 01:54:02 - Albert Kuiper
  01:54:02 - 01:54:05 - Cora-Yfke Sikkema
  01:54:05 - 01:54:43 - Monique Eijpe
  01:54:46 - 01:57:47 - Mark Kalse
  01:57:49 - 01:59:03 - Sander Leuning
  01:59:04 - 01:59:06 - Cora-Yfke Sikkema
  01:59:06 - 02:01:13 - Tim van Bostelen
  02:01:55 - 02:02:05 - Inspreker raad
  02:02:05 - 02:02:47 - Jurrie Nieboer
  02:03:02 - 02:03:05 - Inspreker raad
  02:03:05 - 02:04:17 - Erich Wünker
  02:04:19 - 02:05:46 - Cora-Yfke Sikkema
 16. 8.f
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 17. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

  02:05:01 - 02:05:46 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Raadslid M. Eijpe (Partij van de Arbeid) te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.

  Besluit

  Raadslid M. Eijpe (Partij van de Arbeid) te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake Benoeming tot lid van de vertrouwenscommissie - Raad 2023-06-21
  02:05:07 - 02:05:46 - Cora-Yfke Sikkema
  02:05:57 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 19. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (2), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze op het voornemen van het college om bijgaande Centrumregeling aan de gaan voor de uitvoering van taken door Veilig Thuis Groningen (VTG) in te dienen.

  Besluit

  1. Geen zienswijze op het voornemen van het college om bijgaande Centrumregeling aan de gaan voor de uitvoering van taken door Veilig Thuis Groningen (VTG) in te dienen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake Centrumregeling Governance Veilig Thuis Groningen - Raad 2023-06-21
  02:06:06 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 20. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019 te wijzigen door aan de verordening een paragraaf ‘Beleidsgestuurde contract financiering’ (BCF) toe te voegen om de verlening van BCF subsidies van een rechtsgrond te voorzien.

  Besluit

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019 te wijzigen door aan de verordening een paragraaf ‘Beleidsgestuurde contract financiering’ (BCF) toe te voegen om de verlening van BCF subsidies van een rechtsgrond te voorzien.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) welzijnswerk Oldambt - Raad 2023-06-21
  02:06:45 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 21. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noordoost Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. 
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024.

  Besluit

  1. De jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noordoost Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. 
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9d Raadsbesluit inzake Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Volkskredietbank - Raad 2023-06-21
  02:07:21 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 22. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept- jaarrekening 2022 van Afeer. 
  2. Kennis te nemen van de (concept) begroting 2024 van Afeer.
  3. Geen zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de (concept)begroting 2024 van Afeer.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de concept- jaarrekening 2022 van Afeer. 
  2. Kennis te nemen van de (concept) begroting 2024 van Afeer.
  3. Geen zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de (concept)begroting 2024 van Afeer.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9e Raadsbesluit inzake Jaarrekening 2022 en concept-begroting 2024 Afeer - Raad 2023-06-21.pdf
  02:08:00 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 23. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen. 
  2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Groningen. 
  3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen.

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen. 
  2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Groningen. 
  3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9f Raadsbesluit inzake Ontwerpbegroting 2024, wijziging begroting 2023 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen (ODG) - Raad 2023-06-21
  02:08:26 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
 24. 9.g

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9g1 (8b) Raadsbesluit inzake Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor ‘camping Winschoterzijl’ - Raad 2023-06-21
  9g2 (8c) Raadsbesluit inzake Jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 GGD Groningen - Raad 2023-06-21
  9g3 (8d) Raadsbesluit inzake Jaarrekening 2022 en jaarverslag 2022 - Raad 2023-06-21
  9g4 (8e) Raadsbesluit inzake 1e Besluitvormende Bestuurs Rapportage 2023 (1e BBR 2023) - Raad 2023-06-21
  02:08:58 - 02:11:19 - Cora-Yfke Sikkema
  02:11:20 - 02:11:33 - Henk Venema
 25. 10
  Sluiting van de vergadering