Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 27 september 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft  oordeelsvorming en besluitvorming over voorliggende raadsvoorstellen plaatsgevonden. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:03 - 00:06:11 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

 3. 3
  BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGENLIJST
 4. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijsten vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  3a2 Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-07-19
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-07-12
  00:05:18 - 00:06:11 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:05:34 - 00:06:11 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 4

  00:05:48 - 00:06:11 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 5

  00:06:00 - 00:06:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:30 - 00:07:36 - Tim van Bostelen
  00:08:07 - 00:08:52 - Gert Engelkens
  00:08:53 - 00:11:04 - Jurrie Nieboer
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

 9. 7

  00:17:05 - 00:17:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:43 - 00:18:40 - Monique Eijpe
  00:18:40 - 00:18:41 - Cora-Yfke Sikkema
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:21:00 - 00:22:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:12 - 00:22:50 - Engel Modderman
  00:22:50 - 00:23:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:23:00 - 00:23:57 - Engel Modderman
  00:23:57 - 00:24:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:25 - 00:25:50 - Engel Modderman
  00:25:50 - 00:26:08 - Cora-Yfke Sikkema
  00:26:54 - 00:27:24 - Jan Kenter
  00:28:08 - 00:28:34 - Engel Modderman
  00:28:34 - 00:29:21 - Engel Modderman
  00:29:22 - 00:29:23 - Engel Modderman
  00:29:23 - 00:29:47 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:43 - 00:31:08 - Aart Jan Langbroek
  00:31:08 - 00:31:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:59 - 00:32:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:00 - 00:32:27 - Mark Kalse
  00:33:15 - 00:33:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:49 - 00:34:28 - Jan Kenter
  00:34:28 - 00:34:32 - Jan Kenter
  00:34:32 - 00:35:08 - Cora-Yfke Sikkema
  00:35:08 - 00:35:09 - Jan Kenter
  00:35:09 - 00:35:47 - Jan Kenter
  00:35:47 - 00:36:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:22 - 00:36:47 - Mark Kalse
  00:36:47 - 00:37:17 - Cora-Yfke Sikkema
  00:37:18 - 00:38:03 - Tim van Bostelen
  00:38:03 - 00:38:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:38:31 - 00:38:32 - Tim van Bostelen
  00:38:32 - 00:38:58 - Jan Kenter
  00:38:58 - 00:39:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:12 - 00:39:43 - Tim van Bostelen
  00:39:49 - 00:40:18 - Jan Kenter
  00:40:18 - 00:41:34 - Erich Wünker
  00:41:34 - 00:41:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:42:00 - 00:42:06 - Jan Kenter
 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. de “Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt” in te trekken; 
  2. de “Gedragscode integriteit gemeenteraad Oldambt 2023” vast te stellen; 
  3. de “Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Oldambt 2023” vast stellen; 
  4. het “Protocol vermoeden van integriteitsschending door politieke ambtsdragers Oldambt 2023” vast te stellen.

  Besluit

  1. de “Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt” in te trekken; 
  2. de “Gedragscode integriteit gemeenteraad Oldambt 2023” vast te stellen; 
  3. de “Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Oldambt 2023” vast stellen; 
  4. het “Protocol vermoeden van integriteitsschending door politieke ambtsdragers Oldambt 2023” vast te stellen.
 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VVD (2)
  tegen
  Oldambt Aktief (1), VCP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Geheimhouding over te nemen ten aanzien van de grondexploitatie Garst 2023 op basis van artikel 87 Gemeentewet, met een verwijzing naar artikel 5.1 lid 2 aanhef en sub b. van de Woo. 
  2. De grondexploitatie Garst 2023 vast te stellen.  
  3. De reserve grondexploitaties aan te wenden om het verwachte tekort in 2029 te dekken. 
  4. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.

  Besluit

  1. Geheimhouding over te nemen ten aanzien van de grondexploitatie Garst 2023 op basis van artikel 87 Gemeentewet, met een verwijzing naar artikel 5.1 lid 2 aanhef en sub b. van de Woo. 
  2. De grondexploitatie Garst 2023 vast te stellen. 
  3. De reserve grondexploitaties aan te wenden om het verwachte tekort in 2029 te dekken. 
  4. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.
  02:14:07 - 02:14:26 - Cora-Yfke Sikkema
  02:14:26 - 02:14:45 - Sander Leuning
  02:14:45 - 02:15:31 - Jan Kenter
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Te kiezen voor het scenario Doorontwikkeling, zoals beschreven in de startnotitie cultuur; 
  2. Voornemen uit te spreken om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor cultuur, zodat doorontwikkeling mogelijk is; voor zover passend binnen de meerjarenbegroting; 
  3. Over de omvang van de extra middelen voor cultuur te besluiten bij het vaststellen van de begroting 2025.

  Besluit

  1. Te kiezen voor het scenario Doorontwikkeling, zoals beschreven in de startnotitie cultuur; 
  2. Voornemen uit te spreken om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor cultuur, zodat doorontwikkeling mogelijk is; voor zover passend binnen de meerjarenbegroting; 
  3. Over de omvang van de extra middelen voor cultuur te besluiten bij het vaststellen van de begroting 2025.
  00:43:22 - 00:44:16 - Nico Postmus
  00:44:16 - 00:44:17 - Nico Postmus
  00:45:04 - 00:45:21 - Aart Jan Langbroek
  00:45:21 - 00:45:43 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:44 - 00:46:37 - Simeon Naaijer
  00:47:11 - 00:52:01 - Hilbert Flokstra
  00:52:01 - 00:52:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:52:32 - 00:53:31 - Hilbert Flokstra
  00:53:31 - 00:54:10 - Simeon Naaijer
  00:54:10 - 00:55:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:10 - 00:55:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:55:11 - 00:57:24 - Jan Kenter
  00:57:24 - 00:58:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:58:23 - 00:58:24 - Jan Kenter
  00:58:24 - 00:58:25 - Jan Kenter
  00:58:41 - 00:59:41 - Jan Kenter
  00:59:41 - 00:59:58 - Janet de Wal-Vieregge
  00:59:58 - 00:59:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:59 - 01:00:48 - Janet de Wal-Vieregge
  01:00:52 - 01:01:56 - Sander Leuning
  01:01:56 - 01:01:57 - Albert Kuiper
  01:01:57 - 01:02:15 - Hilbert Flokstra
  01:02:26 - 01:03:03 - Harma Nobbe
  01:03:04 - 01:03:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:46 - 01:09:24 - Gert Jan Bolt
  01:09:24 - 01:11:55 - Jurrie Nieboer
  01:11:55 - 01:11:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:58 - 01:12:58 - Hilbert Flokstra
  01:12:58 - 01:12:59 - Jurrie Nieboer
  01:12:59 - 01:15:11 - Jurrie Nieboer
  01:15:11 - 01:16:08 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:08 - 01:16:09 - Jurrie Nieboer
  01:16:09 - 01:17:08 - Jurrie Nieboer
  01:17:08 - 01:17:26 - Jurrie Nieboer
  01:17:26 - 01:17:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:27 - 01:18:21 - Jurrie Nieboer
  01:18:21 - 01:19:17 - Gert Jan Bolt
 14. 8.d

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VVD (2)
  tegen
  VCP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten het perceel kadastraal bekend als gemeente Winschoten sectie G, nummer 1241 gelegen aan mr. D.U. Stikkerlaan zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en perceellijst definitief vervroegd aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, met de aantekening dat het betrokken perceel niet eerder bij een besluit tot aanwijzing betrokken is geweest; 
  2. Gezien de vereiste spoed de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen door conform artikel 4.11 Awb artikel 4.8 Awb buiten toepassing te laten; 
  3. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsvoorstel voor een ieder ter inzage te leggen; deze ter inzagelegging bekend te maken in de Staatscourant, in de plaatselijke krant, op de website van de gemeente; en de betrokken eigenaar bij aangetekende brief in kennis te tellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 
  4. Uit te spreken dat aan deze gronden een bestemming wordt toegedacht gericht op het realiseren van parkeervoorzieningen ten behoeve van het centrum van Winschoten en dat het huidige gebruik daarmee strijdig is; 
  5. Het voornemen uit te spreken binnen 3 jaar na het onder 1 genoemde raadsbesluit een opvolgend planologische besluit vast te stellen, zijnde een wijziging van het omgevingsplan; 
  6. Het besluit binnen vier dagen na bekendmaking ter inschrijving in de openbare registers aan te bieden aan de dienst voor het Kadaster en de openbare registers conform de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

  Besluit

  1. Op basis van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten het perceel kadastraal bekend als gemeente Winschoten sectie G, nummer 1241 gelegen aan mr. D.U. Stikkerlaan zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en perceellijst definitief vervroegd aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, met de aantekening dat het betrokken perceel niet eerder bij een besluit tot aanwijzing betrokken is geweest; 
  2. Gezien de vereiste spoed de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen door conform artikel 4.11 Awb artikel 4.8 Awb buiten toepassing te laten; 
  3. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsvoorstel voor een ieder ter inzage te leggen; deze ter inzagelegging bekend te maken in de Staatscourant, in de plaatselijke krant, op de website van de gemeente; en de betrokken eigenaar bij aangetekende brief in kennis te tellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 
  4. Uit te spreken dat aan deze gronden een bestemming wordt toegedacht gericht op het realiseren van parkeervoorzieningen ten behoeve van het centrum van Winschoten en dat het huidige gebruik daarmee strijdig is; 
  5. Het voornemen uit te spreken binnen 3 jaar na het onder 1 genoemde raadsbesluit een opvolgend planologische besluit vast te stellen, zijnde een wijziging van het omgevingsplan; 
  6. Het besluit binnen vier dagen na bekendmaking ter inschrijving in de openbare registers aan te bieden aan de dienst voor het Kadaster en de openbare registers conform de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.
  01:20:04 - 01:21:03 - Cora-Yfke Sikkema
  01:21:03 - 01:21:22 - Harma Nobbe
  01:22:23 - 01:22:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:24 - 01:22:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:25 - 01:27:03 - Jan Kenter
  01:27:03 - 01:27:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:27:35 - 01:28:26 - Jan Kenter
  01:28:26 - 01:28:27 - Jan Kenter
  01:28:27 - 01:28:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:28 - 01:28:43 - Jan Kenter
  01:28:43 - 01:28:44 - Engel Modderman
  01:28:44 - 01:29:01 - Engel Modderman
  01:39:30 - 01:40:46 - Cora-Yfke Sikkema
  01:41:46 - 01:41:47 - Jan Kenter
  01:41:47 - 01:41:48 - Tim van Bostelen
  01:41:50 - 01:42:50 - Tim van Bostelen
  01:42:50 - 01:42:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:51 - 01:44:01 - Jan Kenter
  01:44:01 - 01:44:39 - Cora-Yfke Sikkema
  01:44:39 - 01:44:40 - Jan Kenter
  01:44:40 - 01:45:39 - Sander Leuning
  01:45:39 - 01:45:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:40 - 01:46:12 - Jan Kenter
  01:46:12 - 01:47:11 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:11 - 01:47:12 - Jan Kenter
  01:47:12 - 01:48:11 - Sander Leuning
  01:48:11 - 01:48:12 - Jan Kenter
  01:48:12 - 01:48:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:13 - 01:48:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:14 - 01:49:48 - Albert Kuiper
  01:49:51 - 01:50:50 - Jan Kenter
  01:50:51 - 01:50:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:52 - 01:51:13 - Albert Kuiper
  01:51:13 - 01:52:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:10 - 01:52:11 - Mark Kalse
  01:52:11 - 01:54:04 - Tim van Bostelen
  01:54:04 - 01:54:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:54:58 - 01:55:02 - Jan Kenter
  01:55:02 - 01:55:21 - Cora-Yfke Sikkema
  01:55:21 - 01:55:22 - Henk Venema
  01:55:22 - 01:56:13 - Henk Venema
  01:56:13 - 01:56:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:56:14 - 01:56:15 - Engel Modderman
  01:56:26 - 01:57:08 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:09 - 01:57:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:10 - 01:57:58 - Tim van Bostelen
  01:58:39 - 02:02:27 - Erich Wünker
  02:02:27 - 02:03:05 - Cora-Yfke Sikkema
  02:03:06 - 02:04:51 - Jan Kenter
  02:05:28 - 02:05:56 - Erich Wünker
  02:05:56 - 02:05:57 - Albert Kuiper
  02:05:57 - 02:05:58 - Cora-Yfke Sikkema
  02:05:58 - 02:06:29 - Erich Wünker
  02:06:29 - 02:06:30 - Cora-Yfke Sikkema
  02:06:30 - 02:06:56 - Erich Wünker
  02:07:11 - 02:07:46 - Henk Venema
  02:08:40 - 02:09:13 - Henk Venema
  02:09:14 - 02:09:18 - Tim van Bostelen
  02:09:18 - 02:09:34 - Cora-Yfke Sikkema
  02:09:35 - 02:10:12 - Cora-Yfke Sikkema
  02:10:13 - 02:10:28 - Jan Kenter
  02:10:28 - 02:10:50 - Cora-Yfke Sikkema
  02:10:51 - 02:11:35 - Erich Wünker
 15. 8.e
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 16. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

  02:11:34 - 02:11:35 - Erich Wünker
  02:11:36 - 02:14:26 - Cora-Yfke Sikkema
 17. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  mevrouw M. (Maria) Winkel-Dijkhuis tot en met vrijdag 1 december 2023 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Besluit

  mevrouw M. (Maria) Winkel-Dijkhuis tot en met vrijdag 1 december 2023 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oldambt.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  Raadsbesluit inzake Tussentijdse vervanging raadslid H. van der Laan - Raad 2023-09-27
  02:11:43 - 02:14:26 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Aanwijzingsbesluit elektronische indiening Woo gemeente Oldambt vast te stellen; 
  2. Het Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Oldambt vast te stellen.

  Besluit

  1. Het Aanwijzingsbesluit elektronische indiening Woo gemeente Oldambt vast te stellen; 
  2. Het Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Oldambt vast te stellen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  Raadsbesluit inzake Woo implementeren - passieve openbaarmaking - Raad 2023-09-27
 19. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Stichting zwembad De Ringberg uit Scheemda te kwalificeren als ‘goedgekeurde derde partij’ voor het verstrekken van een geldlening overeenkomstig het Treasury statuut gemeente Oldambt d.d. 4 januari 2010; 
  2. Dat stichting zwembad De Ringberg een publieke taak dient; 
  3. Aan stichting zwembad De Ringberg een rentedragende lineaire geldlening te verstrekken van € 150.000,- (tegen een rentepercentage van 2,45%, aflossing € 15.000,- gedurende 10 opeenvolgende jaren) voor de coating van de baden gelegen aan de Badhuislaan 6 te Scheemda (9679 HK).

  Besluit

  1. Stichting zwembad De Ringberg uit Scheemda te kwalificeren als ‘goedgekeurde derde partij’ voor het verstrekken van een geldlening overeenkomstig het Treasury statuut gemeente Oldambt d.d. 4 januari 2010; 
  2. Dat stichting zwembad De Ringberg een publieke taak dient; 
  3. Aan stichting zwembad De Ringberg een rentedragende lineaire geldlening te verstrekken van € 150.000,- (tegen een rentepercentage van 2,45%, aflossing € 15.000,- gedurende 10 opeenvolgende jaren) voor de coating van de baden gelegen aan de Badhuislaan 6 te Scheemda (9679 HK).

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  Raadsbesluit inzake Lening zwembad De Ringberg Scheemda - Raad 2023-09-27
  02:12:15 - 02:14:26 - Cora-Yfke Sikkema
 20. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De bevoegdheid van de raad tot verdaging van de beslissing op bezwaarschriften zoals bedoeld in artikel 7:10 lid 3 en lid 4 Awb, gericht tegen raadsbesluiten, te mandateren aan de griffier. 
  2. Dat dit besluit inwerking treedt op de dag na die van bekendmaking.

  Besluit

  1. De bevoegdheid van de raad tot verdaging van de beslissing op bezwaarschriften zoals bedoeld in artikel 7:10 lid 3 en lid 4 Awb, gericht tegen raadsbesluiten, te mandateren aan de griffier. 
  2. Dat dit besluit inwerking treedt op de dag na die van bekendmaking.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  Raadsbesluit inzake Mandaat griffier in bezwarenprocedure raad - Raad 2023-09-27
  02:12:57 - 02:14:26 - Cora-Yfke Sikkema
 21. 9.e

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9e1 (8a) Raadsbesluit inzake Gedragscodes en handelingsprotocol - Raad 2023-09-27
  9e2 (8b) Raadsbesluit inzake Herontwikkeling De Garst - Raad 2023-09-27
  9e3 (8c) Raadsbesluit inzake Startnotitie cultuur - Raad 2023-09-27
  9e4 (8d) Raadsbesluit inzake Opleggen Wet voorkeursrecht gemeenten op kadastraal perceel Winschoten sectie G 1241 - Raad 2023-09-27
  02:13:27 - 02:14:26 - Cora-Yfke Sikkema
  02:14:26 - 02:14:45 - Sander Leuning
  02:14:45 - 02:15:31 - Jan Kenter
  02:15:31 - 02:15:32 - Cora-Yfke Sikkema
  02:15:32 - 02:16:52 - Cora-Yfke Sikkema
  02:16:52 - 02:16:53 - Henriëtte Davelaar
 22. 10
  Sluiting van de vergadering