Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 12 juli 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:58 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:06:03 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3

  00:08:02 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
 4. 3.a

  Besluit

  de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2023-06-21
  00:08:07 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
 5. 3.b

  Besluit

  de toezegginglijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:08:22 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
 6. 4

  00:08:40 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
 7. 5

  00:08:48 - 00:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:09:16 - 00:12:40 - Jurrie Nieboer
  00:12:41 - 00:13:49 - Gert Engelkens
  00:13:49 - 00:13:51 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:51 - 00:13:59 - Gert Engelkens
  00:14:13 - 00:15:32 - Erich Wünker
  00:15:32 - 00:16:57 - Cora-Yfke Sikkema
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken met dien verstande dat het stuk A3 zal worden doorgeleid naar Welzijn en SWO voor inventarisatie.

  00:15:53 - 00:16:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:17 - 00:19:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:38 - 00:20:27 - Gert Jan Bolt
  00:20:33 - 00:20:38 - Gert Engelkens
  00:20:40 - 00:21:48 - Cora-Yfke Sikkema
 9. 7

  00:16:15 - 00:16:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:17 - 00:19:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:38 - 00:20:27 - Gert Jan Bolt
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

  00:15:57 - 00:16:57 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:17 - 00:19:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:38 - 00:20:27 - Gert Jan Bolt
  00:20:33 - 00:20:38 - Gert Engelkens
  00:20:40 - 00:21:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:12 - 00:27:25 - Henriëtte Davelaar
  00:27:25 - 00:27:26 - Cora-Yfke Sikkema
  00:27:38 - 00:28:33 - Jan Kenter
  00:28:33 - 00:28:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:28:38 - 00:28:39 - Jan Kenter
  00:28:39 - 00:28:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:12 - 00:31:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:23 - 00:31:24 - Tim van Bostelen
  00:31:25 - 00:32:54 - Tim van Bostelen
  00:32:58 - 00:34:11 - Nico Postmus
  00:34:11 - 00:34:24 - Cora-Yfke Sikkema
  00:35:17 - 00:36:34 - Erich Wünker
  00:36:35 - 00:36:54 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:54 - 00:37:40 - Fred Greven
  00:40:48 - 00:40:49 - Fred Greven
  00:40:54 - 00:40:55 - Fred Greven
  00:41:01 - 00:41:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:41:41 - 00:43:01 - Cora-Yfke Sikkema
 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), SP (2), VVD (2)
  tegen
  Oldambt Aktief (1), PVV (1), VCP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Ambitiedocument Sportvoorzieningen vast te stellen. 
  2. De beleidskaders sportvoorzieningen als uitgangspunt voor de verdere privatisering te hanteren. 
  3. De harmonisatie buitensportverenigingen conform uitgangspunten Ambitiedocument per 1-1-2023 door te voeren. 
  4. De haalbaarheidsstudie ter kennisname te nemen en opdracht te geven tot een marktverkenning voor het realiseren van een nieuw zwembad en sporthal bij voorkeur op de locatie van de huidige sporthal en de voormalige Pabo. 
  5. Een Sport- en leefbaarheidsfonds in te stellen bij het opstellen van de begroting 2024.

  Besluit

  1. De haalbaarheidsstudie ter kennisname te nemen en college de opdracht te geven tot een verdere verkenning voor het realiseren van een nieuw zwembad en sporthal, waarbij ook kosten en overige relevante zaken van renovatie of bouw op bestaande locatie ter vergelijking mee te wegen en ook meewegen dat de locatie aansluit bij het beoogde verzorgingsgebied.

  2. Een Sport- en leefbaarheidsfonds in te stellen bij het opstellen van de begroting 2024.

  00:41:52 - 00:43:01 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:02 - 00:45:53 - Gert Jan Bolt
  00:45:53 - 00:45:54 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:32 - 00:48:51 - Johannes Wesselink
  00:48:51 - 00:48:55 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:55 - 00:49:01 - Johannes Wesselink
  00:52:42 - 00:52:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:00 - 00:54:37 - Monique Eijpe
  00:54:37 - 00:54:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:54:41 - 00:56:35 - Simeon Naaijer
  00:56:36 - 00:56:41 - Cora-Yfke Sikkema
  00:56:41 - 01:00:10 - Mandy Meertens
  01:00:10 - 01:00:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:16 - 01:01:07 - Gert Jan Bolt
  01:01:08 - 01:01:09 - Cora-Yfke Sikkema
  01:01:09 - 01:01:46 - Mandy Meertens
  01:01:49 - 01:02:01 - Albert Kuiper
  01:02:01 - 01:02:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:04 - 01:02:11 - Simeon Naaijer
  01:02:12 - 01:02:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:13 - 01:02:20 - Henk Venema
  01:02:22 - 01:02:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:24 - 01:02:26 - Mandy Meertens
  01:02:26 - 01:02:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:41 - 01:02:47 - Henriëtte Davelaar
  01:02:47 - 01:02:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:02:52 - 01:03:09 - Henriëtte Davelaar
  01:03:10 - 01:03:18 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:18 - 01:03:33 - Monique Eijpe
  01:03:34 - 01:03:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:55 - 01:05:10 - Mandy Meertens
  01:05:20 - 01:07:55 - Henriëtte Davelaar
  01:07:55 - 01:07:56 - Cora-Yfke Sikkema
  01:08:00 - 01:11:07 - Janet de Wal-Vieregge
  01:11:07 - 01:11:31 - Cora-Yfke Sikkema
  01:11:46 - 01:14:19 - Jan Kenter
  01:14:19 - 01:14:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:41 - 01:14:45 - Jan Kenter
  01:14:45 - 01:14:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:53 - 01:15:49 - Jan Kenter
  01:15:49 - 01:15:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:15:51 - 01:16:47 - Gert Jan Bolt
  01:16:47 - 01:16:48 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:48 - 01:16:57 - Gert Jan Bolt
  01:16:57 - 01:16:59 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:03 - 01:17:44 - Jan Kenter
  01:17:44 - 01:17:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:52 - 01:18:15 - Nico Postmus
  01:18:15 - 01:18:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:16 - 01:18:22 - Nico Postmus
  01:18:27 - 01:19:33 - Gert Jan Bolt
  01:19:33 - 01:19:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:37 - 01:20:10 - Simeon Naaijer
  01:20:11 - 01:20:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:13 - 01:20:41 - Gert Jan Bolt
  01:20:42 - 01:20:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:43 - 01:21:41 - Mandy Meertens
  01:21:43 - 01:21:44 - Cora-Yfke Sikkema
  01:21:44 - 01:22:00 - Gert Jan Bolt
  01:22:00 - 01:22:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:02 - 01:22:03 - Cora-Yfke Sikkema
  01:23:07 - 01:25:49 - Erich Wünker
  01:25:49 - 01:25:50 - Janet de Wal-Vieregge
  01:25:50 - 01:26:05 - Janet de Wal-Vieregge
  01:26:05 - 01:26:06 - Cora-Yfke Sikkema
  01:26:06 - 01:31:19 - Erich Wünker
  01:31:19 - 01:31:21 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:22 - 01:31:40 - Gert Jan Bolt
  01:31:42 - 01:32:23 - Erich Wünker
  01:32:23 - 01:32:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:25 - 01:32:32 - Gert Jan Bolt
  01:32:43 - 01:33:13 - Gert Jan Bolt
  01:33:13 - 01:33:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:15 - 01:33:48 - Erich Wünker
  01:33:48 - 01:33:57 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:57 - 01:33:58 - Erich Wünker
  01:33:58 - 01:34:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:34:07 - 01:36:01 - Erich Wünker
  01:36:02 - 01:36:07 - Cora-Yfke Sikkema
  01:36:07 - 01:36:49 - Erich Wünker
  01:36:50 - 01:36:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:36:53 - 01:37:35 - Henriëtte Davelaar
  01:37:35 - 01:37:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:37:42 - 01:37:44 - Erich Wünker
  01:37:44 - 01:37:46 - Cora-Yfke Sikkema
  01:37:49 - 01:38:54 - Mandy Meertens
  01:38:54 - 01:38:55 - Cora-Yfke Sikkema
  01:38:58 - 01:39:37 - Henk Venema
  01:39:37 - 01:39:54 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:58 - 01:41:43 - Erich Wünker
  01:41:43 - 01:41:44 - Cora-Yfke Sikkema
  01:41:46 - 01:42:13 - Jan Kenter
  01:42:13 - 01:42:15 - Erich Wünker
  01:42:18 - 01:42:32 - Monique Eijpe
  01:42:33 - 01:42:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:34 - 01:42:47 - Simeon Naaijer
  01:42:48 - 01:42:50 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:50 - 01:43:10 - Erich Wünker
  01:43:11 - 01:43:13 - Erich Wünker
  01:43:18 - 01:43:28 - Monique Eijpe
  01:43:28 - 01:43:29 - Erich Wünker
  01:43:29 - 01:43:30 - Cora-Yfke Sikkema
  01:43:30 - 01:43:40 - Erich Wünker
  01:43:40 - 01:44:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:08 - 01:52:28 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:30 - 01:52:32 - Cora-Yfke Sikkema
  01:53:16 - 01:53:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:53:19 - 01:53:54 - Gert Jan Bolt
  01:53:54 - 01:53:58 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Koers Sociaal Domein Oldambt en de denkrichting van de nog resterende bezuinigingen. 
  2. Het college te vragen twee keer per jaar de raad te infomeren middels een interactieve bijeenkomst over de voortgang van de reguliere uitvoering, projecten en programma’s, gebaseerd op de monitoringsgegevens van het sociaal domein

  Besluit

  1. In te stemmen met de Koers Sociaal Domein Oldambt en de denkrichting van de nog resterende bezuinigingen. 
  2. Het college te vragen twee keer per jaar de raad te infomeren middels een interactieve bijeenkomst over de voortgang van de reguliere uitvoering, projecten en programma’s, gebaseerd op de monitoringsgegevens van het sociaal domein
  01:54:41 - 01:55:26 - Tim van Bostelen
  01:55:28 - 01:56:57 - Sander Leuning
  01:56:58 - 01:57:02 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:02 - 01:57:44 - Janet de Wal-Vieregge
  01:57:45 - 01:57:48 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:49 - 01:59:48 - Harma Nobbe
  01:59:48 - 01:59:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:59:52 - 02:01:33 - Gert Jan Bolt
  02:01:34 - 02:01:50 - Cora-Yfke Sikkema
  02:01:50 - 02:03:49 - Gert Engelkens
  02:03:49 - 02:03:50 - Cora-Yfke Sikkema
  02:03:50 - 02:04:19 - Jurrie Nieboer
  02:04:21 - 02:04:56 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De startnotitie Omgevingsvisie en masterplannen Oldambt 2024 vast te stellen; 
  2. Een klankbordgroep Omgevingsvisie vanuit de raad in te stellen.

  Besluit

  1. De startnotitie Omgevingsvisie en masterplannen Oldambt 2024 vast te stellen; 
  2. Een klankbordgroep Omgevingsvisie vanuit de raad in te stellen.
  02:04:38 - 02:04:56 - Cora-Yfke Sikkema
  02:04:58 - 02:09:14 - Aart Jan Langbroek
  02:09:14 - 02:09:16 - Cora-Yfke Sikkema
  02:09:19 - 02:10:02 - Henriëtte Davelaar
  02:10:03 - 02:10:06 - Cora-Yfke Sikkema
  02:10:07 - 02:11:42 - Simeon Naaijer
  02:11:43 - 02:11:54 - Cora-Yfke Sikkema
  02:11:54 - 02:13:25 - Gert Jan Bolt
  02:13:25 - 02:13:26 - Cora-Yfke Sikkema
  02:13:35 - 02:13:58 - Gert Engelkens
  02:13:58 - 02:14:06 - Cora-Yfke Sikkema
  02:14:06 - 02:15:58 - Gert Engelkens
  02:15:58 - 02:15:59 - Cora-Yfke Sikkema
  02:15:59 - 02:16:47 - Gert Engelkens
  02:16:47 - 02:16:50 - Cora-Yfke Sikkema
  02:16:59 - 02:17:00 - Cora-Yfke Sikkema
  02:17:00 - 02:18:46 - Gert Engelkens
  02:18:46 - 02:18:49 - Cora-Yfke Sikkema
 14. 8.d
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 15. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 16. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw M.A.H.C. Heijnen per 12 juli 2023 te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie voor de periode tot 1 maart 2024.

  Besluit

  Mevrouw M.A.H.C. Heijnen per 12 juli 2023 te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie voor de periode tot 1 maart 2024.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake Benoeming lid rekenkamercommissie - Raad 2023-07-12
  02:19:14 - 02:19:18 - Cora-Yfke Sikkema
  02:19:18 - 02:19:20 - Simeon Naaijer
  02:19:21 - 02:19:57 - Simeon Naaijer
  02:19:59 - 02:23:58 - Cora-Yfke Sikkema
 17. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het SOZOG.

  Besluit

  geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het SOZOG.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b Raadsbesluit inzake Zienswijze conceptbegroting 2024 vn het SOZOG - Raad 2023-07-12
  02:20:30 - 02:23:58 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.02BP3008- 0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.02BP3008- 0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9c Raadsbesluit inzake Vaststellen bestemmingsplan Blijhamsterstraat 5-5a Winschoten - Raad 2023-07-12
  02:20:51 - 02:23:58 - Cora-Yfke Sikkema
 19. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) en geen zienswijze in te dienen. 
  2. Kennis te nemen van de Jaarstukken en Kaderbrief 2024 van de GR Publiek Vervoer. 
  3. Kennis te nemen van het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) en geen zienswijze in te dienen. 
  2. Kennis te nemen van de Jaarstukken en Kaderbrief 2024 van de GR Publiek Vervoer. 
  3. Kennis te nemen van het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen zienswijze in te dienen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9d Raadsbesluit inzake Wijziging GR - jaarstukken 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027 - Raad 2023-07-12
  02:21:39 - 02:23:58 - Cora-Yfke Sikkema
 20. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een aanvullend investeringskrediet van € 2.624.000,- inclusief BTW beschikbaar te stellen ter realisatie van de uitbreiding van de Campus te Winschoten; 
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 151.755,- te dekken ten laste van de stelpost kapitaallasten investeringsfonds.

  Besluit

  1. Een aanvullend investeringskrediet van € 2.624.000,- inclusief BTW beschikbaar te stellen ter realisatie van de uitbreiding van de Campus te Winschoten; 
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 151.755,- te dekken ten laste van de stelpost kapitaallasten investeringsfonds.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9e Raadsbesluit inzake Aanvullend krediet uitbreiding de Campus te Winschoten - 2023-07-12
  02:22:23 - 02:23:58 - Cora-Yfke Sikkema
 21. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De verordening “Verzilverlening gemeente Oldambt” vast te stellen; 
  2. Het verstrekken van leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet; 
  3. De door het Nationaal Programma Groningen in het kader van het projectvoorstel toekomstbestendig wonen beschikbaar komende gelden beschikbaar te stellen in een revolverend fonds; 
  4. Het college te mandateren het fonds het startjaar met € 250.000,- te vullen en vervolgens indien nodig op te hogen tot maximaal de beschikbaar zijnde middelen.

  Besluit

  1. De verordening “Verzilverlening gemeente Oldambt” vast te stellen; 
  2. Het verstrekken van leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet; 
  3. De door het Nationaal Programma Groningen in het kader van het projectvoorstel toekomstbestendig wonen beschikbaar komende gelden beschikbaar te stellen in een revolverend fonds; 
  4. Het college te mandateren het fonds het startjaar met € 250.000,- te vullen en vervolgens indien nodig op te hogen tot maximaal de beschikbaar zijnde middelen.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9f Raadsbesluit inzake Fonds Toekomstbestendig Wonen - Raad 2023-07-12
  02:23:01 - 02:23:58 - Cora-Yfke Sikkema
  02:23:58 - 02:24:13 - Jan Kenter
  02:24:15 - 02:24:18 - Cora-Yfke Sikkema
  02:24:19 - 02:24:27 - Tim van Bostelen
  02:24:27 - 02:25:02 - Cora-Yfke Sikkema
 22. 9.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (3), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed en Detailhandel gemeente Oldambt 2023 vast te stellen;
  2. Hiervoor een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen uit het krediet van € 1,5 miljoen dat op 14 maart 2023 beschikbaar is gesteld in een revolverend fonds.

  Besluit

  1. De verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed en Detailhandel gemeente Oldambt 2023 vast te stellen;
  2. Hiervoor een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen uit het krediet van € 1,5 miljoen dat op 14 maart 2023 beschikbaar is gesteld in een revolverend fonds.

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9g Raadsbesluit inzake Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed en Detailhandel gemeente Oldambt 2023 - Raad 2023-07-12
  02:24:37 - 02:25:02 - Cora-Yfke Sikkema
  02:25:02 - 02:25:08 - Jan Kenter
  02:25:09 - 02:29:49 - Cora-Yfke Sikkema
 23. 9.h

  Amendementen

  Omschrijving
  Ambitiedocument Sport - Raad 2023-07-12 - Punt 9h1 (8a) - Amendement A - CU - geamendeerd aangenomen

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9h1 (8a) Raadsbesluit inzake Ambitiedocument Sportvoorzieningen - Raad 2023-07-12
  9h2 (8b) Raadsbesluit inzake Koersdocument Sociaal Domein Oldambt 2023-2027 - Raad 2023-07-12
  9h3 (8c) Raadsbesluit inzake Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie - Raad 2023-07-12

  Moties

  Omschrijving
  1. Eenmalige steun De Hardenberg - Raad 2023-07-12 - Punt 9h4 (8d) - Motie 1 - D66-CDA-PVV-VCP-GL-OA-SP-VVD-GBO-PvdA-CU-PvhN - aangenomen
  02:28:32 - 02:29:49 - Cora-Yfke Sikkema
 24. 10

  02:29:39 - 02:29:49 - Cora-Yfke Sikkema