Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 1 februari 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering heeft oordeelsvorming en besluitvorming plaatsgevonden over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:54 - 00:02:03 - Cora-Yfke Sikkema
 2. 2

  00:01:04 - 00:02:03 - Cora-Yfke Sikkema
  00:02:03 - 00:02:08 - Jan Kenter
  00:02:09 - 00:02:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:02:10 - 00:02:11 - Jan Kenter
  00:02:38 - 00:03:22 - Nico Postmus
  00:03:22 - 00:03:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:03:23 - 00:03:24 - Nico Postmus
  00:03:24 - 00:03:56 - Aart Jan Langbroek
  00:03:56 - 00:04:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:25 - 00:04:34 - Aart Jan Langbroek
  00:04:34 - 00:04:35 - Cora-Yfke Sikkema
  00:04:57 - 00:04:59 - Engel Modderman
  00:04:59 - 00:05:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:05:11 - 00:05:12 - Gert Jan Bolt
  00:05:15 - 00:05:44 - Jan Kenter
  00:06:00 - 00:06:05 - Harma Nobbe
  00:06:06 - 00:06:10 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:10 - 00:06:47 - Erich Wünker
  00:06:47 - 00:07:49 - Cora-Yfke Sikkema
 3. 3

  00:08:38 - 00:09:39 - Engel Modderman
  00:09:39 - 00:09:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:10:01 - 00:10:15 - Engel Modderman
 4. 3.a

  Besluitenlijsten raad

  Omschrijving
  Vastgestelde besluitenlijst raad 2022-12-21
 5. 3.b

  Besluit

  de toezeggingenlijst conform de weergegeven stand te actualiseren.

  00:10:50 - 00:11:08 - Jan Kenter
  00:11:09 - 00:11:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:11:11 - 00:11:12 - Jan Kenter
  00:11:12 - 00:11:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:11:17 - 00:11:26 - Jurrie Nieboer
  00:11:26 - 00:11:44 - Jan Kenter
  00:11:44 - 00:11:45 - Jurrie Nieboer
  00:11:45 - 00:11:46 - Cora-Yfke Sikkema
  00:11:46 - 00:12:00 - Jurrie Nieboer
  00:12:01 - 00:12:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:12:07 - 00:12:23 - Jan Kenter
 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

 7. 5
  Mededelingen
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  Besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  00:13:01 - 00:13:26 - Aart Jan Langbroek
  00:13:26 - 00:13:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:47 - 00:14:06 - Jurrie Nieboer
  00:14:06 - 00:14:47 - Gert Engelkens
  00:14:47 - 00:14:52 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:52 - 00:15:35 - Tim van Bostelen
  00:15:35 - 00:15:36 - Cora-Yfke Sikkema
  00:15:37 - 00:16:46 - Erich Wünker
  00:16:53 - 00:17:00 - Fred Greven
  00:17:00 - 00:17:01 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:03 - 00:18:01 - Engel Modderman
  00:18:01 - 00:18:07 - Cora-Yfke Sikkema
  00:18:24 - 00:18:27 - Engel Modderman
  00:18:27 - 00:18:31 - Cora-Yfke Sikkema
 9. 7
  Vragenuurtje raad
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De Verordening participatieraad gemeente Oldambt 2022 vast te stellen.

  Besluit

  De Verordening participatieraad gemeente Oldambt 2022 vast te stellen.

  00:07:42 - 00:07:49 - Cora-Yfke Sikkema
  00:07:49 - 00:07:52 - Engel Modderman
  00:08:38 - 00:09:39 - Engel Modderman
  00:09:39 - 00:09:40 - Cora-Yfke Sikkema
  00:10:01 - 00:10:15 - Engel Modderman
  00:10:50 - 00:11:08 - Jan Kenter
  00:11:09 - 00:11:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:11:11 - 00:11:12 - Jan Kenter
  00:11:12 - 00:11:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:11:17 - 00:11:26 - Jurrie Nieboer
  00:11:26 - 00:11:44 - Jan Kenter
  00:11:44 - 00:11:45 - Jurrie Nieboer
  00:11:45 - 00:11:46 - Cora-Yfke Sikkema
  00:11:46 - 00:12:00 - Jurrie Nieboer
  00:12:01 - 00:12:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:12:07 - 00:12:23 - Jan Kenter
  00:13:01 - 00:13:26 - Aart Jan Langbroek
  00:13:26 - 00:13:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:13:47 - 00:14:06 - Jurrie Nieboer
  00:14:06 - 00:14:47 - Gert Engelkens
  00:14:47 - 00:14:52 - Cora-Yfke Sikkema
  00:14:52 - 00:15:35 - Tim van Bostelen
  00:15:35 - 00:15:36 - Cora-Yfke Sikkema
  00:15:37 - 00:16:46 - Erich Wünker
  00:16:53 - 00:17:00 - Fred Greven
  00:17:00 - 00:17:01 - Cora-Yfke Sikkema
  00:17:03 - 00:18:01 - Engel Modderman
  00:18:01 - 00:18:07 - Cora-Yfke Sikkema
  00:18:24 - 00:18:27 - Engel Modderman
  00:18:27 - 00:18:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:34 - 00:20:15 - Engel Modderman
  00:20:15 - 00:20:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:20:48 - 00:20:58 - Gert Jan Bolt
  00:21:01 - 00:21:11 - Cora-Yfke Sikkema
  00:21:24 - 00:21:59 - Gert Engelkens
  00:21:59 - 00:22:02 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:02 - 00:22:20 - Engel Modderman
  00:22:20 - 00:22:21 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:21 - 00:22:22 - Engel Modderman
  00:22:22 - 00:22:23 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:23 - 00:22:33 - Engel Modderman
  00:22:33 - 00:22:39 - Cora-Yfke Sikkema
  00:22:39 - 00:23:12 - Gert Engelkens
  00:23:12 - 00:23:42 - Cora-Yfke Sikkema
  00:23:43 - 00:24:14 - Cora-Yfke Sikkema
 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VVD (2)
  tegen
  Oldambt Aktief (1), VCP (3)

  Voorgesteld besluit

  de verordening op de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen en de verordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon-en bedrijfsruimten te wijzigen en voor het belastingjaar 2023 de volgende tarieven te hanteren :
  Voor woningen (eigenaren) = 0,1641 %;
  Voor niet-woningen (eigenaren) = 0,5865 %;
  Voor niet-woningen (gebruikers) = 0,4607 %;

  Besluit

  de verordening op de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen en de verordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon-en bedrijfsruimten te wijzigen en voor het belastingjaar 2023 de volgende tarieven te hanteren :
  Voor woningen (eigenaren) = 0,1641 %;
  Voor niet-woningen (eigenaren) = 0,5865 %;
  Voor niet-woningen (gebruikers) = 0,4607 %;

  00:23:55 - 00:24:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:24:14 - 00:24:59 - Tim van Bostelen
  00:24:59 - 00:25:00 - Cora-Yfke Sikkema
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De heer M.A.P. Michels te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen met als zittingstermijn 01-01-
  2024 tot 01-01-2027.

  Besluit

  De heer M.A.P. Michels te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen met als zittingstermijn 01-01-
  2024 tot 01-01-2027.

 14. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De voorgestelde wijziging door te voeren in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2023.
  2. De gewijzigde verordening met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023.
  3. De verordening als vastgesteld op 23 november 2022 in te trekken.

  Besluit

  1. De voorgestelde wijziging door te voeren in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2023.
  2. De gewijzigde verordening met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023.
  3. De verordening als vastgesteld op 23 november 2022 in te trekken.
 15. 8.e

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet ter hoogte van € 3.300.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en sloop van het St. Lucas.
  2. Bouwdelen E en F en de archieftoren van het St. Lucasziekenhuis te behouden voor een herontwikkeling.
  3. Deze voorbereidings- en sloopkosten te activeren.
  4. Te zijner tijd een grondexploitatie te openen voor de herontwikkeling van het plangebied van het Lucasterrein waarin deze voorbereidings- en sloopkosten worden opgenomen als gedane uitgaven.

  Besluit

  1. Een krediet ter hoogte van € 3.300.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en sloop van het St. Lucas.
  2. Bouwdelen E en F en de archieftoren van het St. Lucasziekenhuis te behouden voor een herontwikkeling.
  3. Deze voorbereidings- en sloopkosten te activeren.
  4. Te zijner tijd een grondexploitatie te openen voor de herontwikkeling van het plangebied van het Lucasterrein waarin deze voorbereidings- en sloopkosten worden opgenomen als gedane uitgaven.
  00:26:30 - 00:27:29 - Nico Postmus
  00:27:29 - 00:27:31 - Nico Postmus
  00:27:32 - 00:27:42 - Sander Leuning
  00:27:47 - 00:29:50 - Aart Jan Langbroek
  00:29:50 - 00:30:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:00 - 00:30:04 - Aart Jan Langbroek
  00:30:04 - 00:30:43 - Sander Leuning
  00:30:43 - 00:30:44 - Cora-Yfke Sikkema
  00:30:46 - 00:31:55 - Jan Kenter
  00:31:56 - 00:31:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:31:59 - 00:32:50 - Sander Leuning
  00:32:55 - 00:33:28 - Henriëtte Davelaar
  00:33:35 - 00:33:54 - Jan Kenter
  00:33:54 - 00:33:56 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:57 - 00:33:58 - Cora-Yfke Sikkema
  00:33:58 - 00:34:20 - Tim van Bostelen
  00:34:21 - 00:34:22 - Jan Kenter
  00:34:22 - 00:34:24 - Cora-Yfke Sikkema
  00:34:24 - 00:35:12 - Jan Kenter
  00:35:47 - 00:36:24 - Tim van Bostelen
  00:36:28 - 00:36:37 - Mark Kalse
  00:36:37 - 00:36:38 - Cora-Yfke Sikkema
  00:36:39 - 00:36:43 - Jan Kenter
  00:36:44 - 00:36:48 - Jan Kenter
  00:36:57 - 00:39:19 - Mark Kalse
  00:39:19 - 00:39:41 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:41 - 00:40:34 - Mark Kalse
  00:40:34 - 00:40:35 - Cora-Yfke Sikkema
  00:40:45 - 00:41:55 - Lucas Bolt
  00:41:55 - 00:41:59 - Cora-Yfke Sikkema
  00:42:02 - 00:43:29 - Gert Jan Bolt
  00:43:29 - 00:43:32 - Cora-Yfke Sikkema
  00:43:32 - 00:43:50 - Lucas Bolt
  00:43:52 - 00:43:57 - Gert Jan Bolt
  00:43:59 - 00:44:01 - Cora-Yfke Sikkema
  00:44:01 - 00:44:51 - Nico Postmus
  00:44:51 - 00:44:53 - Cora-Yfke Sikkema
  00:44:53 - 00:45:23 - Sander Leuning
  00:45:23 - 00:45:24 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:25 - 00:45:48 - Nico Postmus
  00:45:48 - 00:45:50 - Cora-Yfke Sikkema
  00:45:50 - 00:45:57 - Nico Postmus
  00:45:57 - 00:46:23 - Lucas Bolt
  00:46:23 - 00:46:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:25 - 00:46:50 - Aart Jan Langbroek
  00:46:51 - 00:47:00 - Lucas Bolt
  00:47:08 - 00:47:10 - Aart Jan Langbroek
  00:47:10 - 00:47:13 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:13 - 00:47:27 - Aart Jan Langbroek
  00:47:28 - 00:47:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:31 - 00:48:08 - Simeon Naaijer
  00:48:08 - 00:48:12 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:12 - 00:48:15 - Jan Kenter
  00:48:15 - 00:48:20 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:20 - 00:48:24 - Jan Kenter
  00:48:24 - 00:48:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:25 - 00:49:16 - Jan Kenter
  00:49:16 - 00:49:17 - Cora-Yfke Sikkema
  00:49:27 - 00:49:50 - Lucas Bolt
  00:49:50 - 00:50:00 - Cora-Yfke Sikkema
  00:50:00 - 00:51:50 - Gert Jan Bolt
  00:51:50 - 00:52:14 - Cora-Yfke Sikkema
  00:52:23 - 00:57:04 - Erich Wünker
  00:57:04 - 00:57:07 - Cora-Yfke Sikkema
  00:57:21 - 00:57:36 - Henk Venema
  00:57:36 - 00:57:41 - Cora-Yfke Sikkema
  00:57:42 - 00:58:44 - Engel Modderman
  00:58:44 - 00:58:46 - Sander Leuning
  00:58:52 - 00:59:25 - Sander Leuning
  00:59:26 - 00:59:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:27 - 00:59:47 - Engel Modderman
  00:59:47 - 00:59:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:59:48 - 00:59:53 - Engel Modderman
  00:59:53 - 01:00:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:16 - 01:00:20 - Engel Modderman
  01:00:20 - 01:00:24 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:24 - 01:00:32 - Engel Modderman
  01:00:32 - 01:00:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:42 - 01:00:51 - Mark Kalse
  01:00:51 - 01:00:53 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:53 - 01:02:54 - Erich Wünker
  01:02:56 - 01:03:42 - Aart Jan Langbroek
  01:03:43 - 01:03:47 - Cora-Yfke Sikkema
  01:03:47 - 01:03:51 - Erich Wünker
  01:04:06 - 01:04:33 - Nico Postmus
  01:04:33 - 01:04:35 - Cora-Yfke Sikkema
  01:04:35 - 01:05:10 - Erich Wünker
  01:05:10 - 01:05:11 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:11 - 01:05:22 - Erich Wünker
  01:05:23 - 01:06:44 - Cora-Yfke Sikkema
 16. 8.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De nota Positieve Gezondheid & Sport Oldambt 2023-2026 vast te stellen.

  Besluit

  De nota Positieve Gezondheid & Sport Oldambt 2023-2026 vast te stellen.

  Amendementen

  Omschrijving
  8f Nota positieve gezondheid en sport 2023-2026 - Amendement A - GroenLinks-Oldambt Aktief - Raad 2023-02-01 - Punt 8f - Verworpen

  Moties

  Omschrijving
  8f Nota meerjarenprogramma Sport en Bewegen - Motie 1 - D66-CDA-CU-GL - Raad 2023-02-01 - Punt 8f - Aangenomen
  01:05:43 - 01:06:44 - Cora-Yfke Sikkema
  01:06:44 - 01:06:55 - Aart Jan Langbroek
  01:06:55 - 01:07:23 - Cora-Yfke Sikkema
  01:07:23 - 01:08:07 - Aart Jan Langbroek
  01:08:08 - 01:08:18 - Cora-Yfke Sikkema
  01:08:19 - 01:08:23 - Henriëtte Davelaar
  01:08:23 - 01:08:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:08:27 - 01:09:48 - Henriëtte Davelaar
  01:09:48 - 01:09:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:09:52 - 01:10:22 - Simeon Naaijer
  01:10:24 - 01:10:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:10:28 - 01:12:12 - Mandy Meertens
  01:12:12 - 01:12:13 - Mandy Meertens
  01:12:13 - 01:12:14 - Jan Kenter
  01:12:16 - 01:13:15 - Jan Kenter
  01:13:17 - 01:13:18 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:19 - 01:14:19 - Mandy Meertens
  01:14:22 - 01:14:33 - Jan Kenter
  01:14:36 - 01:14:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:37 - 01:14:46 - Aart Jan Langbroek
  01:14:46 - 01:14:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:14:49 - 01:15:18 - Aart Jan Langbroek
  01:15:19 - 01:15:25 - Cora-Yfke Sikkema
  01:15:25 - 01:16:03 - Anneke Suurling
  01:16:03 - 01:16:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:04 - 01:16:11 - Anneke Suurling
  01:16:11 - 01:16:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:15 - 01:17:16 - Anneke Suurling
  01:17:16 - 01:17:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:19 - 01:17:23 - Anneke Suurling
  01:17:23 - 01:18:00 - Simeon Naaijer
  01:18:03 - 01:18:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:18:05 - 01:18:23 - Henriëtte Davelaar
  01:18:28 - 01:18:59 - Fred Greven
  01:19:00 - 01:19:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:19:04 - 01:21:00 - Gert Jan Bolt
  01:21:01 - 01:21:19 - Cora-Yfke Sikkema
  01:21:27 - 01:25:37 - Erich Wünker
  01:25:37 - 01:25:41 - Cora-Yfke Sikkema
  01:25:41 - 01:25:49 - Erich Wünker
  01:25:49 - 01:26:05 - Gert Jan Bolt
  01:26:06 - 01:27:38 - Erich Wünker
  01:27:38 - 01:27:43 - Cora-Yfke Sikkema
  01:27:43 - 01:27:48 - Erich Wünker
  01:27:51 - 01:27:59 - Cora-Yfke Sikkema
  01:27:59 - 01:28:16 - Aart Jan Langbroek
  01:28:17 - 01:28:22 - Cora-Yfke Sikkema
  01:28:22 - 01:29:00 - Henriëtte Davelaar
  01:29:00 - 01:29:08 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:21 - 01:29:54 - Erich Wünker
  01:29:55 - 01:30:05 - Fred Greven
  01:30:05 - 01:30:09 - Fred Greven
  01:30:09 - 01:30:10 - Fred Greven
  01:30:10 - 01:30:13 - Erich Wünker
  01:30:14 - 01:30:51 - Cora-Yfke Sikkema
 17. 8.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  het raadbesluit van 19 december 2012 als volgt te wijzigen:

  1. onder het kopje ‘Activiteiten binnen de bebouwde kom’ wordt de tekst “activiteiten voor woonfuncties, mits niet gesitueerd op het bedrijventerrein” vervangen door: “activiteiten voor woonfuncties”;
  2. onder het kopje ‘Activiteiten buiten de bebouwde kom’ wordt als punt i. toegevoegd: “activiteiten voor woonfuncties”;
  3. onder het kopje ‘Activiteiten buiten de bebouwde kom’ wordt de tekst “c. activiteiten voor vernieuwen, veranderen of uitbreiden van bestaande dienst- en burgerwoningen en aan huis gebonden beroep- en bedrijfsactiviteiten” vervangen door: “c. activiteiten voor aan huis gebonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten”.

  Besluit

  het raadbesluit van 19 december 2012 als volgt te wijzigen:

  1. onder het kopje ‘Activiteiten binnen de bebouwde kom’ wordt de tekst “activiteiten voor woonfuncties, mits niet gesitueerd op het bedrijventerrein” vervangen door: “activiteiten voor woonfuncties”;
  2. onder het kopje ‘Activiteiten buiten de bebouwde kom’ wordt als punt i. toegevoegd: “activiteiten voor woonfuncties”;
  3. onder het kopje ‘Activiteiten buiten de bebouwde kom’ wordt de tekst “c. activiteiten voor vernieuwen, veranderen of uitbreiden van bestaande dienst- en burgerwoningen en aan huis gebonden beroep- en bedrijfsactiviteiten” vervangen door: “c. activiteiten voor aan huis gebonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten”.
  01:30:29 - 01:30:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:02 - 01:31:12 - Erich Wünker
  01:31:13 - 01:31:24 - Erich Wünker
  01:31:24 - 01:32:43 - Simeon Naaijer
  01:32:43 - 01:32:45 - Ger Klein
  01:32:45 - 01:32:48 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:48 - 01:32:50 - Ger Klein
  01:32:51 - 01:33:02 - Albert Kuiper
  01:33:02 - 01:33:09 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:11 - 01:33:24 - Jan Kenter
  01:33:24 - 01:33:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:29 - 01:33:37 - Jan Kenter
  01:33:37 - 01:33:45 - Albert Kuiper
  01:33:45 - 01:33:46 - Cora-Yfke Sikkema
  01:33:46 - 01:36:25 - Jan Kenter
  01:36:33 - 01:37:38 - Gert Jan Bolt
  01:37:39 - 01:37:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:37:42 - 01:37:43 - Albert Kuiper
  01:37:44 - 01:38:52 - Albert Kuiper
  01:38:52 - 01:39:47 - Cora-Yfke Sikkema
  01:39:48 - 01:42:10 - Mark Kalse
  01:42:10 - 01:42:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:15 - 01:42:18 - Mark Kalse
  01:42:18 - 01:42:33 - Cora-Yfke Sikkema
  01:42:33 - 01:43:37 - Mark Kalse
  01:43:37 - 01:43:40 - Cora-Yfke Sikkema
  01:44:19 - 01:44:20 - Jan Kenter
  01:44:25 - 01:44:26 - Gert Jan Bolt
  01:44:26 - 01:44:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:44:27 - 01:45:12 - Gert Jan Bolt
  01:45:12 - 01:45:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:15 - 01:45:33 - Gert Jan Bolt
  01:45:34 - 01:45:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:38 - 01:45:59 - Harma Nobbe
  01:45:59 - 01:46:00 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:05 - 01:46:06 - Gert Jan Bolt
  01:46:09 - 01:46:11 - Jan Kenter
  01:46:12 - 01:46:29 - Jan Kenter
  01:46:30 - 01:46:34 - Cora-Yfke Sikkema
  01:46:34 - 01:47:31 - Hilbert Flokstra
  01:47:31 - 01:47:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:47:36 - 01:48:05 - Harma Nobbe
  01:48:05 - 01:48:14 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:19 - 01:48:30 - Hilbert Flokstra
  01:48:32 - 01:48:45 - Cora-Yfke Sikkema
  01:48:45 - 01:49:02 - Fred Greven
  01:49:04 - 01:49:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:49:10 - 01:50:26 - Mandy Meertens
  01:50:26 - 01:50:31 - Cora-Yfke Sikkema
  01:50:40 - 01:51:08 - Tim van Bostelen
  01:51:08 - 01:51:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:51:11 - 01:51:27 - Henriëtte Davelaar
  01:51:27 - 01:51:32 - Cora-Yfke Sikkema
  01:51:32 - 01:52:15 - Henriëtte Davelaar
  01:52:15 - 01:52:17 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:17 - 01:52:19 - Henriëtte Davelaar
  01:52:25 - 01:52:41 - Mandy Meertens
  01:52:41 - 01:52:45 - Cora-Yfke Sikkema
  01:52:56 - 01:54:19 - Mark Kalse
  01:54:19 - 01:54:35 - Cora-Yfke Sikkema
 18. 8.h

  Moties

  Omschrijving
  8h Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven - Motie 3 - CDA-CU-D66-GL-PVV-VCP-PvhN-PvdA-GBO-OA-VVD-SP - Punt 8h - Aangenomen
  8h Oldambtster road die in meert Grunnegs proat - Motie 2 - PvhN-GBO-VCP-PVV-CDA-GL-CU-D66 - Raad 2023-02-01 - Punt 8h - Aangenomen.
  01:55:02 - 01:55:33 - Tim van Bostelen
  01:55:33 - 01:55:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:56:01 - 01:56:11 - Gert Engelkens
  01:56:11 - 01:56:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:56:13 - 01:57:06 - Gert Engelkens
  01:57:08 - 01:57:12 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:13 - 01:57:37 - Tim van Bostelen
  01:57:38 - 01:57:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:43 - 01:57:47 - Mark Kalse
  01:57:47 - 01:57:51 - Cora-Yfke Sikkema
  01:57:56 - 01:57:59 - Cora-Yfke Sikkema
  01:58:06 - 01:58:56 - Jurrie Nieboer
  01:58:57 - 01:59:01 - Cora-Yfke Sikkema
  01:59:01 - 01:59:11 - Mark Kalse
  01:59:11 - 01:59:20 - Cora-Yfke Sikkema
  01:59:23 - 01:59:28 - Jurrie Nieboer
  01:59:29 - 02:01:09 - Cora-Yfke Sikkema
 19. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

  01:59:39 - 02:01:09 - Cora-Yfke Sikkema
 20. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen Oldambt (4), GroenLinks (1), Oldambt Aktief (1), Partij voor het Noorden (2), PvdA (3), PVV (1), SP (2), VCP (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Met ingang van 1 januari 2023 de volgende leden van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit te (her)benoemen:
  Vaste leden
  De heer K. Geijzendorffer voorzitter
  De heer M. Post voorzitter
  Mevrouw R. Pot voorzitter
  De heer D. de Boer architectuur
  De heer T. Mars architectuur
  De heer A. Venema architectuur
  De heer N. Visser architectuur
  De heer L. Dijkstra stedenbouw en landschap
  De heer K. Hofstee stedenbouw en landschap
  Mevrouw A. Ritsema stedenbouw en landschap
  Mevrouw A. Siemer restauratiearchitectuur
  Mevrouw J. Bosma – Heun Bouw- en cultuurhistorie


  Aanvullende leden
  De heer H. Groenendijk Archeologie
  De heer J. Pama Constructies
  De heer J. Frantzen Duurzaamheid


  Secretaris Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit
  De heer M. Hendriks
  De heer H. Waterbolk

  Besluit

  Met ingang van 1 januari 2023 de volgende leden van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit te (her)benoemen:
  Vaste leden
  De heer K. Geijzendorffer voorzitter
  De heer M. Post voorzitter
  Mevrouw R. Pot voorzitter
  De heer D. de Boer architectuur
  De heer T. Mars architectuur
  De heer A. Venema architectuur
  De heer N. Visser architectuur
  De heer L. Dijkstra stedenbouw en landschap
  De heer K. Hofstee stedenbouw en landschap
  Mevrouw A. Ritsema stedenbouw en landschap
  Mevrouw A. Siemer restauratiearchitectuur
  Mevrouw J. Bosma – Heun Bouw- en cultuurhistorie


  Aanvullende leden
  De heer H. Groenendijk Archeologie
  De heer J. Pama Constructies
  De heer J. Frantzen Duurzaamheid


  Secretaris Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit
  De heer M. Hendriks
  De heer H. Waterbolk

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9a Raadsbesluit inzake Benoeming leden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit 2023 - Raad 2023-02-01
  01:59:45 - 02:01:09 - Cora-Yfke Sikkema
  02:11:00 - 02:11:44 - Cora-Yfke Sikkema
  02:11:44 - 02:12:16 - Harma Nobbe
 21. 9.b

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  9b1 (8a) Raadsbesluit inzake Verordening participatieraad gemeente Oldambt 2022 - Raad 2023-02-01
  9b2 (8b) Raadsbesluit inzake Vastgestelde begroting 2023 en de vastgestelde verordeningen van 2023 - Raad 2023-02-01
  9b3 (8c) Raadsbesluit inzake Herbenoeming lid van Raad van Toezicht SOOOG - Raad 2023-02-01
  9b4 (8d) Raadsbesluit inzake Wijziging verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2023 - Raad 2023-02-01
  9b5 (8e) Raadsbesluit inzake Sloop St. Lucas - Raad 2023-02-01
  9b6 (8f) Raadsbesluit inzake Nota positieve gezondheid en sport 2023-2026 - Raad 2023-02-01
  9b7 (8g) Raadsbesluit inzake Wijziging van het aanwijzingsbesluit van 19 december 2012 - Raad 2023-02-01
  02:15:38 - 02:16:02 - Jan Kenter
  02:16:03 - 02:17:08 - Cora-Yfke Sikkema
  02:17:08 - 02:17:18 - Aart Jan Langbroek
  02:17:18 - 02:17:20 - Cora-Yfke Sikkema
  02:17:21 - 02:17:29 - Jan Kenter
  02:17:31 - 02:19:35 - Cora-Yfke Sikkema
  02:19:35 - 02:19:50 - Mandy Meertens
  02:19:52 - 02:21:31 - Cora-Yfke Sikkema
  02:21:31 - 02:21:37 - Simeon Naaijer
  02:23:00 - 02:23:10 - Hilbert Flokstra
  02:23:10 - 02:23:13 - Cora-Yfke Sikkema
  02:23:13 - 02:23:17 - Mandy Meertens
  02:23:19 - 02:24:48 - Cora-Yfke Sikkema
 22. 10
  Sluiting van de vergadering